Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Czym jest zwinna organizacja?

Sukces zwinnych organizacji od Amazon po General Electric nie jest przed nikim ukryty. Wiele największych organizacji na świecie wprowadziło do swoich organizacji zwinne myślenie, dzięki czemu osiągają lepsze wyniki niż konkurenci. Dziś firmy i startupy starają się stać organizacjami zwinnymi i w tym kierunku muszą dokonać zmian. Cechą charakterystyczną zwinnych organizacji jest rozwijanie produktów, szybkie dostarczanie ich klientom i uzyskiwanie informacji zwrotnej. W tym artykule zdefiniowano zwinną organizację oraz omówiono jej cechy i korzyści. Ponadto nauczymy Cię sześciu ważnych kroków w tworzeniu zwinnej organizacji. Zostań więc z nami do końca tego artykułu.

Czym jest organizacja Agile?

Gdy zrozumiemy koncepcję zwinnego działania, możliwość zmian organizacyjnych stanie się łatwiejsza. Ogólnie rzecz biorąc, zwinna organizacja tworzy wspólny cel i wizję, akceptuje zmiany, wzmacnia sieci zespołów w swojej organizacji oraz może z łatwością wytwarzać i wzmacniać swoje produkty.

Zwinna organizacja koncentruje się na kliencie. Innymi słowy, zwinne organizacje są zorientowane na klienta. Takie organizacje mają wspólne podejście, a informacje w zespole podlegają swobodnej wymianie. Firmy te dokładnie rozważają i słuchają potrzeb klientów. Ponadto pracownicy tych organizacji muszą stale aktualizować swoją wiedzę, aby stworzyć silny zespół. W dalszej części tego artykułu odniesiemy się do cech zwinnej organizacji.

Zwinne organizacje potrafią się dostosowywać i szybko reagować na zmieniające się warunki. Przyjęli złożone i nieprzewidywalne środowisko, w którym cykle uczenia się i podejmowania decyzji są skoncentrowane raczej na kliencie niż na zysku. Tworzenie sieci zdolnych zespołów i osób opiera się na wspólnej technologii i celu.

Zwinna organizacja nie jest popularnym określeniem w środowisku biznesowym. Jest to strategiczna zmiana sposobu myślenia, która narzuca szybkie procesy i cykle rozwoju produktu. Sprawna organizacja umożliwia zespołom wykorzystanie pełnego potencjału. Stanie się zwinną organizacją zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Pomogłoby, gdybyś zdystansował się od dotychczasowych ideałów biznesowych smarowanej maszyny. Paradygmat ten nie pozostawia miejsca na elastyczność, kreatywność i innowacyjność. Zamiast tego powinieneś postrzegać swoją organizację dokładnie taką, jaka jest: żywą istotę składającą się z utalentowanych ludzi z potencjałem.

Dlaczego zwinność organizacji jest ważna?

W stale zmieniającym się świecie organizacje muszą być w stanie dostosować się do otaczających je wyzwań i problemów. Podczas gdy tradycyjne struktury organizacyjne i style zarządzania starają się szybko dostosowywać swoje procesy i wyniki, organizacje stosujące zwinne podejście mogą dotrzymać kroku szybkim zmianom.

Jeśli organizacja jest elastyczna, może szybko realizować nowe wymagania klientów i szybko zmieniać produkty i usługi organizacji. Dzięki temu może szybko i łatwo wyprzedzić konkurencję na rynku. Dlatego też zwinność organizacji jest bardzo ważna w dzisiejszym pełnym zmian świecie i jest jednym z głównych warunków sukcesu na dzisiejszych konkurencyjnych rynkach.

Cechy organizacji Agile

Oto najważniejsze cechy zwinnej organizacji, którymi musi się kierować organizacja lub firma, aby zachować zwinność i wprowadzić niezbędne zmiany w swojej organizacji:

1- Bycie zorientowanym na klienta

Jedną z najważniejszych cech zwinnej organizacji jest to, że organizacje są zorientowane na klienta. Nie ulega wątpliwości, że głównym obszarem działania tych organizacji jest klient. Zamiast skupiać się na optymalizacji procesów operacyjnych w celu zwiększenia marży zysku, zwinne organizacje skupiają się na zrozumieniu potrzeb swoich klientów i tworzeniu niestandardowych rozwiązań. Osiąganie zysku jest mniej ważne dla zwinnych organizacji i jest tworzone poprzez tworzenie wartości dla klientów.

CZYTAĆ:  Co to jest Youtu.be? (Wszystko co musisz wiedzieć)

Tak naprawdę zamiast walczyć z konkurencją, organizacje te skupiają się na uszczęśliwianiu konsumenta. Można powiedzieć, że skupienie się na kliencie jest kluczem do sukcesu zwinnych organizacji. Organizacje te skupiają się przede wszystkim na zrozumieniu swoich klientów. Uważnie słuchają, co mówią ich klienci, a ich wydajność i wydajność są całkowicie zgodne z potrzebami ich klientów. Organizacja zorientowana na klienta może uzyskać głębokie zrozumienie specyficznych potrzeb swojego rynku docelowego.

Załóżmy, że chcesz mieć zwinną organizację. W takim przypadku pierwszym krokiem jest skupienie się na zrozumieniu klientów i identyfikacji ich potrzeb, ponieważ wartość można stworzyć jedynie poprzez zaspokajanie ich potrzeb.

2- Wzmacnianie pozycji zespołów

Inną ważną cechą odnoszącej sukcesy zwinnej organizacji jest to, że tworzy ona wspólną wizję w organizacji. Ludzie w tych organizacjach pracują i pracują jako spójna społeczność. Ten wspólny cel można dostrzec praktycznie w każdej części zwinnej organizacji, od kadry kierowniczej po pracowników pracujących w organizacji. Najtrudniejszą częścią jest przekazanie tego wspólnego komunikatu wszystkim działom, zespołom i jednostkom biznesowym, aby ludzie wiedzieli, gdzie się znajdują i jakie są ich cele.

Utworzenie scentralizowanej sieci to kolejny krok w tworzeniu sprawnej organizacji, dzięki której możesz tworzyć silne zespoły. Jeśli ten krok zostanie wykonany poprawnie, stworzysz zrównoważony ekosystem i system w organizacji. W takim środowisku ludzie dzielą się najlepszymi praktykami i szukają coraz lepszych możliwości realizacji swoich celów organizacyjnych.

Podczas gdy zwinne organizacje utrzymują tradycyjną strukturę hierarchiczną, inne części organizacji to zasadniczo system niezależnych zespołów networkingowych mających wspólny cel i wizję. Wzmacnianie zwinnych i elastycznych zespołów to kluczowy punkt wyjścia do zwinnej transformacji. Twoi ludzie są Twoją cechą wyróżniającą i najpotężniejszym źródłem poprawy zwinności. Aby odkryć ich potencjał, musisz pozwolić im się powtarzać i wprowadzać innowacje.

W zwinnych organizacjach zespoły współpracują ze swoimi przełożonymi, aby wyznaczyć cele, które popychają firmę do przodu. Członkowie zespołu zyskują możliwość szybkiego testowania procesów, produktów i usług. Nawet jeśli ich eksperymenty nie powiodą się, członkowie zespołu wykorzystują zdobytą wiedzę na temat przyczyny niepowodzenia i wykorzystują tę wiedzę, aby poznać przyszłe powtórzenia.

Twoja organizacja może potrzebować modernizacji strukturalnych, aby umożliwić zwinne zespoły. Tworzenie elastycznych, współpracujących ze sobą zespołów zapobiega silosom i naraża każdego pracownika na inne role w całej firmie. Pomaga im lepiej zrozumieć swoją rolę w szerszej perspektywie i pozwala im dostrzec możliwości mobilności wewnętrznej. Aby prosperować w zwinnej organizacji, przełożeni muszą nauczyć się budować zespoły o wysokiej wydajności.

Zwinne środowiska pracy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia elastyczności w całej firmie. Dotyczy to fizycznych i cyfrowych przestrzeni roboczych. W idealnym przypadku elastyczne firmy chętnie przyjmują pracę mieszaną, aby zapewnić pracownikom największą elastyczność w wyborze czasu, miejsca i sposobu pracy. Agile biura bardziej przypominają współdzielone przestrzenie do pracy niż tradycyjne, wyznaczone biuro. Celem jest stworzenie fizycznego środowiska, w którym ludzie będą mogli wspólnie pracować i uczyć się od siebie nawzajem. Cyfrowe środowisko pracy musi również wspierać elastyczność. Na przykład zespoły powinny mieć uprawnienia do ustalania wytycznych dotyczących komunikacji. Przejrzystość jest niezbędna w elastycznym środowisku pracy.

3- Akceptowanie zmian i podejmowanie szybkich decyzji

Kolejną cechą zwinnej organizacji jest to, że jest otwarta na zmiany. Musimy zaakceptować fakt, że nikt nie zna przyszłości i nie jest jasne, jaka będzie sytuacja biznesowa w przyszłym roku. Zwinna organizacja może podejmować szybkie decyzje i jest zawsze gotowa na zmiany. Niemniej jednak należy zachować zasadę orientacji tych organizacji na klienta. Organizacje te starają się ograniczać ryzyko poprzez podnoszenie swojej wiedzy i uczenie się więcej. Dlatego zawsze planują możliwe zmiany i skupiają się na wytwarzaniu produktów w krótkich cyklach. Cykle te zwykle prowadzą do szybkiego nawrotu. Szybka nauka produktów staje się powszechna, gdy organizacje mogą wprowadzać małe i skuteczne zmiany, a klienci weryfikują swoje referencje.

Mają zalety, gdy zmniejsza się zakres i praca w szybkich cyklach. Rzecz w tym, że wysiłki są skoncentrowane, ale niewielkie. Po drugie, możesz szybko potwierdzić wpływ zmian produktu na informacje o użytkowniku. Organizacje mogą inwestować w zmiany, które pozytywnie wpływają na klientów i unikać zmian, które nie przynoszą żadnego efektu. Koncentrowanie się na wytwarzaniu długoterminowych produktów, które mogą nie być atrakcyjne dla klienta, jest zminimalizowane.

CZYTAĆ:  Czy gra w CS2 jest bezpieczna?

4- Kultura organizacyjna skupiona na ludziach

Kultura organizacyjna skupiająca się na ludziach poprzez inwestowanie w ich rozwój tworzy silną społeczność zdolnych pracowników. Posiadanie inspirującego przywództwa i kultury organizacyjnej skupionej na ludziach jest kluczem do powiązania pracowników z wizją i celem firmy.

5- Społeczeństwo otwarte

Przyjęcie jasnego i otwartego stylu komunikacji umożliwia zespołom i pojedynczym osobom uzyskiwanie informacji ułatwiających podejmowanie dobrych decyzji. Pozwala im także działać szybciej niż system ze strukturą komunikacyjną zdefiniowaną przez określone zasady i protokoły na każdą ewentualność.

6- Szybkie cykle uczenia się i podejmowania decyzji

Aby szybko reagować na nieprzewidywalne i stale zmieniające się środowisko, zwinne organizacje mają krótkie cykle uczenia się, rozwoju produktów i podejmowania decyzji. Pozwala im na wprowadzanie małych, spójnych zmian, które zwiększają wartość dodaną.

7- Zintegrowana integracja technologii

Zamiast po prostu digitalizować istniejące procesy, zwinne organizacje naprawdę starają się integrować nowe technologie ze swoimi procesami i operacjami. Na przykład nowe narzędzia do współpracy, komunikacji i zarządzania nie tylko wprowadzają nowy sposób współpracy i zarządzania projektami, ale także mogą zaoszczędzić dużo czasu.

Sześć ważnych kroków w tworzeniu zwinnej organizacji

Aby stworzyć zwinną organizację, musimy wziąć pod uwagę ważne kroki, o których tu mówimy.

Krok 1 – Odkrycie swojego celu

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celu. Organizacje muszą pamiętać, że zmiany nie są łatwe. Dlatego przy każdej zmianie musisz najpierw określić swój cel. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeby każdej organizacji są jej własne i tylko sama organizacja może określić swoje potrzeby. W organizacji musisz wszystko ulepszyć. Dlatego organizacje powinny powstrzymać się od zadawania bezowocnych i frustrujących pytań, a skupić się na celach i zaspokajaniu potrzeb klientów.

Krok 2: Twórz i buduj zwinne organizacje

To dość oczywiste, ale jest to krok krytyczny. Bo miejsce, w którym może się poślizgnąć, zanim zacznie się zwinna transformacja. Menedżerowie często tworzą zespoły, które pragną zmian, ale nie mają prawdziwej władzy. Aby zespół odniósł sukces lub utworzył zwinną organizację, musi to być prawdziwy zespół roboczy i potrafiący poświęcić odpowiednią ilość czasu na zmiany, np. zespół, którego członkowie spotykają się raz na dwa miesiące i nie ma koordynacji. To nie może być dobra opcja. Jeśli chcemy dodać do miejsc pracy czynnik zwinny, nic nie osiągniemy. Dlatego zespół musi wykonywać swoją pracę we właściwym czasie i miejscu. Aby stworzyć taką organizację, należy zastosować różne poziomy organizacji.

Silni i energiczni ludzie to dobry wybór. W zespole powinny znajdować się także różne specjalności biznesowe. Rozmiary zespołów powinny być małe. Nie lepiej niż więcej niż pięć do siedmiu osób. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy wziąć pod uwagę zasoby finansowe i czas.

Krok 3: Efektywny rozmiar oka

Posiadanie wspólnej wizji może dobrze napędzać organizację. Wizja powinna być inspirująca. Zespoły muszą mieć jasny i osiągalny cel. Cel powinien być znaczący, a to jest ważne dla organizacji. Cel powinien mieścić się w sferze rzeczy możliwych i nie stać się zjawiskiem nieosiągalnym dla zespołów. Bo kiedy wspólny cel przekracza możliwości zespołu, zespół traci nadzieję. Powinieneś przywrócić zidentyfikowane cele do wymaganych wyników ustalonych w pierwszym kroku. Jeśli potrzebujesz większej prędkości, zespół rozpocznie wymagane inspekcje i zapewni niezbędne podstawy do poprawy prędkości.

Krok 4: Powiedz wszystkim członkom o planach.

Poinformuj wszystkich członków zespołu o swoich planach i celach. Jeśli problemy, które zidentyfikowałeś na pierwszym etapie, nie będą istotne, tworzenie zwinnej organizacji zakończy się. Jeśli chcesz, aby ludzie zgodzili się ze zmianą, musisz wyjaśnić potrzebę zmiany. Proces ten musi być dwukierunkowy. Możesz wyrazić swoją opinię i poprosić innych o wyrażenie swojego zdania i uważnie ich wysłuchać. Dobry menedżer jest zawsze gotowy zaakceptować pomysły. Próbuje więc porozmawiać z członkami zespołu i pisze nową wersję powstałą w wyniku wymiany pomysłów.

CZYTAĆ:  Co to jest SUID bitowy Linux?

Krok 5: Usuń przeszkody

Jednym z najważniejszych kroków w budowaniu zwinnej organizacji jest usuwanie przeszkód i wspieranie ludzi. Nie ulega wątpliwości, że każda zmiana w organizacji może prowadzić do poślizgów. Ponieważ w szerokim podejściu jeden lub więcej elementów strukturalnych działa przede wszystkim jako bariera. Dlatego niektóre struktury często myślą, że są w porządku, więc są bardzo odporne na zmiany. Dlatego należy usunąć takie przeszkody. Zbierz ludzi, którzy szukają zmian, wraz z ludźmi, którzy mogą coś zrobić. Pozwól członkom na kontakt z członkami i kluczowymi decydentami. Ponadto zawsze włączaj prawdziwego klienta jako członka zespołu, ponieważ ułatwia to identyfikację rzeczywistych potrzeb klientów.

Krok 6: Zawsze się ucz

Jeśli od razu odniesiesz sukces, nie oznacza to, że musisz przestać się uczyć. Uczenie się jest procesem ciągłym. Stale aktualizuj swoją wiedzę. Pamiętaj, że prawdziwe projekty przynoszące realne rezultaty to zawsze najcenniejsza informacja zwrotna, która pomoże Ci w podjęciu przyszłych decyzji. Zawsze przedstawiaj sukcesy, w ten sam sposób mów o porażkach, aby zespoły wiedziały wszystko i poziom ryzyka wzrósł.

Zalety zwinnej organizacji

Zwinne organizacje tworzą znaczącą przewagę konkurencyjną nad swoimi odpowiednikami. Od biznesu po operacje i zasoby ludzkie, elastyczność przynosi wiele korzyści.

Szybka reakcja na zmiany rynkowe

W miarę jak zmieniają się potrzeby klientów, zmieniają się także zwinne organizacje. Zamiast spędzać miesiące na badaniu i rozwijaniu rynku oraz marnowaniu czasu, zwinne organizacje przyjmują zmienne podejście, aby się dostosować. Może to doprowadzić do opracowania nowych produktów i przeniesienia się na nowe rynki, zanim zaczną one konkurować.

Popraw efektywność wykonawczą

Organizacje zwinne są bardziej produktywne niż organizacje, które nie doświadczyły zmiany zwinności. Ponieważ zwinne organizacje wierzą w szybką porażkę, stale ewoluują i udoskonalają swoje procesy. Dzięki temu mogą być tak produktywni i dynamiczni, jak to tylko możliwe. A ponieważ pracownicy potrafią myśleć strategicznie i działać w oparciu o swoje pomysły, są bardziej zmotywowani do osiągnięcia sukcesu i zabrania ze sobą biznesu.

Interakcja pracowników

Pracownicy zwinnych organizacji zbliżają się do misji i celu firmy. Rozumieją strategiczne cele firmy i czują się do nich dostosowani i zorientowani. Widzą swoją rolę w szerszej perspektywie, co poprawia ich motywację i uczestnictwo. Zwinni pracownicy mają większą szansę na pozostanie i rozwój w firmie na dłużej.

Wniosek

Zwinna organizacja to organizacja skupiona na człowieku, która szybko dostosowuje się do zmian na rynku lub w otoczeniu. Zwinna organizacja jest zorientowana na klienta i stara się głównie spełniać jego potrzeby. Obecnie większość przedsiębiorstw działa w ramach tzw VUCA (zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny) rynek, na którym potrzeby często się zmieniają. Dlatego to, co kiedyś było odpowiedzią, dzisiaj może już nią nie być i odwrotnie. Ponadto powstające start-upy szybko opracowują innowacje, co sprawia, że ​​tradycyjne organizacje mają mniejsze szanse na rozwój. W rezultacie organizacjom tym grozi ryzyko, że staną się przestarzałe i ostatecznie wypadną z konkurencji na rynku.

Aby temu zapobiec, wiele organizacji zmierza w stronę zwinności i stosowania skutecznych strategii. Dlatego działają na poziomie zespołu i zwykle dążą do poprawy efektywności rozwoju produktu. Jednak zapewnienie długoterminowego przetrwania biznesu wymaga skalowalnego podejścia, w którym cała firma wykorzystuje zwinne metody pracy. Właśnie dlatego zwinne firmy odnoszą większe sukcesy, a obecnie wiele organizacji pragnie stać się zwinnymi.

Bezpłatne pobieranie motywów WordPressPobierz zerowe motywy WordPressPobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobierz bezpłatne motywy WordPress Premiumpobierz płatny kurs Udemy za darmopobierz oprogramowanie SamsungaPobierz motywy WordPress za darmopłatny kurs udemy do pobrania za darmo