Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Co to jest Telnet? I jakie jest jego zastosowanie w sieci?

Telnet to jedna z najpowszechniej stosowanych metod wysyłania i odbierania haseł do logowania lokalnego i zdalnego. W tym artykule zbadano usługę Telnet i jej rolę w systemach uwierzytelniania sieci.

Głównym zadaniem Internetu jest świadczenie użytkownikom różnych usług. Na przykład użytkownicy chcą uruchamiać różne programy w różnych witrynach i przesyłać wyniki na swoje komputery osobiste. Wymaga to użycia programu klient-serwer, na przykład obsługującego protokoły FTP i SMTP. Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie ogólnej aplikacji klient-serwer, która umożliwi użytkownikom dostęp do dowolnej aplikacji na ich zdalnym komputerze. Dlatego musimy skorzystać z programu, który umożliwi użytkownikom zdalne logowanie się do swoich komputerów. Jednym z najpopularniejszych programów wykorzystywanych w tej dziedzinie jest Telnet, który może to zrobić. Telnet to skrót od dwóch słów, Terminal Network, co oznacza „terminal sieciowy”.

Telnet to dwukierunkowy system komunikacji umożliwiający zdalny podgląd tego, co dzieje się na komputerze lokalnym.

Tutaj mamy dwa przykłady systemów logowania:

Logowanie lokalne

Kiedy użytkownik loguje się do komputera lokalnego, nazywa się to „Logowaniem lokalnym”. Gdy stacja robocza aktywuje terminal, użytkownik wprowadza naciśnięcia klawiszy (nazwa i hasło lub inne metody uwierzytelniania) i uwierzytelnia je sterownik terminala. Sterownik terminala przekazuje te znaki do systemu operacyjnego, który wywołuje inne oprogramowanie.

Jednak w przypadku systemów operacyjnych każdy znak ma specjalne znaczenie. Na przykład znaki mieszane mogą mieć specjalne znaczenie w systemie operacyjnym UNIX. Na przykład połączenie klawiszy Ctrl+Z w tych systemach operacyjnych oznacza powrót i anulowanie działania. W tej sytuacji nie powinno być problemu ze sterownikiem terminala i powinien on dobrze działać z tym systemem znaków. Jednak w systemie logowania użycie kombinacji klawiszy może zmienić znaki i spowodować problemy z zalogowaniem się do systemu.
Zdalne logowanie

Metodę tę stosuje się, gdy użytkownik chce zalogować się do komputera hosta lub lokalnego za pomocą programu do zdalnego sterowania, więc musi zalogować się zdalnie (Logowanie zdalne).

Jak odbywa się zdalne logowanie?
Na lokalnych stronach

Użytkownik najpierw wprowadza swoją nazwę użytkownika i hasło w sterowniku terminala, po czym znaki te są wysyłane do klienta Telnet. Klient Telnet z kolei konwertuje te znaki na znaki uniwersalne, zrozumiałe dla wszystkich urządzeń sieciowych. Tutaj terminal sieci wirtualnej sprawdza znaki, a następnie dostarcza je do stosu TCP/IP w sieci. będzie

w odległym miejscu

Urządzenie przetwarzające tłumaczy żądania na NVT formie do protokołu TCP/IP. Tutaj znaki są dostarczane do systemu operacyjnego, a następnie wysyłane do serwera Telnet. Serwer Telnet konwertuje te znaki, aby komputer zdalny mógł je zrozumieć. Jednakże znaków nie można dostarczyć bezpośrednio do systemu operacyjnego komputera lokalnego lub zdalnego, a komputery te nie mogą bezpośrednio odbierać znaków z serwera Telnet. Dlatego konieczne jest użycie oprogramowania, które może dostarczyć te znaki do serwera Telnet. System operacyjny następnie odbiera te znaki i dostarcza je do oprogramowania i aplikacji.

Wirtualny terminal sieciowy (NVT)

Wirtualny terminal sieciowy to interfejs użytkownika, który może określać dostarczanie danych i poleceń przesyłanych przez sieć komputerową.

W dzisiejszym świecie systemy są heterogeniczne. Na przykład jeden system operacyjny może poprzedzać pewną kombinację znaków jako zakończenie tokenu pliku, podczas gdy inny system interpretuje tę samą kombinację jako wycofanie. Przykładowo w systemie operacyjnym DOS użycie Ctrl+z oznacza powrót do poprzedniego kroku, natomiast w systemie operacyjnym Unix należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+D.

Telnet rozwiązał ten problem, definiując publiczny interfejs użytkownika znany jako wirtualny interfejs sieciowy (NVT).

Oprogramowanie klienta Telnet przekazuje znaki otrzymane z terminali lokalnych do NVT, który jest następnie dostarczany do sieci. Serwer Telnet również pobiera dane otrzymane od NVT i tłumaczy je na język zrozumiały dla zdalnych komputerów.

Pobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobierz motywy WordPress za darmoBezpłatne pobieranie motywów WordPressPobierz motywy WordPressZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=pobierz oprogramowanie karbonnPobierz zerowe motywy WordPresspłatny kurs udemy do pobrania za darmo