Apple Rozważa sprzedaż muzyki, wiadomości Plus i TV Plus w przyszłym roku

Apple uruchomił dość dużą liczbę usług subskrypcyjnych na początku tego roku. Firma rozważa połączenie trzech z nich – Apple Muzyka, wiadomości + i telewizja + – w 2020 r.

Bloomberg informuje, że dowodzi tego przepis, który firma zawarła w umowach z wydawcami. Wspomniane postanowienie pozwala firmie na połączenie usługi subskrypcji z innymi.

Apple Rozważa sprzedaż muzyki, wiadomości Plus i TV Plus w przyszłym roku 1

Raport stwierdza również, że w rezultacie wydawcy będą mniej zarabiać na partnerstwie. Ponieważ wydawcy już zarabiają mniej niż oczekiwano, okaże się, czy będą chcieli nadal brać udział w tej umowie. Mają także prawo odstąpić od umowy, jeśli są niezadowoleni z usługi, ale dopiero po wygaśnięciu rocznej umowy.

Należy to zauważyć Apple News + nadal nie jest usługą dostępną w Malezji. Z tego powodu jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli skorzystać z tego pakietu, który firma planuje.

Apple Rozważa sprzedaż muzyki, wiadomości Plus i TV Plus w przyszłym roku 2

Jeden Apple usługa subskrypcji, której wyraźnie brakuje w proponowanych pakietach Apple Arkada. Jeśli firma zaproponuje nam pakiet subskrypcji, mamy nadzieję, że zastąpimy News +, który nie jest dla nas dostępny. Ale to bardziej pobożne życzenia niż cokolwiek innego.

(Źródło: Bloomberg)