Advanced English Dictionary and Thesaurus Premium v11.1.556 [Latest]

Advanced English Dictionary and Thesaurus Premium v11.1.556 [Latest] 1

WordNet to duża leksykalna baza danych języka angielskiego zawierająca do 140 000 wpisów i więcej 1.4 milion słów, opracowane przez Cognitive Science Laboratory na Princeton University.

Zamiast przestrzegać standardowego formatu słownika, słownik WordNet jest zorganizowany w innowacyjny i wygodny sposób. Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki są pogrupowane w zestawy synonimów poznawczych, powiązanych ze sobą za pomocą relacji konceptualno-semantycznych i leksykalnych. Oprócz prostej definicji słownik pokazuje, w jaki sposób każde słowo jest powiązane z innymi słowami pod względem synonimów, przeciwieństw i podobnych słów, ale także hiponimów i hiperłączy w grupie.

Powstała sieć znaczących powiązanych słów i pojęć:
pomaga lepiej zrozumieć znaczenie słów,
ułatwia szybkie znalezienie właściwego znaczenia,
pozwala szybko zapamiętać słowa.
NOWY! Dzięki dodaniu wygodnej strony głównej, bardziej eleganckiego i bardziej intuicyjnego układu graficznego, a także innowacji w zakresie szybkości wyszukiwania możesz szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek!

Zawiera również kompleksowy słownik i tezaurus:
Proste i precyzyjne definicje ponad 140 000 słów z ponad 250 000 linków i 1.4 milion słów.
Synonimy, antonimy, podobne i pokrewne słowa, które pomogą Ci uczynić pisanie i mowę bardziej interesującymi.
Hiperny (bardziej ogólne słowa), hiponimy (słowa podrzędne) i meronimy (nazwy części)
Przykłady ilustrują sposób użycia słów i pokazują typowe konstrukcje i kolokacje.

Zawiera także zaawansowane narzędzia wyszukiwania i językowe, które stały się podstawą wysokiej jakości aplikacji językowych firmy MobiSystems, Inc.

Zrzuty ekranu

 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu
 • Advanced English Dictionary & Thesaurus Zrzut ekranu

Pliki do pobrania

Advanced English Dictionary and Thesaurus Premium v11.1.556/ Lustro

OBB / Lustro