Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Başlamanız için temel HTML öğreticisi

Başlamanız için temel HTML öğreticisi

HTML

Popraw HTML

Inhaltsverzeichnis

programlama dili makalesinin bu bölümünde, onunla çalışmaya başlamak için temel HTML eğitimi verilmektedir.

Chcesz HTML?

HTML yapılarını kullanarak, oluşturulan sayfada görüntüleri ve etkileşimli formularz gibi diğer nesneleri kullanmak mümkündür. Aşağıda, bu makalenin önceki bölümlerinde tanıtılan paragraf öğesi (etiket) analiz edilmiş ve böylece HTML yapısı ve bileşenleri açıklanmıştır. Aşağıda, HTML öğesinin bileşenlerinin ve yapısının bir görüntüsü görüntülenir.

Program HTML może zostać usunięty w formacie HTML, który może zostać usunięty w inny sposób? | Öğrenme ve başlama kılavuzu basit bir kelimeyle

Aşağıda, HTML öğesinin ana bölümleri tanıtılmaktadır.

Popraw HTML

Moja etykieta

Bu etiket, iki büyük ve küçük harf işareti içine alınmış öğenin adını (bu durumda, özellikle p harfini) içerir. Başlangıç ​​​​etiketi, öğenin nerede başladığını veya öğenin içerik üzerindeki etkisinin nerede başladığını belirtir.

Bitiş etiketi

Bu etiket, öğe adından önce bir bölü (/) olması dışında başlangıç ​​​​etiketiyle aynıdır. Bitiş etiketi, öğenin nerede bittiğini belirtir. Bitiş etiketini kullanmayı unutmak, yeni başlayanların yaptığı ilk hatalardan biridir. Bu hata anormal sonuçlara yol açabilir.

icerik

Bir HTML öğesindeki iki ilk ve son etiketin içine istenen içerik yerleştirilir. Yukarıdaki resimde ve burada sunulan örnekte bu içerik yalnızca metin içermektedir.

Plik HTML

Başlangıç ​​​​etiketi, bitiş etiketi ve bunların içindeki içerik birlikte bir HTML öğesi oluşturur. HTML öğeleri, HTML powiedz falarının temelidir.

Plik HTML

Daha önce belirtildiği gibi, HTML öğelerinin bir dizi özelliği obilir. Örneğin, bir sıfat aşağıdaki gibidir.

Program HTML może zostać usunięty przez HTML niteliğinin gösterimi nedir? | Öğrenme ve başlama kılavuzu basit bir kelimeyle

Nitelikler, çıktı içeriğinde görüntülenmesi amaçlanmayan bir öğe hakkında ek bilgiler içerir. Burada sınıf bir özniteliğin adıdır ve editör notu bu özniteliğin değeridir. class niteliği, öğeye stil (CSS) ve diğer (JavaScript) bilgileriyle bu öğeyi hedeflemek için kullanılabilen benzersiz olmayan bir tanımlayıcının atanmasına izin verir. Ayrıca, aynı sınıf değerine sahip diğer herhangi bir öğe, yani editör notu da hedeflenebilir.

iç içe öğeler

Program HTML dilinde, öğeler diğer öğelerin içine yerleştirilebilir. Buna yuvalama denir. Örneğin, bir cümledeki kelimelerden birinin kalın yazı tipiyle gösterilmesi gerekiyorsa, o kelime bir etiketinin içine yerleştirilebilir. Bu, kelimenin kalın olarak gösterilmesi ve vurgulanması gerektiği anlamına gelir. Bu örnek için bir örnek kod aşağıdadır.
Bir öğenin etiketleri, yuvalanmış öğelerin içine veya dışına düzgün şekilde sığacak şekilde her zaman doğru şekilde açılıp kapatılmalıdır. Yukarıdaki örnekte önce

elemanı açılır ve ardından elemanının açılış etiketi yerleştirilir. Bu nedenle, önce etiketi () ve ancak o zaman

öğesi kapatılmalıdır.

Boş öğeler

Program HTML dilindeki bazı öğelerin içeriği yoktur ve bunlara boş öğeler adı verilir. Örneğin, öğesini düşünebiliriz. Aşağıda bir öğesi tanımlam kodak için bir HTML örneği verilmiştir.

Yukarıdaki kod HTML gösterildiği gibi, öğesinin iki özelliği vardır, ancak öğeyi içine alacak bir bitiş etiketi yoktur. Doğal olarak, öğesinin içinde içerik yoktur. Bunun nedeni, öğesinin doğasının onu değiştirecek içerik içermemesidir. Bu öğenin amacı, HTML sayfasına bir resim gömmektir, bu resim, resim öğesi sayfaya eklendiği yerde görüntülenecektir.

Bir HTML sayfasının yapısı

Temel HTML öğeleri bağımsız olarak çalışmaz. Temel olarak, eksiksiz bir HTML sayfasını oluşturan HTML öğelerinin birleşimidir. Program HTML diline giriş öğreticisinin bu bölümünde, eksiksiz bir HTML sayfası oluşturmak için HTML öğelerinin nasıl birleştirileceği sunulmaktadır. Bir HTML sayfası oluşturmak için önce istenen ada sahip bir metin dosyası oluşturulmalıdır. Kod HTML do dosyanın içine yerleştirilir.

Bir HTML sayfası oluşturmak için Not Defteri gibi basit bir metin düzenleyici kullanılabilir. Bir metin dosyasını HTML biçimine dönüştürmek için uzantısını „html” olarak eklemelisiniz. Değişti. Örneğin bir HTML sayfasının yapısını görüntülemek için oluşturulan dosyaya aşağıdaki kodların kopyalanması gerekir.

: Typ dokumentu etiketi zorunlu bir önsözdür. HTML’nin genç olduğu zamanlarda (1970 dolaylarında), bir HTML sayfasının iyi HTML olarak kabul edilmesi için izlemesi gereken bir dizi kuralı iletmek için doktipler kullanıldı. Bu, otomatik hata kontrolü ve diğer pratik şeyler anlamına geliyordu. Ancak bugün, doktipler fazla bir şey yapmıyor ve yalnızca HTML belgesinin doğru şekilde davranmasını sağlamak için kullanılıyor. Başlangıç ​​​​seviyesinde, doctype hakkında bilgi yeterlidir.

: öğesi, bir sayfanın tüm içeriğini kapsar ve bazen kök öğe olarak bilinir.

: öğesi, içeriği HTML sayfası ziyaretçilerine gösterilmesi amaçlanmayan tüm öğeler için bir kapsayıcı olarak kullanılır. Bu öğeler, anahtar kelimeler, arama sonuçlarında görünecek sayfa açıklamaları, içerik tasarlamak için CSS kodları, karakter kümesi tanımları ve daha fazlasını içerir.

: Bu öğe, karşılık gelen belgenin kullanması gereken Karakter Kümesini UTF-8 olarak ayarlar. UTF-8, çok sayıda yazılı dilde çoğu karakteri içerir. Bu sayede, HTML sayfasında kullanılmak üzere her türlü metin içeriğini yönetmek ve düzenlemek mutlaka mümkündür. Gelecekte bazı sorunları önleyebileceği için karakter setini ayarlamamak için hiçbir neden yoktur.

: Adından da anlaşılacağı gibi öğesi, HTML sayfasının başlığını ayarlamak ve belirlemek için kullanılır. Bu başlık, sayfanın yüklendiği tarayıcının sekmesinde görünür. Ayrıca, bu başlık sayfa işaretlendiğinde kullanılır. Bir sayfaya yer işareti koymak, onu tarayıcının sık kullanılanlar listesine yerleştirmek anlamına gelir.</p> <div class='code-block code-block-17' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <style> .ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;} </style> <div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-17-2' data-info='WyIxNy0yIiwyXQ==' style='position: relative;'> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTM="> <p><center><div class="ads-box"> <div class="ads-sticky"> <div data-ad="fikiri.net_fluid_lb+sq_1" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">window.demandSupply && demandSupply.surge && demandSupply.surge.displayAd('fikiri.net_fluid_lb+sq_1')</script> </div> </div></center></p></div> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' data-index="2" data-name="QWQgQg==" data-time="MTI="> <p><center><div class="ads-box"> <div class="ads-sticky"> <div data-ad="fikiri.net_fluid_lb+sq_2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">window.demandSupply && demandSupply.surge && demandSupply.surge.displayAd('fikiri.net_fluid_lb+sq_2')</script> </div> </div></center></p></div> </div> </div> <p><body><script>var debloatConfig = {"cssDelayType":"interact","jsDelayType":"interact","jsDelayMax":"3"};</script><script data-cfasync="false">"use strict";(()=>{if([...document.querySelectorAll("script[defer]")].length&&"complete"!==document.readyState){let t=document.readyState;Object.defineProperty(document,"readyState",{configurable:!0,get(){return t},set(e){return t=e}});let e=!1;document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{t="interactive",e=!0,document.dispatchEvent(new Event("readystatechange")),e=!1}),document.addEventListener("readystatechange",()=>{e||"interactive"!==t||(t="complete")})}})();</script><script type="text/javascript" src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/debloat/inc/delay-load/js/delay-load.min.js?ver=1.2.8" data-cfasync="false"></script> </body>: <body> öğesi, ilgili sayfayı ziyaret ettiklerinde web kullanıcılarına gösterilecek tüm içeriği içerir. Bu içeriğin metin, resim, video, oyun, oynanabilir ses parçaları veya başka bir şey olup olmadığı.</p> <p><a href="https://www.thewpclub.net" rel="nofollow noopener" target="_blank">Bezpłatne pobieranie motywów WordPress</a><a href="https://www.themeslide.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Pobierz motywy WordPress za darmo</a><a href="https://www.script-stack.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Pobierz motywy WordPress za darmo</a><a href="https://www.thememazing.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Pobieranie premium motywów WordPress</a><a href="https://www.onlinefreecourse.net" rel="nofollow noopener" target="_blank">bezpłatny kurs online</a><a href="https://www.frendx.com/firmware/" rel="nofollow noopener" target="_blank">pobierz oprogramowanie Xiaomi</a><a href="https://www.themebanks.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Pobieranie premium motywów WordPress</a><a href="https://downloadtutorials.net" rel="nofollow noopener" target="_blank">darmowy kurs Udemy do pobrania</a> </p> <div class="related-posts"><h4><span class="ez-toc-section" id="Empfohlene_Themen"></span>Empfohlene Themen:<span class="ez-toc-section-end"></span></h4><ul><li><a href="https://fikiri.net/przeprowadzka-do-hongkongu-wskazowki-dla-emigrantow/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Przeprowadzka do Hongkongu: wskazówki dla emigrantów</a></li><li><a href="https://fikiri.net/jak-zresetowac-widzety-wordpress-z-powrotem-do-widoku-klasycznego/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Jak zresetować widżety WordPress z powrotem do widoku klasycznego</a></li><li><a href="https://fikiri.net/jak-korzystac-z-narzedzia-do-wycinania-w-windows-11/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Jak korzystać z narzędzia do wycinania w Windows 11</a></li><li><a href="https://fikiri.net/jak-tworzenie-niestandardowych-witryn-internetowych-poprawia-doswiadczenie-uzytkownika/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Jak tworzenie niestandardowych witryn internetowych poprawia doświadczenie użytkownika?</a></li><li><a href="https://fikiri.net/jak-usunac-plik-ktorego-nie-mozna-znalezc-w-systemie-windows-10/" rel="dofollow" style="color: #00aaff;">Jak usunąć plik, którego nie można znaleźć w systemie Windows 10?</a></li></ul></div> </p><!-- CONTENT END 2 --> </div><div class="otw-two otw-columns otw-pull-twentytwo otw-primary-sidebar"><div class="otw-sticky-sidebar"><div class="otw-sidebar" id="otw-sidebar-1"><div id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><div class='code-block code-block-13' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <style> .ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;} </style> <div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-13-2' data-info='WyIxMy0yIiwyXQ==' style='position: relative;'> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTI="> <script id="5cbd058a2d0dd2be4390164d6d0acca6" data-debloat-delay="1" data-src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script> <div id="300x600-1"> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/21849154601,126494338/Ad.Plus-300x600', [300, 600], '300x600-1').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display('300x600-1'); }); </script> </div></div> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' data-index="2" data-name="QWQgQg==" data-time="MTE="> <div data-ad="fikiri.net_fluid_sky_left" data-devices="m:1,t:1,d:1" style="min-height: 616px;" class="demand-supply"></div></div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div> <div class="entry-tags"> <a href="https://fikiri.net/tag/baslamaniz/" rel="tag">Başlamanız</a> <a href="https://fikiri.net/tag/html/" rel="tag">HTML</a> <a href="https://fikiri.net/tag/icin/" rel="tag">İçin</a> <a href="https://fikiri.net/tag/ogreticisi/" rel="tag">öğreticisi</a> <a href="https://fikiri.net/tag/temel/" rel="tag">Temel</a> </div> </div> </div> </article> <div class='code-block code-block-70' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <style> .ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;} </style> <div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-70-1' data-info='WyI3MC0xIiwyXQ==' style='position: relative;'> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTA="> <div> <div data-ad="fikiri.net_fluid_lb+sq_final" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">window.demandSupply && demandSupply.surge && demandSupply.surge.displayAd('fikiri.net_fluid_lb+sq_final')</script> </div></div> <div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' data-index="2" data-name="QWQgQg==" data-time="MTQ="> <div> <div data-ad="fikiri.net_fluid_lb+sq_final2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script">window.demandSupply && demandSupply.surge && demandSupply.surge.displayAd('fikiri.net_fluid_lb+sq_final2')</script> </div></div> </div> </div> </div> <div class="gridlove-sidebar"> <div id="recent-posts-2" class="widget gridlove-box widget_recent_entries"> <h4 class="widget-title">Najnowszy:</h4> <ul> <li> <a href="https://fikiri.net/szafka-na-pralke-i-suszarke/">Szafka Na Pralkę I Suszarkę: Praktyczne Rozwiązanie Do Przechowywania Sprzętu AGD w Łazience</a> </li> <li> <a href="https://fikiri.net/cuba/">Cuba: Tajemnicze krajobrazy, kultura i historia wyspy karaibskiej</a> </li> <li> <a href="https://fikiri.net/imperio/">Imperio: Twoja brama do świata gadżetów, marketingu i mediów społecznościowych</a> </li> <li> <a href="https://fikiri.net/igrzyska-smierci-3/">Igrzyska Śmierci 3: Powrót do Areny – Co nowego czeka na bohaterów?</a> </li> <li> <a href="https://fikiri.net/drzewo-genealogiczne-bogow-greckich/">Drzewo Genealogiczne Bogów Greckich: Poznaj Rodowód Mitologicznych Bogów i Bogiń z Mitologii Greckiej</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="gridlove-pagination gridlove-infinite-scroll-single"> <a href="https://fikiri.net/hp-veri-merkezi-hizmetleri/" rel="prev">HP Veri Merkezi Hizmetleri</a> <div class="gridlove-loader"> <div class="double-bounce1"></div> <div class="double-bounce2"></div> </div> </div> <div id="footer" class="gridlove-footer"> <div class="gridlove-copyright"> <div class="container"> <font size="3"> <p style="text-align: center"> Copyright © 2024 · Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!<br> <a href="https://fikiri.net/polityka-prywatnosci/" style="color: #1d92f5">Polityka prywatności</a> · <a href="https://fikiri.net/kontakt/" style="color: #1d92f5">Kontakt</a> · <a href="https://fikiri.net/polityka-dmca/" style="color: #1d92f5">Polityka DMCA</a> </p> </font> </div> </div> </div> <div class="gridlove-sidebar-action-wrapper"> <span class="gridlove-action-close"><i class="fa fa-times" aria-hidden="true"></i></span> <div class="gridlove-sidebar-action-inside"> <div class="hidden-lg-up widget gridlove-box widget_nav_menu"> <ul id="menu-main-menu-1" class="gridlove-mobile-menu"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-18"><a href="https://fikiri.net/marketing/">Marketing</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-16"><a href="https://fikiri.net/internet/">Internet</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-14"><a href="https://fikiri.net/gadzety/">Gadżety</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-15"><a href="https://fikiri.net/blogi/">Blogi</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-17"><a href="https://fikiri.net/media-spolecznosciowe/">Media Społecznościowe</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="gridlove-sidebar-action-overlay"></div> <script id="12f2b4072b77f2fb46fe8357aae8ba6f" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/eliminar-codigo-roto-de-imagenes-version-javascript/remove-broken-images.js"></script><!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/debloat-script" data-debloat-delay="1" data-type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4342799,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4342799&101" alt="contador de visitas" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var imageClasses = {}; var images = document.querySelectorAll('[class^="wp-image-"]'); images.forEach(function(image) { var imageClass = image.className.match(/wp-image-\d+/)[0]; if (imageClasses[imageClass]) { image.style.display = "none"; } else { imageClasses[imageClass] = true; } }); }); </script><script type="text/javascript" id="youtube-iframe-replace-js-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/aitomaticblog/public/js/youtube-iframe-replace.js?ver=1.0.0"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.68.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-cookie-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>","chamomile_theme_is_on":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.68.1-1721558719"></script> <script type="text/javascript" id="imagesloaded-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=5.0.0"></script> <script type="text/javascript" id="masonry-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.2"></script> <script type="text/javascript" id="jquery-masonry-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-magnific-popup-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/magnific-popup.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-fitvids-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/fitvids.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-autoellipsis-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/autoellipsis.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-sticky-kit-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/sticky-kit.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-owl-carousel-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/owl-carousel.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-objectfit-images-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/ofi.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="gridlove-main-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var gridlove_js_settings = {"rtl_mode":"","header_sticky":"","header_sticky_offset":"50","header_sticky_up":"","logo":"https:\/\/fikiri.net\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Fikiri-Tech_logo.png","logo_retina":"https:\/\/fikiri.net\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Fikiri-Tech_logo.png","logo_mini":"https:\/\/fikiri.net\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Fikiri-Tech_logo.png","logo_mini_retina":"https:\/\/fikiri.net\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Fikiri-Tech_logo.png","gridlove_gallery":"1","responsive_secondary_nav":"1","responsive_more_link":"More","responsive_social_nav":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="gridlove-main-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/themes/gridlove/assets/js/main.js?ver=2.1.1"></script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var q2w3_sidebar_options = [{"sidebar":"gridlove_default_sticky_sidebar","use_sticky_position":false,"margin_top":0,"margin_bottom":0,"stop_elements_selectors":"","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"widgets":["#recent-posts-2"]},{"sidebar":"otw-sidebar-1","use_sticky_position":false,"margin_top":0,"margin_bottom":0,"stop_elements_selectors":"","screen_max_width":0,"screen_max_height":0,"widgets":["#text-2"]}]; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="q2w3_fixed_widget-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3"></script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var fifuJsonLd = {"url":"https:\/\/fikiri.net\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Baslamaniz-icin-temel-HTML-ogreticisi.png"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="fifu-json-ld-js" data-debloat-delay="1" data-src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/json-ld.js?ver=4.8.6"></script> <script data-debloat-delay="1" type="text/debloat-script"> function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ var ai_rotation_triggers=[],ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_rotation_triggers){ai_process_rotation=function(b){var d="number"==typeof b.length;window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=d?Array.prototype.slice.call(b):b[0]);if(d){var e=!1;b.forEach((c,h)=>{if(c.classList.contains("ai-unprocessed")||c.classList.contains("ai-timer"))e=!0});if(!e)return;b.forEach((c,h)=>{c.classList.remove("ai-unprocessed");c.classList.remove("ai-timer")})}else{if(!b.classList.contains("ai-unprocessed")&&!b.classList.contains("ai-timer"))return; b.classList.remove("ai-unprocessed");b.classList.remove("ai-timer")}var a=!1;if(d?b[0].hasAttribute("data-info"):b.hasAttribute("data-info")){var f="div.ai-rotate.ai-"+(d?JSON.parse(atob(b[0].dataset.info)):JSON.parse(atob(b.dataset.info)))[0];ai_rotation_triggers.includes(f)&&(ai_rotation_triggers.splice(ai_rotation_triggers.indexOf(f),1),a=!0)}if(d)for(d=0;d<b.length;d++)0==d?ai_process_single_rotation(b[d],!0):ai_process_single_rotation(b[d],!1);else ai_process_single_rotation(b,!a)};ai_process_single_rotation= function(b,d){var e=[];Array.from(b.children).forEach((g,p)=>{g.matches(".ai-rotate-option")&&e.push(g)});if(0!=e.length){e.forEach((g,p)=>{g.style.display="none"});if(b.hasAttribute("data-next")){k=parseInt(b.getAttribute("data-next"));var a=e[k];if(a.hasAttribute("data-code")){var f=document.createRange(),c=!0;try{var h=f.createContextualFragment(b64d(a.dataset.code))}catch(g){c=!1}c&&(a=h)}0!=a.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").length&&0!=document.querySelectorAll(".ai-rotation-groups").length&& setTimeout(function(){B()},5)}else if(e[0].hasAttribute("data-group")){var k=-1,u=[];document.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").forEach((g,p)=>{(g.offsetWidth||g.offsetHeight||g.getClientRects().length)&&u.push(g)});1<=u.length&&(timed_groups=[],groups=[],u.forEach(function(g,p){active_groups=JSON.parse(b64d(g.dataset.aiGroups));var r=!1;g=g.closest(".ai-rotate");null!=g&&g.classList.contains("ai-timed-rotation")&&(r=!0);active_groups.forEach(function(t,v){groups.push(t);r&&timed_groups.push(t)})}), groups.forEach(function(g,p){-1==k&&e.forEach((r,t)=>{var v=b64d(r.dataset.group);option_group_items=v.split(",");option_group_items.forEach(function(C,E){-1==k&&C.trim()==g&&(k=t,timed_groups.includes(v)&&b.classList.add("ai-timed-rotation"))})})}))}else if(b.hasAttribute("data-shares"))for(f=JSON.parse(atob(b.dataset.shares)),a=Math.round(100*Math.random()),c=0;c<f.length&&(k=c,0>f[c]||!(a<=f[c]));c++);else f=b.classList.contains("ai-unique"),a=new Date,f?("number"!=typeof ai_rotation_seed&&(ai_rotation_seed= (Math.floor(1E3*Math.random())+a.getMilliseconds())%e.length),f=ai_rotation_seed,f>e.length&&(f%=e.length),a=parseInt(b.dataset.counter),a<=e.length?(k=parseInt(f+a-1),k>=e.length&&(k-=e.length)):k=e.length):(k=Math.floor(Math.random()*e.length),a.getMilliseconds()%2&&(k=e.length-k-1));if(b.classList.contains("ai-rotation-scheduling"))for(k=-1,f=0;f<e.length;f++)if(a=e[f],a.hasAttribute("data-scheduling")){c=b64d(a.dataset.scheduling);a=!0;0==c.indexOf("^")&&(a=!1,c=c.substring(1));var q=c.split("="), m=-1!=c.indexOf("%")?q[0].split("%"):[q[0]];c=m[0].trim().toLowerCase();m="undefined"!=typeof m[1]?m[1].trim():0;q=q[1].replace(" ","");var n=(new Date).getTime();n=new Date(n);var l=0;switch(c){case "s":l=n.getSeconds();break;case "i":l=n.getMinutes();break;case "h":l=n.getHours();break;case "d":l=n.getDate();break;case "m":l=n.getMonth();break;case "y":l=n.getFullYear();break;case "w":l=n.getDay(),l=0==l?6:l-1}c=0!=m?l%m:l;m=q.split(",");q=!a;for(n=0;n<m.length;n++)if(l=m[n],-1!=l.indexOf("-")){if(l= l.split("-"),c>=l[0]&&c<=l[1]){q=a;break}}else if(c==l){q=a;break}if(q){k=f;break}}if(!(0>k||k>=e.length)){a=e[k];var z="",w=b.classList.contains("ai-timed-rotation");e.forEach((g,p)=>{g.hasAttribute("data-time")&&(w=!0)});if(a.hasAttribute("data-time")){f=atob(a.dataset.time);if(0==f&&1<e.length){c=k;do{c++;c>=e.length&&(c=0);m=e[c];if(!m.hasAttribute("data-time")){k=c;a=e[k];f=0;break}m=atob(m.dataset.time)}while(0==m&&c!=k);0!=f&&(k=c,a=e[k],f=atob(a.dataset.time))}if(0<f&&(c=k+1,c>=e.length&& (c=0),b.hasAttribute("data-info"))){m=JSON.parse(atob(b.dataset.info))[0];b.setAttribute("data-next",c);var x="div.ai-rotate.ai-"+m;ai_rotation_triggers.includes(x)&&(d=!1);d&&(ai_rotation_triggers.push(x),setTimeout(function(){var g=document.querySelectorAll(x);g.forEach((p,r)=>{p.classList.add("ai-timer")});ai_process_rotation(g)},1E3*f));z=" ("+f+" s)"}}else a.hasAttribute("data-group")||e.forEach((g,p)=>{p!=k&&g.remove()});a.style.display="";a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width= "";a.style.height="";a.style.top="";a.style.left="";a.classList.remove("ai-rotate-hidden");a.classList.remove("ai-rotate-hidden-2");b.style.position="";if(a.hasAttribute("data-code")){e.forEach((g,p)=>{g.innerText=""});d=b64d(a.dataset.code);f=document.createRange();c=!0;try{h=f.createContextualFragment(d)}catch(g){c=!1}a.append(h);D()}f=parseInt(a.dataset.index);var y=b64d(a.dataset.name);d=b.closest(".ai-debug-block");if(null!=d){h=d.querySelectorAll("kbd.ai-option-name");d=d.querySelectorAll(".ai-debug-block"); if(0!=d.length){var A=[];d.forEach((g,p)=>{g.querySelectorAll("kbd.ai-option-name").forEach((r,t)=>{A.push(r)})});h=Array.from(h);h=h.slice(0,h.length-A.length)}0!=h.length&&(separator=h[0].hasAttribute("data-separator")?h[0].dataset.separator:"",h.forEach((g,p)=>{g.innerText=separator+y+z}))}d=!1;a=b.closest(".ai-adb-show");null!=a&&a.hasAttribute("data-ai-tracking")&&(h=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai-tracking"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,a.setAttribute("data-ai-tracking", b64e(JSON.stringify(h))),a.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&a.classList.add("ai-no-pageview"),d=!0));d||(d=b.closest("div[data-ai]"),null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(h=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(h))),d.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&d.classList.add("ai-no-pageview"))))}}};ai_process_rotations=function(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((b, d)=>{ai_process_rotation(b)})};function B(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate.ai-rotation-groups").forEach((b,d)=>{b.classList.add("ai-timer");ai_process_rotation(b)})}ai_process_rotations_in_element=function(b){null!=b&&b.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((d,e)=>{ai_process_rotation(d)})};(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_rotations()}, 10)});ai_process_elements_active=!1;function D(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1== ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5);ai_process_elements_active=!0}}; ai_js_code = true; </script> <script>var debloatConfig = {"cssDelayType":"interact","jsDelayType":"interact","jsDelayMax":"3"};</script><script data-cfasync="false">"use strict";(()=>{if([...document.querySelectorAll("script[defer]")].length&&"complete"!==document.readyState){let t=document.readyState;Object.defineProperty(document,"readyState",{configurable:!0,get(){return t},set(e){return t=e}});let e=!1;document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{t="interactive",e=!0,document.dispatchEvent(new Event("readystatechange")),e=!1}),document.addEventListener("readystatechange",()=>{e||"interactive"!==t||(t="complete")})}})();</script><script type="text/javascript" src="https://fikiri.net/wp-content/plugins/debloat/inc/delay-load/js/delay-load.min.js?ver=1.2.8" data-cfasync="false"></script> </body> </html> <!-- Debloat Remove CSS Saved: 142213 bytes. --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 6.2.0.1 on 2024-07-21 12:21:38 -->