Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Co to jest audyt SEO?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest audyt SEO?

Audyt SEO to proces oceny witryny internetowej mający na celu określenie, jak dobrze jest ona obecnie zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek i co można zrobić, aby poprawić jej widoczność i bezpłatny ruch w wynikach wyszukiwania. Zawiera także szczegółowe punkty kontrolne dotyczące możliwości ulepszenia witryny w odniesieniu do najlepszych praktyk.

To pierwszy krok do stworzenia wdrożenia strony internetowej, które może zakończyć się długotrwałymi efektami.

Jeśli coś takiego wygląda na onieśmielające lub wolisz, aby było ci coś do pomocy, nasz szablon audytu SEO jest całkiem skuteczny.

Audyt można przeprowadzić ręcznie lub przy pomocy specjalistycznych narzędzi. W wielu przypadkach kwestie zwykle badane w audycie SEO mogą obejmować:

Czynniki na stronie:

 • Tytuły stron i metaopisy
 • Nagłówki i treść
 • Słowa kluczowe
 • Linkowanie wewnętrzne
 • Struktura adresu URL
 • Obrazy i multimedia
 • Optymalizacja mobilna

Czynniki poza stroną:

 • Linki zwrotne
 • Sygnały z mediów społecznościowych
 • Listy katalogowe

Lokalne czynniki wyszukiwania

 • Google Moja Firma,
 • cytaty,
 • i recenzje

Inne rodzaje problemów zwykle identyfikowane przez audyt SEO mogą również obejmować:

 • Problemy techniczne z SEO
 • Problemy z architekturą stron internetowych
 • Problemy z doświadczeniem użytkownika
 • Wszelkie luki w treści i nowe możliwości pokonania konkurencji
 • Wszelkie spostrzeżenia dotyczące rynku z punktu widzenia konkurencji

W ramach audytu SEO można zająć się zarówno SEO na stronie, jak i poza nią. Po zakończeniu audytu powinieneś mieć listę elementów, które można zastosować, aby poprawić optymalizację witryny pod kątem wyszukiwarek.

Audyty SEO są ważne dla każdej witryny, która chce zajmować wyższą pozycję w wyszukiwarkach i generować większy ruch organiczny. Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć lub jeśli Twoja witryna wymaga ulepszenia, audyt SEO może być pomocnym pierwszym krokiem.

Co powinien zawierać audyt SEO?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ treść audytu SEO będzie się różnić w zależności od konkretnej witryny i jej celów. Istnieją jednak pewne wspólne elementy, które większość audytów powinna obejmować:

 • Analiza aktualnych rankingów słów kluczowych Twojej witryny i ich zmian w czasie
 • Przegląd elementów na stronie Twojej witryny, w tym tagów tytułowych, meta opisów, tagów nagłówka i treści
 • Analiza SEO poza stroną Twojej witryny, w tym linków zwrotnych i sygnałów z mediów społecznościowych
 • Przegląd technicznego SEO Twojej witryny, w tym szybkości witryny, indeksacji i optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych
 • Przegląd lokalnego SEO Twojej witryny, w tym wykazy, cytaty i recenzje
 • Analiza doświadczeń użytkowników Twojej witryny, w tym nawigacji, projektu i ogólnej użyteczności
 • Przegląd treści Twojej witryny, w tym ocena wszelkich luk w treści lub możliwości ulepszenia istniejącej treści

Oprócz tych wspólnych elementów audyt SEO powinien również uwzględniać inne szczegółowe punkty, które są istotne dla Twojej witryny i Twoich celów. Na przykład, jeśli próbujesz ulepszyć SEO swojej witryny w zakresie handlu elektronicznego, audyt może obejmować przegląd stron produktów i procesu realizacji transakcji.

Czym nie powinien być audyt SEO?

Audyt SEO nie jest prostą listą kontrolną rzeczy, które należy naprawić w witrynie. Chociaż ważne jest, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy techniczne, związane z SEO na stronie, poza nią i lokalne, które mogą utrudniać działanie Twojej witryny, audyt powinien mieć również charakter strategiczny.

Innymi słowy, audyt SEO nie powinien być jedynie listą rzeczy, które należy naprawić. Zamiast tego powinna to być kompleksowa analiza mocnych i słabych stron Twojej witryny, która zapewni praktyczny wgląd w to, jak możesz poprawić swoje SEO.

Ile kosztuje audyt SEO?

Koszt audytu SEO będzie się różnić w zależności od wielkości i złożoności Twojej witryny, a także konkretnych celów, które masz nadzieję osiągnąć. Jednak większość audytów będzie należeć do jednej z trzech ogólnych kategorii cenowych:

Podstawowe audyty: audyty te zwykle zaczynają się od 500 USD i można je ukończyć w ciągu kilku godzin. Podstawowe audyty są zwykle przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i obejmują przegląd technicznego SEO Twojej witryny, SEO na stronie i SEO poza stroną.

Audyty pośrednie: audyty te zazwyczaj zaczynają się od $1,500, a jego ukończenie może zająć kilka dni. Audyty pośrednie są bardziej wszechstronne niż audyty podstawowe i zazwyczaj obejmują ręczny przegląd Twojej witryny internetowej oprócz automatycznej analizy.

Zaawansowane audyty: te audyty mogą kosztować ponad $5000–10 000 USD (czasami ponad 20 000 USD, w zależności od wielkości witryny), a ukończenie może zająć kilka tygodni lub dłużej. Zaawansowane audyty są najbardziej kompleksowym rodzajem audytu i zazwyczaj obejmują dogłębną analizę SEO Twojej witryny, a także badania konkurencji i analizę rynku.

Jak często należy przeprowadzać audyt SEO?

Częstotliwość przeprowadzania audytu SEO będzie zależeć od wielkości i złożoności Twojej witryny, a także Twoich celów. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie pełnego audytu przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli wprowadzasz istotne zmiany w swojej witrynie lub strategii SEO.

Jeśli masz dużą witrynę internetową z wieloma sekcjami i stronami, możesz częściej przeprowadzać częściowy audyt, koncentrując się w razie potrzeby na określonych obszarach witryny. Na przykład, jeśli wprowadzasz zmiany w projekcie swojej witryny, możesz przeprowadzić audyt komfortu użytkowania witryny. Możesz też, jeśli wprowadzasz na rynek nowy produkt
przeprowadź audyt stron swoich produktów.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu SEO?

Korzyści z przeprowadzenia audytu SEO jest wiele, m.in.:

 • Identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych, występujących na stronie, poza nią lub lokalnych problemów związanych z SEO, które mogą utrudniać działanie Twojej witryny
 • Uzyskanie wglądu w mocne i słabe strony Twojej witryny
 • Porównanie wydajności SEO Twojej witryny z konkurencją
 • Opracowanie wykonalnego planu poprawy SEO Twojej witryny

Jakie są etapy audytu SEO?

Audyt SEO może obejmować wiele różnych etapów, ale konkretne kroki będą zależeć od rozmiaru i złożoności Twojej witryny, a także Twoich celów. Jednak większość audytów zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

1. Zidentyfikuj swoje cele: Pierwszym krokiem w każdym audycie jest identyfikacja konkretnych celów. Co chcesz osiągnąć dzięki audytowi? Czy próbujesz poprawić ruch lub rankingi swojej witryny? Czy próbujesz poprawić współczynnik konwersji lub komfort użytkowania swojej witryny? Kiedy już znasz swoje cele, możesz dostosować audyt do swoich potrzeb.

2. Sprawdź obecną wydajność swojej witryny: Następnym krokiem jest sprawdzenie aktualnej wydajności Twojej witryny. Obejmuje to sprawdzanie ruchu w Twojej witrynie, rankingów, współczynnika konwersji i doświadczenia użytkownika. Zapewni to dobry punkt odniesienia do pracy na początku audytu.

3. Zidentyfikuj wszelkie techniczne problemy z SEO: Następnym krokiem jest identyfikacja wszelkich technicznych problemów z SEO, które mogą utrudniać działanie Twojej witryny. Obejmuje to sprawdzenie struktury, kodu i treści witryny, aby upewnić się, że jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek.

4. Zidentyfikuj wszelkie problemy z SEO na stronie: Następnym krokiem jest identyfikacja wszelkich problemów z SEO na stronie, które mogą utrudniać działanie Twojej witryny. Obejmuje to sprawdzenie tagów tytułowych, metaopisów, tagów nagłówka i treści witryny, aby upewnić się, że jest ona zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek.

5. Zidentyfikuj wszelkie problemy z SEO poza stroną: Następnym krokiem jest identyfikacja wszelkich problemów z SEO poza stroną, które mogą wstrzymywać Twoją witrynę. Obejmuje to sprawdzanie linków zwrotnych Twojej witryny i sygnałów z mediów społecznościowych, aby upewnić się, że pomagają Twojej witrynie, a nie ją szkodzą.

6. Zidentyfikuj wszelkie lokalne problemy z SEO: Następnym krokiem jest identyfikacja wszelkich lokalnych problemów z SEO, które mogą utrudniać działanie Twojej witryny. Obejmuje to sprawdzenie wpisów Twojej witryny w katalogach i wyszukiwarkach, a także NAP Twojej witryny (nazwa, adres i numer telefonu), aby upewnić się, że jest dokładny i aktualny.

7. Porównaj swoją witrynę z konkurencją: Następnym krokiem jest porównanie Twojej witryny z konkurencją. Obejmuje to sprawdzanie ich witryn internetowych, ruchu, rankingów, współczynników konwersji i doświadczeń użytkowników, aby zobaczyć, gdzie się znajdujesz.

8. Opracuj wykonalny plan poprawy SEO swojej witryny: Ostatnim krokiem jest opracowanie wykonalnego planu poprawy SEO Twojej witryny. Obejmuje to identyfikację najważniejszych obszarów, na których należy się skoncentrować, a także ustalenie realistycznych celów i harmonogramów.

Czego można się spodziewać podczas audytu witryny internetowej

Kiedy skontaktujesz się z firmą SEO lub konsultantem, aby poprosić o audyt witryny, prawdopodobnie zadają Ci kilka pytań na temat Twojej witryny i Twoich celów. Mogą również poprosić o dostęp do statystyk Twojej witryny, aby móc sprawdzić jej bieżącą wydajność.

Po rozpoczęciu audytu możesz spodziewać się, że firma SEO lub konsultant przedstawi Ci raport zawierający ustalenia. Raport ten będzie prawdopodobnie zawierał:
lista problemów technicznych, problemów związanych z SEO na stronie, poza nią i lokalnych, a także zalecenia dotyczące poprawy SEO Twojej witryny.

Po otrzymaniu raportu musisz się z nim zapoznać i zdecydować, które rekomendacje chcesz wdrożyć. Zależy to również od rodzaju audytu, z którym współpracujesz.

Jeśli pracujesz nad technicznym audytem SEO, będziesz musiał wdrożyć wszystkie zalecenia. To nie jest przedsięwzięcie typu „wybierz i wybierz”.

Po przygotowaniu planu możesz rozpocząć pracę nad poprawą SEO swojej witryny.