Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Jak firmy mogą chronić się przed oszustwami związanymi z płatnościami online?

Jak firmy mogą chronić się przed oszustwami związanymi z płatnościami online?

Oszustwa związane z płatnościami online to poważny problem, który może mieć poważne konsekwencje zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Według danych Federalnego Biura Śledczego (FBI) w 2020 r. w Stanach Zjednoczonych straty spowodowane oszustwami związanymi z płatnościami internetowymi wyniosły łącznie ponad 3,5 miliarda dolarów.

W ostatnich latach szczególnie znacząco wzrosła liczba oszustw związanych z płatnościami internetowymi, znanych jako oszustwa polegające na braku karty. Ten rodzaj oszustwa ma miejsce, gdy sprawca wykorzystuje skradzioną kartę kredytową lub inne informacje dotyczące płatności do dokonywania zakupów w Internecie lub przez telefon, bez fizycznego okazywania karty sprzedawcy. W 2020 r. straty wynikające z oszustw związanych z brakiem karty wyniosły ponad 2,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Innym powszechnym rodzajem oszustwa związanego z płatnościami online jest „phishing”, w ramach którego sprawcy wysyłają fałszywe e-maile lub wiadomości tekstowe rzekomo pochodzące od legalnych firm, próbując nakłonić osoby do ujawnienia wrażliwych danych osobowych lub finansowych. W 2020 r. FBI zgłosiło ponad 67 000 incydentów phishingu, które spowodowały straty o wartości ponad 57 milionów dolarów.

Obciążenia zwrotne

Oszustwa związane z płatnościami online mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Dla przedsiębiorstw może to skutkować stratami finansowymi i utratą reputacji. W przypadku osób fizycznych może to prowadzić do trudności finansowych i utraty danych osobowych, co może mieć długoterminowe konsekwencje dla ich kondycji finansowej i bezpieczeństwa. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne muszą podjąć kroki w celu ochrony przed oszustwami związanymi z płatnościami online, w tym używać silnych haseł, regularnie aktualizować oprogramowanie zabezpieczające i zachować ostrożność w przypadku podejrzanych e-maili i wiadomości.

Sposoby ochrony przed oszustwami płatniczymi w Twojej firmie internetowej

Jako firma internetowa ważne jest podjęcie kroków w celu ochrony siebie i swoich klientów przed nieuczciwymi transakcjami płatniczymi. Nieuczciwe płatności mogą skutkować stratami finansowymi i utratą reputacji, a także mogą zaszkodzić zaufaniu klientów do Twojej firmy. Oto kilka kluczowych środków, które możesz podjąć, aby zapobiec fałszywym płatnościom w swojej firmie internetowej:

 1. Korzystaj z bezpiecznych procesorów płatności: Wybierz podmioty przetwarzające płatności, które stosują silne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer) i systemy wykrywania oszustw. Pomaga to chronić informacje o płatnościach Twoich klientów i zmniejsza ryzyko nieuczciwych transakcji.
 2. Zweryfikuj dane klienta: Wdrażaj procesy weryfikacji tożsamości swoich klientów, takie jak wymaganie od nich dodatkowej identyfikacji lub korzystanie z zewnętrznych usług weryfikacji tożsamości. Może to pomóc w zapobieganiu wykorzystywaniu przez oszustów skradzionych lub fałszywych tożsamości do dokonywania zakupów.
 3. Monitoruj transakcje: Regularnie monitoruj swoje transakcje biznesowe pod kątem podejrzanych działań. Może to pomóc w szybkim identyfikowaniu oszukańczych działań i reagowaniu na nie.
 4. Skorzystaj z narzędzi do wykrywania oszustw: Rozważ wdrożenie narzędzi do wykrywania oszustw, takich jak algorytmy uczenia maszynowego lub procesy ręcznego przeglądu, aby pomóc w identyfikowaniu nieuczciwych transakcji i zapobieganiu im. Narzędzia te mogą analizować wzorce i oznaczać transakcje, które mogą być oszukańcze.
 5. Wdrażaj zasady i procedury: Opracuj i wdrażaj zasady i procedury identyfikowania i reagowania na oszukańcze działania płatnicze. Może to obejmować procedury weryfikacji tożsamości klientów, przeglądania transakcji pod kątem podejrzanych działań i postępowania w przypadku oszustw.
 6. Komunikuj się z klientami: Informuj swoich klientów o stosowanych środkach bezpieczeństwa i wszelkich przypadkach oszustw. Może to pomóc w budowaniu zaufania i zapewnić klientów, że podejmujesz kroki w celu ochrony ich informacji o płatnościach.
 7. Chroń się przed obciążeniami zwrotnymi: Obciążenia zwrotne mają miejsce, gdy klient kwestionuje obciążenie swojej karty kredytowej, a wystawca karty cofa obciążenie. Aby chronić się przed obciążeniami zwrotnymi, postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi określonymi przez podmiot obsługujący płatności i jasno przekaż klientom zasady zwrotów i zwrotów.

Podejmując te kroki, możesz pomóc w zapobieganiu fałszywym płatnościom w Twojej firmie internetowej i utrzymać zaufanie swoich klientów. Ważne jest, aby aktywnie zapobiegać oszustwom, ponieważ konsekwencje udanego ataku mogą być znaczące. Regularne przeglądanie i aktualizacja środków bezpieczeństwa jest kluczem do zapewnienia ciągłej ochrony Twojej firmy i Twoich klientów. Ponadto firmy internetowe praktycznie zaprzestały oszustw płatniczych w swojej firmie internetowej po ich wdrożeniu FraudLabs Pro praca.

Jak Fraudlabs Pro może pomóc Twojej firmie w walce z oszustwami internetowymi?

FraudLabs Pro to usługa wykrywania oszustw i zapobiegania im, która pomaga firmom internetowym identyfikować nieuczciwe transakcje i zapobiegać im. Usługa wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki, w tym algorytmy uczenia maszynowego, do analizy danych transakcyjnych i oznaczania potencjalnie oszukańczych działań.

Niektóre funkcje FraudLabs Pro obejmują:

 • Kontrola oszustw: FraudLabs Pro analizuje dane transakcyjne w celu identyfikacji wzorców i wskaźników oszukańczej działalności.
 • Ocena ryzyka: Usługa przypisuje poziom ryzyka do każdej transakcji, pomagając firmom ustalić priorytety transakcji, które należy dokładniej sprawdzić.
 • Konfigurowalne zasady: Firmy mogą dostosować swoje zasady wykrywania oszustw do swoich konkretnych potrzeb i branży.
 • Integracja: FraudLabs Pro można łatwo zintegrować z istniejącymi w firmie systemami zarządzania płatnościami i zamówieniami.
 • Raportowanie i analityka: Usługa zapewnia szczegółowe raporty i analizy, które pomagają firmom zrozumieć i ulepszyć wysiłki w zakresie zapobiegania oszustwom.

Z FraudLabs Pro korzystają firmy różnej wielkości i działające w wielu branżach. Usługa ma na celu pomóc firmom zmniejszyć ryzyko nieuczciwych transakcji, chronić poufne informacje klientów i poprawić wyniki finansowe. Sprawdź ich oficjalną stronę internetową, aby uzyskać pełne informacje o tym, jak FraudLabs Pro może pomóc Twojemu biznesowi internetowemu zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnego planu Micro aby natychmiast przetestować jego działanie w Twojej witrynie.