Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

4 wspólne wyzwania logistyczne w branży farmaceutycznej na rok 2024

4 wspólne wyzwania logistyczne w branży farmaceutycznej na rok 2022

Logistyka farmaceutyczna ogólnie odnosi się do obsługi, transportu i zarządzania łańcuchem licznych i różnorodnych towarów, z których zdecydowana większość wymaga spełnienia określonych wymagań podczas procesu obsługi logistycznej. Jest to metoda stosowana przez system opieki zdrowotnej w celu zapewnienia spójnego wsparcia, zaopatrzenia w instrumenty i pomoc medyczną, usuwania odpadów, czyszczenia, sterylizacji i innych odpowiednich działań wspierających proces kontroli.

Sektor farmaceutyczny ma kluczowe znaczenie dla sytuacji w zakresie zatrudnienia i ogólnej stabilności gospodarki. Jednakże stale napotyka przeszkody, które podają w wątpliwość rentowność kilku laboratoriów. Przede wszystkim będziemy podkreślać istotne przeszkody, przed którymi od czasu do czasu stoi ta kluczowa branża, ale najpierw szybko omówimy, czym właściwie jest przemysł farmaceutyczny.

logistyka branży farmaceutycznej

Czym jest przemysł farmaceutyczny?

Przemysł farmaceutyczny stał się w ciągu ostatnich kilku lat jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki. Jednym z elementów sprzyjających rozwojowi tego sektora jest ogólny postęp nauki i technologii. Odkrywanie, rozwój i produkcja produktów farmaceutycznych są uważane za podstawową działalność tej branży.

Przemysł farmaceutyczny wnosi wkład w zaawansowane badania i angażuje się w postęp technologiczny, w tym w zakresie stosowania rozwiązania oprogramowania dla branży farmaceutycznej zaspokojenie złożonych potrzeb ludności w zakresie opieki zdrowotnej, co jest ważne dla rozwoju szczepionek i leków stosowanych w leczeniu chorób, zapobiegania i ograniczania zachorowań oraz ogólnej poprawy jakości życia.

Typowe wyzwania logistyczne w przemyśle farmaceutycznym

Pomimo tego, że wiele różnych przedsiębiorstw potrzebuje usług logistycznych, przemysł farmaceutyczny jest szczególnie narażony na problemy w łańcuchu dostaw z wielu powodów. Najczęstsze problemy logistyczne, przed którymi staje dziś przemysł farmaceutyczny, to:

1. Brak koordynacji

Być może największy problem z logistyka farmaceutyczna usług dla przemysłu farmaceutycznego jest brak koordynacji w ramach sieci. Ponieważ jest to sieć ogólnoświatowa, niezwykle istotne jest posiadanie skoordynowanego i elastycznego łańcucha dostaw. Oczywiście jest to poważne wyzwanie, a brak koordynacji z innymi zainteresowanymi stronami prowadzi do większej liczby problemów dla całej branży, z których żaden nie jest tak poważny jak produkcja i dystrybucja fałszywych leków.

Nie sposób więc przecenić wartości współpracy. Ludzie stale potrzebują produktów farmaceutycznych i terapii medycznych, a jeśli logistyka nie będzie skoordynowana, klienci mogą w końcu zadowolić się niskiej jakości lub nawet fałszywymi alternatywami.

2. Kontrola temperatury

Większość produktów farmaceutycznych musi być transportowana od producenta do użytkownika w określonej temperaturze. Ma to na celu zapewnienie, że leki pozostaną zdatne do spożycia i pomogą pacjentom. Jednak każda metoda transportu leków – drogą powietrzną, morską, lądową lub koleją – ma pewne zalety, jak i wady.

Kontrola temperatury gwarantuje, że leki będą rzeczywiście pomocne dla osób je stosujących. Zła temperatura przechowywania może powodować pogorszenie jakości niektórych produktów leczniczych. Dlatego firmy logistyczne muszą zapewnić odpowiednie rozwiązania w zakresie transportu towarów w kontrolowanej temperaturze dla sektora farmaceutycznego.

3. Zarządzanie magazynem

Świat rynek farmaceutyczny w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła mniej więcej dwukrotnie, zwiększając sprzedaż i penetrację w krajach wschodzących na całym świecie. Dlatego nie sposób przecenić znaczenia gospodarki magazynowej. W wyniku tych wyzwań sektor opiera się obecnie na usługach logistycznych, a usługodawcy czerpią korzyści z rozszerzania się rynków, zwiększonej widoczności łańcucha dostaw i oszczędności.

Jakie są logistyka farmaceutyczna odpowiedzi na te powszechne problemy? Większość tych problemów zostaje rozwiązana, gdy przedsiębiorstwa farmaceutyczne współpracują z najlepszymi dostawcami usług logistycznych i wspólnie ustalają, w jaki sposób budować regionalne i lokalne sieci magazynów wyposażone w niezbędne narzędzia i sprzęt, aby zagwarantować gwarantowaną jakość tych produktów farmaceutycznych.

4. Niedobór leków

Sprostanie stale rosnącemu zapotrzebowaniu w sektorze farmaceutycznym może dla niektórych pacjentów oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Dlatego nie chcesz doświadczyć niedoborów leków. Liczne strategie zarządzania zapasami mogą zarówno przewidywać problemy, zanim się pojawią, jak i pomagać w ich przezwyciężaniu, gdy już się pojawią. Najbardziej skuteczną z nich może być zasada „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, czyli zasada, która zapobiega problemom związanym z terminem ważności i ma najbardziej pozytywny wpływ na prawidłowe zarządzanie zapasami i magazynem.

Konkluzja

Sektor farmaceutyczny stoi obecnie przed różnymi wyzwaniami logistycznymi, począwszy od braku koordynacji po problemy z kontrolą temperatury, zarządzaniem magazynami i niedoborami leków. Na szczęście przyjęcie przez firmę farmaceutyczną niestandardowego systemu logistycznego może zapewnić znaczne korzyści dzięki współczesnym technologiom, takim jak IoT i AI.