Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

7 strategii stosowanych przez czołowych producentów w celu zwiększenia produkcji w fabrykach

7 strategii stosowanych przez czołowych producentów w celu zwiększenia produkcji w fabrykach

Jeśli w dzisiejszym świecie wierzyć staremu powiedzeniu, że czas to pieniądz, to ilość producentów, którzy mogą wcisnąć się w fabryki, liczy się jako więcej pieniędzy. Jeśli jesteś czołowym producentem, wiesz, że od produkcji, przez generowane przychody, aż po zapewnienie zadowolenia klientów, wszystko zależy od wydajnych operacji i usprawnionej produkcji w fabrykach.

Wraz z postępem technologii, w zmieniających się czasach, na pierwszy plan wysuwa się coraz więcej strategii, które mogą pomóc w zwiększeniu produkcji w fabrykach. Firmy zaczęły nawet używać robotów przemysłowych w celu zwiększenia produkcji i skrócenia czasu produkcji. Oto 7 strategii stosowanych przez czołowych producentów w celu zwiększenia produkcji:

1. Przejrzyj przepływ pracy, aby zwiększyć produkcję

Aby zwiększyć produkcję w fabrykach, pierwszą strategią jest zawsze przegląd bieżącego przepływu pracy, aby móc ocenić obecny stan rzeczy w fabryce i pracować nad docelowymi sektorami, które wymagają poprawy. Pomoże Ci to wyznaczyć obszary, w których produktywność spada, i będziesz mógł lepiej się na nich skoncentrować, co sprawi, że liczby będą widoczne.

Od samego fizycznego aktu produkcji po dokładną analizę pracowników – musisz nadzorować wszystko, łącznie z używanym sprzętem. Należy również wziąć pod uwagę inne zmienne, takie jak komunikacja z pracownikami i zasoby wymagane do wykonania zestawu zadań.

zwiększyć produkcję

2. Konserwacja sprzętu produkcyjnego

Właściwy konserwacja sprzętu jest istotne, gdyż zakup nowego sprzętu w krótkim czasie jest kosztowny. Pożyczki na sprzęt biznesowy są dostępne dla najlepszych producentów, dzięki czemu mogą kupić nowy sprzęt i konserwować istniejący. Ważne jest jednak utrzymanie optymalnej wydajności istniejącego sprzętu, ponieważ produktywność jest większa, jeśli sprzęt pracuje z pełną wydajnością.

Nic nie zapewnia lepszej produkcji w sektorach produkcyjnych niż sprzęt pracujący na pełnych obrotach, bez awarii i konieczności częstych napraw. Dlatego właściwa konserwacja i staranne naprawy mają kluczowe znaczenie i nie można ich pominąć.

Również w związku z tym pracownicy fabryki produkcyjnej muszą być wyposażeni w narzędzia i rozwiązania techniczne umożliwiające rozwiązywanie problemów i ponowną kalibrację sprzętu, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie będą w stanie przeprowadzić natychmiastowej naprawy lub nie będą dobrzy w ocenie problemu, mogą spowodować stratę cennego czasu, co spowolni tempo produkcji.

3. Pozbądź się nieużywanych maszyn

Jeśli masz narzędzia i maszyny, które są rzadko używane, ale zajmują miejsce w nadziei, że pewnego dnia będą potrzebne, czas się ich natychmiast pozbyć. Istnieje wiele powodów. Po pierwsze, zajmują przestrzeń, którą można było przeznaczyć na przechowywanie innego niezbędnego sprzętu, zamienić w kawiarnię dla pracowników lub strefę wypoczynku, która motywowałaby ich do wydajnej pracy, co w efekcie zwiększałoby produktywność i produkcję.

Po drugie, maszyny, ponieważ nie są używane, nadal ulegają zużyciu i kilka lat później mogą nie nadawać się do użytku. Jeśli spróbujesz je wtedy sprzedać, prawdopodobnie nie uzyskasz żadnej ceny. Więc sprzedaj je, o ile nadal są warte swojej ceny i są coś warte.

4. Przyjmij i wdroż zasady Lean Manufacturing

Opracowanie własnych strategii ma kluczowe znaczenie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Niezbędne jest jednak poleganie na popularnych strategiach produkcyjnych z udokumentowaną historią sukcesu. Lean Manufacturing to jedno z takich podejść, które ma historię sukcesu i ma swoje korzenie w Systemie Produkcyjnym Toyoty, który z kolei przejął niektóre z tych zasad z koncepcji linii montażowej Henry’ego Forda.

Szczupła produkcja

Oprócz pochodzenia, prosty przegląd odchudzonej produkcji można uznać za podejście do produkcji, które koncentruje się na mniejszej ilości odpadów, niskich zapasach i wydajnych systemach zapewniających udaną produkcję. Jego zasady można podsumować w formie 5S. Pierwszym z nich jest Seiri, który wymaga od producentów sortowania narzędzi i sprzętu według konieczności, niezależnie od tego, czy są one często potrzebne, czy nie.

Drugi Seiton wymaga organizacji narzędzi i sprzętu tak, aby można je było łatwo zidentyfikować i znaleźć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, a trzeci to Seiso, który zakłada utrzymanie czystego miejsca pracy, co jest niezbędne dla właściwej organizacji czyli Seiton.

Czwarte Seiketsu to proces tworzenia dziennego harmonogramu, który pozwala ci na wykonywanie pierwszych trzech „S” każdego dnia. Piąty to ostatni rozkaz Shitsuke, który nakazuje wszystkim, aby każdego dnia wykonywali pierwsze „S”. Wdrożenie niemal idealnego planu ze względu na produkcję odchudzoną może być początkowo trudne, ale pomyślne wdrożenie może zwiększyć Twoje potrzeby produkcyjne i przynieść do domu duże przychody.

5. Inteligentne uzupełnianie zapasów

Produkcja wymaga uzupełniania zapasów i często tak się dzieje. Jeśli jednak zgromadzisz za dużo zapasów, w nadziei na zaoszczędzenie kosztów, wydasz więcej pieniędzy na ich przechowywanie, w ten sposób nie oszczędzając niczego. Idealnym planem jest zachowanie równowagi podczas gromadzenia zapasów. Zaopatrz się tylko w to, czego potrzebujesz i trochę więcej. Nie przepłacaj za przechowywanie i konserwację.

6. Kontynuuj szkolenie pracowników, aby zwiększyć produkcję

Posiadanie najnowocześniejszego sprzętu, maszyn i narzędzi w swoich zakładach produkcyjnych i fabrykach to niewątpliwie dobry krok, ale to nie wystarczy. Musisz mieć pracowników, którzy są zawsze przeszkolony którzy potrafią radzić sobie z błędami, rozwiązywać problemy i są biegli w najnowszych technologiach dostępnych na rynku. Technologia stale się rozwija, dlatego tak ważne jest, aby Twoi pracownicy stale się dokształcali poprzez odpowiednie szkolenia.

Również szkolenie pracowników w zakresie odpowiednich stanowisk pracy zapewnia wzrost produktywności i produkcji. Jednakże porusza także inny istotny problem występujący w przemyśle wytwórczym, a mianowicie niedobory siły roboczej.

szkolenie pracowników

7. Rozpoznawać zmiany trendów konsumenckich

W obecnym świecie trendy ciągle się zmieniają i głupstwem byłoby nie płynąć z prądem. Musisz nie tylko nadążać za rozwijającymi się technologiami, ponieważ pozwolą one na większą efektywność kosztową, ale także musisz dostosowywać się do nowszych trendów konsumenckich. Tendencje te mają moc wpływania na działalność operacyjną i są determinowane przez szczegóły demograficzne, wartości klientów, które stale się zmieniają, oraz czynniki środowiskowe. Zapewnij lepszą koordynację ze sprzedawcami detalicznymi i znajdź sposoby na współpracę, jeśli to możliwe.