Co to jest Windows Rejestr i jak uzyskać do niego dostęp?

Co to jest Windows Rejestr i jak uzyskać do niego dostęp? 1

The Windows Rejestr to baza danych służąca do przechowywania ustawień konfiguracji do różnych celów w jednej zorganizowanej lokalizacji. Jest przeznaczony przede wszystkim do przechowywania ustawień systemu operacyjnego, takich jak ustawienia sterowników urządzeń, usług i jądra, ale inne oprogramowanie również może z niego korzystać.

Dane w rejestrze są przechowywane w dwóch podstawowych częściach: kluczach i wartościach. Klucze rejestru nie rozróżniają wielkości liter i są używane jako etykieta do identyfikacji znaczenia poszczególnych wartości lub do zapewnienia dalszej struktury podkluczy. Wartości w rejestrze można używać do przechowywania znaczących danych, takich jak numery wersji, ścieżki plików, parametry wydajności i inne opcje konfiguracji.

Rejestr jest tak skonstruowany, że istnieją ogólne wartości systemowe, które można zastąpić wartościami powiązanymi z indywidualnymi kontami użytkowników, pozwala to na ustawienie standardowych znanych konfiguracji jako domyślnych, a także pozwala użytkownikom modyfikować ustawienia dla własnego konta bez wpływu na inni użytkownicy.

U podstaw rejestru jest baza danych, która przechowuje dane w formacie binarnym w jednej logicznej instancji, chociaż dane są w rzeczywistości rozłożone na wiele różnych plików na dysku. Stosowanie binarnego formatu bazy danych zamiast pojedynczych tekstowych plików konfiguracyjnych zapewnia szereg korzyści, w tym zwiększoną wydajność odczytu danych binarnych w porównaniu do plików tekstowych oraz ustandaryzowany format i lokalizację danych konfiguracyjnych.

Kolejną zaletą rejestru w formacie bazy danych jest funkcja integralności danych zwana aktualizacjami atomowymi, co oznacza, że ​​jeśli dwa procesy spróbują zmodyfikować tę samą wartość w tym samym czasie, jedna operacja zakończy się przed rozpoczęciem drugiej, każda aktualizacja jest indywidualna. Podczas gdy w przypadku plików tekstowych możliwe jest, że sytuacja ta stanie się tak zwanym warunkiem wyścigu, w którym obie akcje będą miały miejsce w tym samym czasie, co doprowadzi do nieprzewidzianych rezultatów.
Do rejestru można uzyskać dostęp i edytować go domyślnie Windows program regedit.exe można to znaleźć za pomocą Windows funkcja wyszukiwania i pisanie regedit.

Co to jest Windows Rejestr i jak uzyskać do niego dostęp? 2Użyj Windows funkcja wyszukiwania, aby otworzyć regedit.

Wskazówka: Podczas edytowania rejestru należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ ustawienia mają krytyczne znaczenie Windows funkcje są tam przechowywane. Edycja nieprawidłowej wartości rejestru może spowodować, że usługi nie zostaną uruchomione, a nawet zatrzymają się Windows od całkowitego uruchomienia.