Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Czym jest deklaracja wizji i jak ją napisać (+ przykłady i szablon)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Czym jest deklaracja wizji i jak ją napisać (+ przykłady i szablon)

Jeśli kupisz coś za pośrednictwem naszych linków, możemy zarabiać pieniądze od naszych partnerów stowarzyszonych. Ucz się więcej.

Deklaracja wizji jest integralną częścią fundamentu każdej firmy. Dobrze sporządzona wizja powinna być inspirująca, znacząca i łatwa do zapamiętania, a jednocześnie wyjaśniać ambicje i wartości organizacji.

W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest wizja, zbadamy, jak skutecznie ją napisać, oraz zapewnimy dostęp do przykładów i szablonów, które pomogą Ci zacząć. Zanurzmy się!Czym jest deklaracja wizji?

Wizja firmy to deklaracja misji, celu i wartości marki organizacji. Określa pożądany stan końcowy firmy i służy jako mapa drogowa, jak osiągnąć ten cel.

Deklaracja wizji powinna być przyszłościowa i inspirująca, ale nie być zbyt szczegółowa ani zawężać zakresu. Podczas pisania biznesplanu użyjesz więcej szczegółów, które powinny być bardziej szczegółowe, ale ostatecznie opierać się na wizji Twojej firmy.

Powinien nadawać ton temu, co można osiągnąć w przyszłości, a jednocześnie zapewniać zainteresowanym stronom kierunek i jasność.

Wreszcie, powinno być krótkie i łatwe do zapamiętania, aby można było je łatwo przekazać i zrozumieć.

Dlaczego deklaracje dotyczące wizji są tak ważne dla firm

Deklaracje dotyczące wizji są niezbędne, aby firmy mogły skupić się na celu końcowym. Zapewniają jasny kierunek, w którym zmierza organizacja, oferując wskazówki i motywację zarówno pracownikom, jak i interesariuszom.

Silna wizja może pomóc w ustaleniu oczekiwań, pobudzeniu zespołu, informowaniu o planie marketingowym i zapewnieniu wszystkim zgodności z długoterminowymi celami.

Jest to również nieocenione źródło informacji przy podejmowaniu decyzji, ponieważ pomaga upewnić się, że wszelkie nowe inicjatywy wspierają ostateczną misję i plan działania firmy.

Dlatego posiadanie dobrze opracowanej wizji jest koniecznością dla każdego odnoszącego sukcesy biznesu.

22 Przykłady deklaracji wizji

W jaki sposób niektóre z odnoszących największe sukcesy organizacji na świecie określają swoje własne wizje? Co sądzisz o ich inspirujących wizjach?

Zapoznaj się z poniższymi 22 przykładami dobrych wizji znanych firm, które możesz wykorzystać jako inspirację do stworzenia własnej wizji:

1. Ikea

Wizja Ikei czyta„Naszą wizją jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi”.

2. Linkedin

W swojej wizji LinkedIn określa, co odróżnia firmę od innych platform mediów społecznościowych, kiedy to robi mówi„Stwórz możliwości ekonomiczne dla każdego członka globalnej siły roboczej”.

3. Patagonia

Wizja Patagonii stany: „Buduj najlepszy produkt, nie wyrządzaj niepotrzebnych szkód, wykorzystuj biznes do inspirowania i wdrażania rozwiązań kryzysu ekologicznego”.

4. Bród

Wizja firmy Ford Motor Company mówi„Ludzie pracujący razem jako szczupłe, globalne przedsiębiorstwo, aby poprawić jakość życia ludzi poprzez przywództwo w branży motoryzacyjnej i mobilności”.

5. Poludniowo-zachodnie linie lotnicze

Wizja Southwest stany„Być najbardziej lubianą, najbardziej wydajną i najbardziej dochodową linią lotniczą na świecie”.

6. Tesli

Wizja Tesli czyta„Stwórz najbardziej atrakcyjną firmę samochodową XXI wieku, kierując światowym przejściem na pojazdy elektryczne”.

7. Zoo w San Diego

Zoo w San Diego deklaracja wizji mówi: „Aby zostać światowym liderem w łączeniu ludzi z dziką przyrodą i jej ochroną”.

8. Ochrony Przyrody

Wizja organizacji Nature Conservancy dotyczy przyszłości firmy i obejmuje ją wartości: „Aby pozostawić zrównoważony świat dla przyszłych pokoleń”.

9. AT&T

Wizja firmy AT&T czyta„Aby zbudować nową globalną sieć komunikacyjną, która umożliwi zasobom ludzkim przeniesienie się do bardziej złożonych i produktywnych działań – w ciągu dekady”.

10. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson wykorzystuje następującą wizję, aby inspirować zdrowsze społeczności: „Aby każda osoba mogła wspólnie wykorzystać swoje unikalne doświadczenia i pochodzenie – aby zainicjować rozwiązania, które tworzą lepszy, zdrowszy świat”.

Rekommenderad:  Badacze z Dartmouth proponują model głębokiego uczenia się do modelowania zaburzeń psychicznych w oparciu o emocje za pomocą konwersacji Reddit

11. BBC

The BBCWizja firmy jest krótka i słodka: „Być najbardziej kreatywną organizacją na świecie”.

12. Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’s definiuje swoje podstawowe wartości w następującej misji: „Tworzenie najlepszych lodów w możliwie najprzyjemniejszy sposób”.

Przykłady krótkiej wizji biznesowej

Stworzenie mocnej i zwięzłej wizji może być trudne, mimo że firmy z naszej listy sprawiają, że wydaje się to łatwe.

Oto kilka krótkich przykładów wizji biznesowej, których możesz użyć do modelowania własnej, unikalnej wizji.

13. Wyżywienie Ameryki

Karmienie krótkiego biznesu Ameryki deklaracja wizji opisuje wysiłki organizacji: „Ameryka wolna od głodu”.

14. TED

Organizacja TED prezentuje światowe informacje i używa krótka wizja: „Rozpowszechnianie pomysłów”.

15. Zoom

Krótka wizja Zooma czyta„Komunikacja wideo umożliwiająca ludziom osiąganie więcej”.

16. Oxfam

Oxfamu deklaracja wizji jest proste i opisuje zaangażowanie firmy: „Sprawiedliwy świat bez ubóstwa”.

17. Pełnoziarnista żywność

Inspirująca wizja firmy Whole Foods mówi„Aby wyżywić ludzi i planetę”.

18. Disneya

W swojej wizji wiodąca na świecie firma rozrywkowa mówi, że tak wizja brzmi: „Być jednym z wiodących światowych producentów i dostawców rozrywki i informacji”.

19. Amazon

Amazon’S wizja oświadczenie pokazuje, że firma nie boi się wielkich marzeń; czytamy: „Naszą wizją jest bycie najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie; zbudować miejsce, do którego ludzie mogą przyjść, aby znaleźć i odkryć wszystko, co chcą kupić online”.

20. IBM

IBM używa deklaracji wizji, w której wyszczególnia swoją nadrzędną wizję, mówiąc: „Być odnoszącą największe sukcesy i najważniejszą firmą informatyczną na świecie. Z powodzeniem pomagamy naszym klientom w stosowaniu technologii w celu rozwiązania ich problemów. Sukces we wprowadzaniu tej niezwykłej technologii do nowych klientów. Jest to ważne, ponieważ nadal będziemy głównym zasobem wielu inwestycji w tę branżę”.

21. McDonald’s

Opisuje to wizja McDonald’s wartości: „Pracować szybko, aby napędzać rentowny wzrost i stać się jeszcze lepszym McDonald’s, serwującym każdego dnia większej liczbie klientów pyszne jedzenie na całym świecie”.

22. Warby Parker

Deklaracja wizyjna Warby Parker potwierdza, że ​​kierunek firmy to oferowanie markowych okularów; brzmi: „Wierzymy, że kupowanie okularów powinno być łatwe i przyjemne. Powinien sprawić, że będziesz szczęśliwy i przystojny, z pieniędzmi w kieszeni. Uważamy również, że każdy ma prawo zobaczyć”.

Deklaracja misji a deklaracja wizji

Deklaracja misji firmy i deklaracja wizji to dwie odrębne koncepcje, ale zarówno misja, jak i wizja mają jedną wspólną cechę – każda z nich jest używana do określenia przyszłych celów i wartości firmy.

Deklaracja misji firmy opisuje, czym organizacja zajmuje się obecnie, podczas gdy wizja przedstawia ambitny cel, który chce osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

Zarówno wizja, jak i misja powinny być zwięzłe, inspirujące i osiągalne, umożliwiając każdemu w organizacji dzielenie wspólnego celu i wspólne dążenie do sukcesu.

Charakterystyka niesamowitych stwierdzeń wizyjnych

Deklaracja wizji jest dokumentem przewodnim, który pomaga wyrazić przyszłe aspiracje organizacji.

Na przykład wizja Starbucks brzmi: „Uczynić Starbucks czołowym dostawcą najlepszej kawy na świecie, przy jednoczesnym zachowaniu naszych bezkompromisowych zasad podczas rozwoju”. Świetna wizja powinna mieć cztery kluczowe cechy:

Przejrzystość

Przejrzystość jest niezbędna podczas tworzenia przekonującej wizji. Powinien komunikować, co organizacja chce osiągnąć, w łatwy do zrozumienia sposób, unikając skomplikowanego języka lub żargonu.

Przejrzystość pozwala wszystkim zaangażowanym w organizację jasno zrozumieć, co, dlaczego i jak jest zawarte w oświadczeniu i służy jako okrzyk bojowy dla wszystkich interesariuszy. Jasna, zwięzła i przekonująca wizja może pomóc w lepszym ukierunkowaniu organizacji.

Rekommenderad:  Co to jest znacznik schematu i jak go zaimplementować pod kątem SEO?

Centrum

Posiadanie skoncentrowanej wizji jest niezbędne dla przyszłych aspiracji każdej organizacji. Powinien określać konkretne cele i cele organizacji oraz sposób, w jaki planuje je osiągnąć.

Powinno to również pomóc upewnić się, że wszyscy zaangażowani w organizację są na tej samej stronie i pracują nad wspólnym celem.

Skoncentrowana wizja powinna być wystarczająco szczegółowa, aby ludzie zrozumieli, jaka jest ich rola w przyczynianiu się do sukcesu organizacji, ale wystarczająco szeroka, aby pozostawić miejsce na wzrost i rozwój.

Inspiracja

Inspiracja jest kluczowym elementem niesamowitej wizji. Pozwala czytelnikowi zorientować się, za czym stoi firma i dlaczego dąży do osiągnięcia jej celów.

Świetna wizja powinna inspirować i motywować ludzi do działania, a jednocześnie zapewniać jasne wyczucie kierunku. Inspiracja może pochodzić z wartości firmy lub z historii sukcesów w świecie rzeczywistym.

Prawidłowo wykonane inspirujące wypowiedzi mogą pomóc w budowaniu zaufania i wzmacnianiu relacji między konsumentami a firmami.

Wykonalność

Wykonalność jest ważną cechą niesamowitej wizji. Oświadczenie powinno być realistyczne i osiągalne, a jednocześnie przesuwać granice tego, co jest możliwe.

Wizja musi zapewniać równowagę między ambicjami a praktycznością, aby zapewnić, że zostanie poważnie potraktowana przez interesariuszy. Aby była wiarygodna, musi również być zgodna z aktualnymi możliwościami i zasobami firmy.

Ponadto powinna uwzględniać wszelkie potencjalne przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych przez wizję.

Jak napisać oświadczenie o wizji

Napisanie deklaracji wizji może być zniechęcającym zadaniem, ale nie musi. Ten przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces i zapewni wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania skutecznej, inspirującej wizji.

Krok 1: Określ swoje cele

Pierwszym krokiem do napisania deklaracji wizji jest określenie długoterminowych celów dla firmy. Pomysły możesz znaleźć w swoim biznesplanie, misji i osobistej deklaracji marki. Poniższe pytania mogą również pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich punktów. Co chcesz osiągnąć? Jak wygląda sukces za trzy, pięć czy dziesięć lat? Te pytania pomogą Ci określić główny cel Twojej firmy.

Ważne jest również rozważenie wszelkich wyznaczonych celów krótkoterminowych lub kamieni milowych. Może się okazać, że niektóre cele są bardziej osiągalne niż inne i należy je odpowiednio dostosować. Biorąc to pod uwagę, możesz stworzyć realistyczną, ale ambitną wizję, która będzie motywować wszystkich przez cały czas.

Krok 2: Zbierz informacje od innych

Po określeniu celów nadszedł czas, aby uzyskać informacje od innych interesariuszy w firmie, takich jak pracownicy, klienci i akcjonariusze. Zapytaj ich, co ich zdaniem powinno znaleźć się w deklaracji wizji i jak chcieliby, aby ich indywidualny wkład znalazł w niej odzwierciedlenie.

Zbieranie informacji od innych pomaga spojrzeć z innej perspektywy na różne aspekty Twojej firmy i zapewnia, że ​​wszyscy dążą do tego samego celu końcowego.

Krok 3: Zapisz to

Teraz przychodzi zabawna część – spisanie swojej wizji! Zacznij od podsumowania tego, czego się do tej pory nauczyłeś, na przykład jakie są Twoje podstawowe wartości jako firmy, kim są Twoi klienci, co im oferujesz i dokąd chcesz się udać w przyszłości.

Pamiętaj, aby używać zwięzłego języka, który odnosi się bezpośrednio do tych tematów, a także wywołuje emocje, pokazując, dlaczego ta podróż ma znaczenie zarówno dla Ciebie, jak i dla osób, które są z Tobą związane.

Krok 4: Sfinalizuj i opublikuj swoją wizję

Tworząc i edytując swoją wizję, upewnij się, że jest to coś, co możesz łatwo wyjaśnić i w co całym sercem wierzysz. Jest to klucz do zapewnienia kierunku przy podejmowaniu decyzji w dół.

Rekommenderad:  Jak odzyskać ikonę poczty głosowej na moim Androidzie?

Po sfinalizowaniu nie zapomnij podzielić się nim ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby wszyscy wiedzieli, co ich czeka i jak mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Dzięki temu, że wizja jest widoczna i żywa, będzie przypominać o celu firmy i inspirować wszystkich do dalszego działania.

Szablon deklaracji wizji

Szablon deklaracji wizji zapewnia ramy do tworzenia inspirującej i skutecznej deklaracji wizji. Zadaje pytania dotyczące celów, wartości i docelowych odbiorców Twojej firmy, aby pomóc Ci stworzyć sensowną i motywującą wypowiedź.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w szablonie możesz wypełnić niezbędne sekcje w poniższym szablonie, aby utworzyć samo oświadczenie.

Wskazówki, jak napisać oświadczenie o dobrej wizji

Jak w kilku słowach opisać wizję całej firmy? Tworzenie idealnej wizji dla małej firmy jest możliwe dzięki kreatywności, skupieniu i wysiłkowi. Poniższe wskazówki dotyczące pisania deklaracji wizji powinny pomóc:

  • Nie bój się miej wielkie marzenia i skup się na przyszłości swojej organizacji. Jaka może być firma w najbliższych latach? Z czego chcesz być znany?
  • Wybierać jasny i konkretny język. Wielkie marzenia nie muszą oznaczać niejasności, a doskonała wizja powinna być wystarczająco konkretna, aby wpłynąć na przyszłe decyzje. Pamiętaj, że nie mówisz o przeszłości, więc upewnij się, że wizja jest pisana w czasie teraźniejszym.
  • Zatrzymaj to krótki. Najlepsze wizje nie są dłuższe niż zdanie lub dwa, a wiele z najbardziej zapadających w pamięć składa się z zaledwie kilku słów.
  • Zrób to niezapomniany i przynieść inspirację. Co wyróżnia Twoją organizację na tle konkurencji? Upewnij się i podkreśl, co sprawia, że ​​Twoja mała firma jest wyjątkowa, i wybierz język, który inspiruje członków organizacji do osiągania jej celów.

Ostatnie słowa

Dobrze sporządzona wizja jest kluczowym elementem każdego udanego biznesu. Przedstawia inspirujący cel, do którego każdy w organizacji może dążyć, zawiera wskazówki dotyczące podejmowania decyzji i pomaga upewnić się, że inicjatywy koncentrują się na osiągnięciu ostatecznej misji.

Przy odrobinie planowania i kreatywności każdy może stworzyć świetną wizję, używając przykładów lub szablonów jako punktu wyjścia. Prawidłowo wykonane może rozpalić pasję i motywację zarówno wśród pracowników, jak i interesariuszy, zapewniając Twojej firmie sukces.

Jednak jeśli zostanie to zrobione nieprawidłowo i bez należytej staranności i namysłu, może zrobić coś przeciwnego. Więc nie spiesz się i stwórz coś, w co Ty i wszyscy inni w Twojej organizacji możecie uwierzyć.Table of Contents