Co to są pliki TGA? – Techniki

Co to są pliki TGA? - Techniki 1

Pliki z rozszerzeniem TGA są plikami graficznymi TrueVision Graphics Adapter, format pliku jest bardziej znany z pełnego akronimu TARGA, który oznacza TrueVision Advanced Raster Graphics Adapter. Pliki TARGA są najczęściej używane do plików tekstur gier wideo, ale są również popularne w przypadku ikon, ponieważ rodzaj bezstratnej kompresji stosowany w tym formacie jest szczególnie skuteczny w przypadku obrazów o niskiej złożoności.

Pliki TARGA mogą się znacznie różnić rozmiarem, nawet w przypadku obrazów, które wydają się zasadniczo identyczne, możliwe jest zapisywanie plików za pomocą jednego z nich 8, 15, 16, 24 lub 32 bity na piksel. Ponadto pliki mogą być zapisywane w surowym nieskompresowanym formacie lub przy użyciu formy bezstratnej kompresji Run-Length Encoding (RLE). Kompresja RLE pobiera kolejne piksele o tych samych wartościach i przechowuje je jako pojedynczą wartość i liczbę, dzięki czemu kompresja jest szczególnie skuteczna na prostych obrazach, takich jak ikony, które mają tendencję do używania stosunkowo dużych obszarów pojedynczych kolorów, chociaż jest mniej skuteczna przy większej złożone obrazy, takie jak zdjęcia.

Jak otworzyć pliki TGA?

Pliki TGA można otwierać w najbardziej zaawansowanych programach graficznych lub w zastrzeżonym oprogramowaniu, takim jak gry wideo. Istnieją narzędzia online i offline, które mogą konwertować pliki TGA na inne, bardziej popularne formaty obrazów.

Jakie programy działają z plikami TGA?

Pliki TGA można otwierać i konwertować do innych formatów obrazów za pomocą programów graficznych, takich jak Adobe Photoshop, GIMO, TGA Viewer, Corel PaintShop Pro i Paint.NET. Narzędzia do konwersji online, takie jak Zamzar i FileZigZag, mogą konwertować pliki TGA na wiele innych formatów plików graficznych. Narzędzie offline VTFEdit może konwertować pliki TGA do formatu Valve Texture (VTF). Inne narzędzie offline tga2dds z Easy2Convert może konwertować pliki TGA na pliki DirectDraw Surface (DDS), profesjonalna wersja tego oprogramowania obsługuje konwersje wsadowe.