Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Asteroida, która zniszczyła dinozaury, wywołałaby tsunami 1.5 kilometrów wysokości

66 milionów lat temu na Ziemię spadła asteroida powodując zagładę wielu gatunków zwierząt, w tym dinozaurów. Ale ten wpływ spowodowałby również ogromne tsunami 1.5 kilometrów wysokości, według nowych szacunków.

Wody, które asteroida uniosła w Zatoce Meksykańskiej, dotarły na drugi koniec świata.

Nowe dowody na supertsunami są wynikiem analizy rdzeni z ponad 100 miejsc na całym świecie. Podczas badań naukowcy odkryli, że tsunami było tak duże i potężne, że powodowało erozję osadów w basenach oceanicznych w połowie świata.

Dzięki tym danym zespół badawczy stworzył symulacje fal pływowych, które asteroida wywołała na meksykańskim półwyspie Jukatan.

Wszystkie te odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Zaliczki AGU.

Za pośrednictwem iStock.

Monumentalne tsunami 1.5 kilometrów wysokości

Uderzenie asteroidy spowodowało nie tylko gigantyczne tsunami 1.5 kilometrów wysokości, ale także wzniecały pożary, które paliły zwierzęta i sproszkowały bogate w siarkę skały. Do tego stopnia, że ​​ten strumień siarki spowodowałby śmiertelne kwaśne deszcze i ochłodzenie planety.

Aby uzyskać odpowiedzi na temat tsunami, zespół badawczy zbadał geologię Ziemi. W szczególności skupili się na 120 osadach morskich osadzonych tuż przed masowym wymieraniem lub po nim.

Osady pokrywały się z wynikami symulacji przeprowadzonych przez naukowców. Oszacowali, że uderzenie asteroidy utworzyło 100-kilometrowy krater i wyrzucił do atmosfery chmurę pyłu i sadzy.

Dwie i pół minuty później kurtyna wyrzuconego materiału wypchnęła ścianę wody na zewnątrz, tworząc falę 4,5 km wysokości.

W ciągu 10 minut od uderzenia monumentalne tsunami 1.5 kilometrów wysokości 220 kilometrów od miejsca kolizji. Tsunami przeniosłoby się z Zatoki Meksykańskiej na Północny Atlantyk.

Cztery godziny później tsunami przekroczyło już środkowoamerykański szlak morski. Dzień później fale przekroczyły większość Pacyfiku i Oceanu Atlantyckiego, aby dotrzeć do Oceanu Indyjskiego.

W ciągu 48 godzin od uderzenia fale dotarły do ​​wszystkich wybrzeży świata.

Symulacje wykazały, że fale poruszały się z prędkością 0,6 km/h, mocy wystarczającej do erozji osadów dna morskiego.

Skala takiej katastrofy była tak wielka, że ​​nie można jej porównać do żadnego udokumentowanego tsunami.

Bibliografia:

Uderzenie Chicxulub spowodowało potężne globalne tsunami: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021AV000627

Tsunami z asteroidy zabijającej dinozaury miało milowe fale i dotarło do połowy świata: https://www.livescience.com/dinosaur-killing-asteroid-triggered-giant-tsunami