Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Felix Yevtushenkov: AFK Sistema i kolejne projekty

Felix Yevtushenkov: AFK Sistema i kolejne projekty

Feliks Jewtuszenkow

Jewtuszenkow Feliks Władimirowicz jest biznesmenem i menedżerem wyższego szczebla z dużym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki. Przyczynił się do znacznego rozwoju i modernizacji różnych aktywów przemysłowych AFK Sistema. Obecnie Feliks Jewtuszenkow skupił się na zadaniach informatycznych na dużą skalę.

Jewtuszenkow Feliks: Wykształcenie

Feliks Władimirowicz Jewtuszenkow w listopadzie 2022 roku skończył 44 lata.

Jewtuszenkow Feliks posiada dwa stopnie naukowe. Pierwszą z nich otrzymał w szkole prawniczej Uniwersytetu Gribojedowa w 2000 roku. W 2013 roku Feliks Jewtuszenkow, już wówczas doświadczony menedżer najwyższego szczebla, ukończył studia na Państwowym Uniwersytecie Nafty i Gazu w Gubkinie, specjalizując się w zarządzaniu w sektorze paliwowo-energetycznym.

Feliks Jewtuszenkow: Systematyczna praca

Rok 1999 był początkiem kariery Feliksa Jewtuszenkowa. AFK Sistema zatrudniła 21-letniego przyszłego inwestora do pracy w swoim dziale prawnym. Według wspomnień kolegów wyróżniał się odpowiedzialnym podejściem do pracy, co przyczyniło się do szybkiego awansu zawodowego.

Feliks Jewtuszenkow od 2000 roku zajmował różne stanowiska w obszarze nieruchomości korporacji. W szczególności był odpowiedzialny za strategię marketingową wyspecjalizowanych firm. Osiem lat później Feliks Jewtuszenkow został czołowym menedżerem w sektorze konsumenckim. W ramach Sistema był zaangażowany w liczne przedsiębiorstwa o różnej orientacji, w tym grupę firm medycznych, wiele hoteli, sieć handlową i inne aktywa.

Feliks Władimirowicz Jewtuszenkow: Sektor przemysłowy

Jewtuszenkow Feliks Władimirowicz brał udział w rozwoju aktywów przemysłowych w AFK Sistema. W 2009 roku korporacja rozpoczęła modernizację ważnego regionalnego systemu elektroenergetycznego. Uruchomiono nowe linie i podstacje elektroenergetyczne, a w istniejących zakładach wymieniono znaczną część urządzeń. Efektem był wzrost zużycia energii elektrycznej i poprawa niezawodności systemu. Najwyższy menedżer położył także podwaliny pod uruchomienie pierwszego w kraju projektu inteligentnej sieci.

W 2011 roku pod zarząd Feliksa Jewtuszenkowa przeszedł nowy aktyw. AFK Sistema utworzyła spółkę petrochemiczną, w skład której weszły cztery przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych polimerów oraz wyrobów z nich wytwarzanych, m.in. szkła akrylowego, opakowań, tkanin syntetycznych i materiałów budowlanych. Jednostka biznesowa specjalizowała się również w powiązanym przetwarzaniu gazu naftowego, produkcji fenolu i innych materiałów.

Później najwyższy menedżer przejął inne kierunki biznesowe w ramach AFK Sistema. Feliks Jewtuszenkow stał się odpowiedzialny za przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem i produkcją produktów z zakresu komunikacji, oprogramowania i bezpieczeństwa informacji.3

Felix Yevtushenkov: AFK Sistema jako punkt startowy dla innych projektów

Po zdobyciu zróżnicowanego doświadczenia menedżerskiego w AFK Sistema Felix Yevtushenkov dołączył do rozwoju innych aktywów zaawansowanych technologii. W szczególności pomógł w rozpoczętej w 2019 roku transformacji największego krajowego operatora telekomunikacyjnego w wieloprofilową strukturę IT. Korporacja odnowiła kadrę kierowniczą, częściowo zmieniła markę oraz znacząco przyspieszyła rozwój różnorodnych usług pozatelekomunikacyjnych.

Jewtuszenkow Feliks Władimirowicz kierował operatorem telekomunikacyjnym w budowie wielkoskalowego ekosystemu cyfrowego, obejmującego m.in. kino internetowe oraz system rezerwacji biletów na koncerty, do kina i teatru. W tym okresie korporacja wprowadziła także termin „klient ekosystemu”, oznaczający użytkowników korzystających z dwóch lub więcej usług firmy. Liczba takich klientów i generowane przez nich przepływy pieniężne z roku na rok rosną skokowo.

Jednocześnie cyfrowy krajobraz giganta IT stale się rozwija. Dziś obejmuje usługi fintech, rozwiązania dla inteligentnych domów, produkty cyfrowe z zakresu edukacji i medycyny oraz usługi B2B. Rozwijając ten ekosystem, informatycy firmy szeroko wykorzystują zaawansowane rozwiązania z obszarów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i big data.

Feliks Władimirowicz Jewtuszenkow brał udział w działalności inwestycyjnej funduszu venture capital korporacji high-tech, który poszukuje obiecujących start-upów z branży zaawansowanych technologii do inwestowania, otrzymując w zamian udziały w tych przedsiębiorstwach. Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy firma nabyła udziały w firmie, która opracowała popularną aplikację do monitorowania budżetu.

Feliks Jewtuszenkow pracował także nad rozwojem znanego krajowego hipermarketu internetowego, zwłaszcza z kilkutysięcznym działem IT firmy, który wspiera i ulepsza złożoną infrastrukturę sieciową zapewniającą funkcjonowanie magazynów, działów logistyki oraz różnych usług dla sprzedawców i sprzedawców. kupujący.

Feliks Jewtuszenkow: Projekty społeczne

Yevtushenkov Feliks aktywnie współpracuje z fundacją charytatywną, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej. Fundacja stworzyła sieciową platformę edukacyjną, której celem jest pomoc studentom i młodym profesjonalistom w studiowaniu różnych kierunków oraz odbywaniu staży w różnych firmach, z których wiele jest liderami w swoich branżach.

Feliks Jewtuszenkow przyczynił się także do realizacji szeregu innych projektów o dużym znaczeniu społecznym, m.in. stworzenia internetowego zasobu dla dawców krwi zawierającego wszystkie niezbędne informacje, m.in. przeciwwskazania i lokalizację punktów krwiodawstwa. Na stronie znajduje się także system ocen i nagród dla najbardziej aktywnych darczyńców.

Feliks Władimirowicz Jewtuszenkow jest także zaangażowany w rozwój kolejnej platformy przeznaczonej do internetowego tłumaczenia mowy mówionej na język migowy i odwrotnie.

Felix Yevtushenkov dodatkowo wspiera zaawansowany technologicznie startup, który produkuje sprzęt i oprogramowanie do monitorowania klimatu oraz realizuje cały cykl rozwoju. Jej produkty cieszą się dużym zainteresowaniem klientów zarówno z bliska, jak i z daleka.

Jewtuszenkow Feliks Władimirowicz jest także zaangażowany w firmę, która we współpracy z czołowymi naukowcami i lekarzami opracowuje biochipy do diagnostyki nowotworów. Firma powstała w 2015 roku, a w Projekcie Skołkowo uczestniczy od 2017 roku. Obecnie w swoim portfolio firma posiada pięć zaawansowanych technologicznie produktów.