Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Jak dostosować swój zespół do celów Twojej firmy w 2023 roku

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak dostosować swój zespół do celów Twojej firmy w 2023 roku

Głównym motywem działania każdej organizacji jest osiąganie celów i generowanie zysków w długim okresie. Wymaga to dostosowania pracowników lub zespołu do celów firmy. Mówiąc prościej, pracownicy powinni współpracować dla celów firmy i być jak najbardziej produktywni. Efektywność pracowników określa wartość firmy i wyznacza poprzeczkę dla nowych.

Dlatego tak ważne jest utrzymanie kultury firmy i dostosowanie pracowników do jej celów. „Chociaż istnieją różne problemy, z którymi boryka się organizacja, takie jak przeszkody strukturalne, złe podejmowanie decyzji, złe zarządzanie finansami, a przede wszystkim nieefektywność pracowników”. Kiedy pracownicy Twojej firmy nie budują bloków odpowiedzialności i zaufania, podstawowe wartości firmy pozostają niespełnione.

Teraz powstaje pytanie o jak dostosować pracowników do celów firmy. Nie martw się, mam dla Ciebie rozwiązanie, oto kilka sposobów na zapewnienie zgodności zespołu z celami firmy: –

1. Podziel się zyskiem z zespołem:

Dzielenie się zyskiem firmy nie polega na przekazywaniu pracownikom wyłącznie zysku pieniężnego. Oznacza to raczej, że musisz przekazać pracownikom określony procent zysku, aby ich zmotywować.

Komunikowanie informacji o zysku w liczbach sprzyja zgraniu zespołu, gdyż pracownicy stają się świadomi celu, który mają osiągnąć. Wraz z tym podziel wynagrodzenie dla każdego pracownika indywidualnie. Skoncentruj się na stworzeniu planu podziału zysków dla firmy, aby zachęcić pracowników do pracy na rzecz ustalonego celu organizacji. Zwiększa to produktywność pracowników, ponieważ każdy pracownik pracuje za pieniądze na koniec dnia.

Możesz podzielić się pewną marżą zysku w formie ESOP zwanego również pracowniczym planem akcyjnym. Zgodnie z tym pracownik Twojej organizacji może posiadać udział w Twojej firmie i otrzymywać świadczenia, jeśli udziały wzrosną w najbliższej przyszłości. To buduje zaufanie między pracownikiem a pracodawcą, a to tworzy zgodność zespołu z celami.

Oprócz zwiększenia produktywności pracowników, dzielenie się zyskiem ma wiele zalet, takich jak lojalni pracownicy, obniżenie podatków, zrównoważona proporcja kosztów do zysków i wiele innych.

Kiedy pracownicy są lojalni i produktywni, cele firmy są automatycznie osiągane bez dodatkowego wysiłku. Musisz zainwestować w system podziału zysków, ponieważ będzie on oferował różne korzyści dla Twojej firmy. Nie tylko dostosuje pracowników do celów organizacji, ale także ochroni dobrobyt pracowników i zapewni im motywację i produktywność. Jeśli chcesz podzielić się niewielką marżą zysku ze swoimi pracownikami, piłka jest po Twojej stronie.

2. Pomóż swojemu zespołowi, co chcą osiągnąć:

Pomaganie swojemu zespołowi i słuchanie jego punktu widzenia może całkowicie odwrócić sytuację. Wykorzystaj swój autorytet do identyfikacji potencjału pracowników. Jako przedsiębiorca musisz określić standardy pracy swojej firmy. Ustaw oczekiwania kierownictwa, aby pracownicy mogli zgodnie z nimi pracować. W ten sposób pracownicy będą dążyć do osiągania coraz więcej i wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Stań się inspiracją dla swojego zespołu, ponieważ jako lider ważne jest, aby nie obwiniać pracowników, gdy coś wymyka się spod kontroli lub jest nie tak. Zamiast tego skup się na lekcji, którą można wyciągnąć z doświadczeń.

Rekommenderad:  Make In India, jak Indie planują wyprodukować rewolucję

Zamień każdą porażkę w szansę, jeśli to zrobisz, Twój zespół będzie stopniowo podążał za Tobą i zbuduje ścieżkę do budowania szans dla siebie i firmy. Upewnij się, że Twój zespół osiągnie to, czego od niego oczekujesz. Niezależnie od tego, czy chcesz wyższej sprzedaży, reputacji marki, niskich kosztów czy dużej produkcji, poinformuj o tym pracowników.

Kiedy pracownik wie, co dokładnie ma osiągnąć, pracuje jeszcze ciężej, aby osiągnąć cel. Stworzenie pomocnego środowiska pozwoli zespołowi szukać pomocy, jeśli gdzieś utknie. To wypełnia lukę między zespołem a celami firmy. Gdy pracownicy staną się świadomi standardów pracy, których oczekujesz, odpowiednio je poprawią.

3. Podziel się długoterminową wizją swojej firmy:

Jako przedsiębiorca musisz mieć wizję swojej firmy. Wizja zawiera szczegółowy opis celów organizacji na dłuższą metę. Posiadanie wizji pomaga w ustaleniu motywu działania wynikającego z wyznaczonych celów. Istotne jest, aby mieć cel końcowy lub miejsce docelowe, abyś mógł jasno opracować zdefiniowaną ścieżkę dla swojej firmy.

Musisz dzielić się lub komunikować długoterminową wizję firmy ze swoim zespołem lub pracownikami. Jako wizja pomaga w procesie decyzyjnym, przyciąga talenty, utrzymuje koncentrację, tworzy dziedzictwo, nadaje priorytet zasobom i określa kulturę firmy. Ponadto motywuje pracowników do doskonalenia się, zapewniając rozwój zawodowy wraz ze znaczącą rolą w organizacji.

Wizja firmy pozwala zespołowi określić swoje cele i sposoby osiągania celów firmy. Podziel się swoim pomysłem na założenie firmy, aby połączyć emocjonalnie swój zespół. Pozwoli to również pracownikom zrozumieć podstawowe wartości firmy i zaszczepić poczucie przynależności do firmy. W ten sposób pracownicy będą pracować w taki sposób, że pracują dla swoich osobistych celów.

Dostosowanie zespołu do celów firmy będzie miało znaczący wpływ na wyniki całej firmy. Mały krok w postaci podzielenia się wizją z pracownikami całkowicie zmieni Twoją grę. Nie musisz stale sprawdzać zespołu, aby zapewnić rozwój. Przekaż dziedzictwo swoich marzeń swojemu zespołowi, aby pozostać w biznesie na dłuższą metę. Wasza wspólna wizja pomoże pracownikom w procesie podejmowania decyzji. Wizja określa główny cel pracowników i precyzuje ich egzystencję, kierując się podstawowymi wartościami Twojej firmy.

4. Planowanie, wyznaczanie celów i śledzenie dla Twojego zespołu:

Planowanie i wyznaczanie celów to kluczowa odpowiedzialność każdego przedsiębiorcy, który ma prowadzić odnoszącą sukcesy organizację biznesową. Jeśli nie wyznaczysz celu, nie będzie żadnego planowania ani śledzenia zespołu. Musisz zaplanować i wyznaczyć cel, który będzie właściwie rozumiany przez Twój zespół lub pracowników.

Jednak pierwszym głównym motywem wyznaczenia celu jest dostosowanie pracy pracowników do krótko- i długoterminowych celów firmy. Każdy cel pracownika musi być powiązany z ogólnym planem rozwoju firmy.

Rekommenderad:  Jak zapobiec konfiguracji BIOS-u?

W takim przypadku, gdy pracownicy rozpoznają swoje określone obowiązki i role, mają tendencję do wnoszenia większego wkładu w firmę i skupiania się na szerszym obrazie. Czują się zmotywowani i zachęceni do osiągania celów skutkujących sukcesem zarówno dla Twojej firmy, jak i dla nich samych.

Po rozliczeniu pracowników jesteś odpowiedzialny za śledzenie swojego zespołu. Śledzenie produktywności pracownika pomaga mierzyć sukces organizacji. Możesz po prostu uzyskać wgląd w proces pracy pracowników i dowiedzieć się, czy pracownicy są zgodni z celami firmy lub organizacji.

Śledzenie produktywności zespołu pozwala zanotować liczbę błędów popełnianych przez pracowników i uniknąć niepotrzebnych okoliczności, które mogą się pojawić w przyszłości. Jest to jeden z najlepszych możliwych sposobów mierzenia postępów i zmian jakie zachodzą od końca zespołu. Zwiększ produktywność swoich pracowników, aby zapewnić rozwój i osiągnięcie celów.

5. Wybierz ekstremalną przejrzystość:

Prowadzenie firmy to skomplikowane zadanie, ponieważ wiąże się z różnymi obowiązkami. Takie obowiązki obejmują zarządzanie finansami, wkładanie dodatkowego wysiłku w sprzedaż, cięcie kosztów, zaspokajanie popytu i wiele innych.

Najważniejszym obowiązkiem biznesmena jest zarządzanie pracownikami. Jeśli nie będzie zespołu, nie będzie biznesu. „Zespół jest ważnym czynnikiem sukcesu organizacji” ponieważ pracownicy budują biznes bez względu na poziom. Każdy pracownik odgrywa istotną rolę, więc staje się obowiązkowe, aby byli zgodni z celami firmy.

Aby to zrobić, musisz jasno komunikować swoje cele zespołowi. Dążenie do ekstremalnej przejrzystości może rozwiązać połowę twoich problemów. Jeśli twoi pracownicy nie zrozumieliby, czego oczekujesz, praca stałaby się trudnym zadaniem. W takim przypadku musisz więc przedstawić swoje oczekiwania swojemu zespołowi i zachować przejrzystość wobec pracowników.

Krystalicznie czysta przejrzystość pozwala pracownikowi być bardziej produktywnym, zwiększa zaangażowanie pracowników, satysfakcję pracowników i wiele więcej. Zbuduje również zaufanie i uczciwość między tobą a twoim zespołem.

6. Wkład pracy zespołu:

Istnieją różne badania, które podkreślają, że ponad połowa wkładu w rozwój lub sukces firmy jest wnoszona przez zespoły lub pracowników. Podobnie, jeśli jesteś biznesmenem, zdecydowanie potrzebujesz pracowników, którzy mogą być zgodni z celami firmy i wpływać na sukces Twojej organizacji.

Ale czasami pracownicy osiągają gorsze wyniki z kilku powodów, takich jak brak wiedzy o firmie, niezdefiniowane cele, niewyjaśnione role w pracy, zerowa motywacja lub niezadowolenie pracowników. Aby wyeliminować takie problemy, należy uświadomić pracownikom ich wkład w firmę i chwalić ich istnienie w firmie.

Wydajność pracownika negatywnie wpływa na ogólne funkcjonowanie firmy. Efektywnie działający pracownik szybciej osiąga wynik i bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów i zamierzeń. Twój pracownik musi rozumieć swoje role i skutecznie uzyskiwać wyniki. Zespół decyduje o przetrwaniu firmy i jest cennym zasobem dla Twojej firmy.

Pracownicy stają się sercem i pulsem organizacji, i są krytyczne w określaniu potrzeb i oczekiwań klienta lub klientów. Jest to zgodne z nowoczesnym podejściem do ocen pracowniczych, które koncentruje się na pracownikach posiadających pełny potencjał, który można eksplorować i rozwijać.

Pracownicy mogą być pozytywnie wykorzystywani do utrzymania jakości usług lub produktów organizacji. Dzięki temu pracownicy są zgodni z celami firmy. Pracownicy muszą zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się do realizacji celów firmy, aby być naprawdę zaangażowanym w swoją pracę. Muszą wierzyć, że robią różnicę i rozumieć, w jaki sposób każdy konkretny cel firmy odnosi się do ich codziennej pracy, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Rekommenderad:  Powody, dla których warto dodać członkostwo do swojej firmy

7. Cele osobiste pracownika:

Jednym z głównych czynników dostosowania pracowników do celów firmy jest zatrzymywanie talentów i pomaganie im w osiąganiu celów osobistych wraz z celami biznesowymi. Oznacza to, że możesz zapewnić swoim pracownikom możliwości osiągnięcia osobistych celów. Możliwości te powinny wykraczać poza formalne szkolenie i mogą obejmować:

  • Pracownicy mogą dołączać do klubów książki, aby badać i dyskutować o trendach w branży.
  • Raz w miesiącu pracownicy uczą się nawzajem swoich umiejętności podczas lunchu.
  • Indywidualne spotkania z kierownictwem w celu omówienia rozwoju osobistego.
  • „Czas rozwoju” pozwala pracownikom poświęcić 10% swojego czasu na realizację osobistych celów.

Celami tymi nie powinno być po prostu zwiększenie liczby przepracowanych godzin, ale angażowanie się w ambitne i satysfakcjonujące osobiste przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści zarówno Twojej firmie, jak i Twoim pracownikom.

Kierownictwo powinno być jednak zaangażowane w opracowywanie tych celów. Pracownicy powinni czuć się swobodnie, dzieląc się swoimi osobistymi wizjami i powinni być wspierani przez Ciebie. Ponadto osobiste cele pracownika powinny być w jakiś sposób powiązane z firmą, na przykład rozwój umiejętności lub awans zawodowy. Powinieneś wspierać swoich pracowników, aby zapewniali poczucie własności, ponieważ pomoże ci to osiągnąć cele organizacyjne.

Wniosek:

Każda osoba pracująca w organizacji musi pracować nad osiągnięciem ogólnego celu Twojej firmy. Dostosowanie celów do pracowników lub zespołu pozwoli Ci osiągnąć upragnione cele i cele. Rozwijanie kultury współpracy i komunikacji to trudne zadanie, ale jesteśmy tutaj, aby Ci w tym pomóc. Wszystko w jednym miejscu, „Fikiri, jeden z najlepszych trenerów biznesu w Indiach” pozwala skutecznie podbijać marzenia, koordynować cele pracowników i firmy oraz przeprowadzać przeglądy wyników. Przeszkolił ponad 50 tysięcy biznesmenów i wpłynął na ich życie. Ucz się zarządzania pracownikami od najlepszych i wykonuj pracę poprawnie i na czas.

„Vyapari na dyrektora generalnego” to jeden z najpopularniejszych oferowanych przez niego kursów, w którym uczy niesamowitych wskazówek i sztuczek do zarządzania pracownikami i dostarcza rozwiązań problemów, które mogą napotkać firmy, gdy Twój zespół nie jest zgodny z celami Twojej firmy. Dostosuj swój zespół do celów Twojej firmy pod kierunkiem „jeden z najlepszych trenerów biznesu w Indiach, Fikiri.”

Table of Contents