Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak przeprowadzić ocenę ryzyka: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Średnio co siedem sekund w Stanach Zjednoczonych jeden pracownik zostaje ranny w pracy – to 12 600 pracowników dziennie, a mniej więcej 4.6 milion każdego roku. Zły stan zdrowia pracowników kosztuje również amerykańskich pracodawców aż 575 miliardów dolarów rocznie – w dużej mierze z powodu 1.5 łącznie milion dni nieobecności pracowników związanych z chorobą i utraconej produktywności, donosi Forbes. Na szczęście, rozumiejąc kluczowe korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wiedząc, jak przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka w miejscu pracy, możesz identyfikować i ograniczać potencjalne zagrożenia w całej firmie. Z kolei z powodzeniem będziesz w stanie zapewnić płynne działanie operacji oraz zminimalizować i zapobiec szkodom zarówno dla swoich pracowników, jak i dla Twojej firmy.

Czym dokładnie jest ocena ryzyka?

Najprościej rzecz ujmując, ocena ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa to dogłębna i szczegółowa analiza tego, co może potencjalnie spowodować szkody dla ludzi w Twoim miejscu pracy. Identyfikując istniejące zagrożenia, możesz ustalić, czy podjąłeś wystarczające środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko, lub czy musisz zrobić więcej, aby zapobiec szkodom. Ostatecznie ocena ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa może pozwolić Twojej firmie zidentyfikować i ustalić priorytety wymaganych działań w celu zmniejszenia liczby wypadków w miejscu pracy i złego stanu zdrowia.

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy: minimalizacja kosztów prawnych i ubezpieczeniowych

Najwyraźniej niskie standardy BHP mogą negatywnie wpłynąć na Twoje wyniki finansowe w postaci opłat prawnych i grzywien. Prawdopodobnie zostaniesz również dotknięty roszczeniami ubezpieczeniowymi, ponieważ jeśli pracownik lub członek społeczeństwa zostanie ranny na Twojej nieruchomości, ma prawo domagać się od Ciebie odszkodowania finansowego. Oprócz tych dodatkowych wydatków będziesz musiał również zapłacić podwyżkę składki ubezpieczeniowej.

Podnoszenie morale i produktywności pracowników

Przepisy BHP powinny stanowić podstawę Twojej codziennej działalności biznesowej – niezależnie od branży. W przeciwnym razie ryzykujesz obniżenie morale pracowników, produktywności i ostatecznie zysków. Na przykład, jeśli sprzęt regularnie przestaje działać prawidłowo, produktywność w naturalny sposób spada. Z drugiej strony, pokazując swoim pracownikom, że dbasz o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz wdrażając proste wymagania, które tworzą bezpieczne, zadbane i funkcjonujące miejsce pracy, zmotywujesz ich do optymalnej pracy.

To szokujące, że aż 58% pracowników twierdzi, że nie zna podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim miejscu pracy, a 33% uważa, że ​​ich organizacja w ogóle ich nie posiada. Aby stworzyć szczęśliwe i dobrze prosperujące miejsce pracy, w którym wszyscy są po tej samej stronie, konieczne jest zakomunikowanie swoim pracownikom prostych, ale skutecznych zasad BHP.

Rekommenderad:  Jak włączyć grafikę Intel w systemie Windows 10?

Zapobieganie absencji pracowników i obniżanie rotacji

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w pracy, nie będzie w stanie pracować w perspektywie krótko- lub długoterminowej. Z kolei doświadczysz znaczących konsekwencji finansowych. Nieobecny pracownik również spowoduje braki kadrowe, co w naturalny sposób prowadzi do spadku produktywności. A jeśli poszkodowany pracownik zdecyduje się już nigdy nie wracać do pracy, również i Ty poniesiesz koszty nowej rekrutacji.

Co więcej, w większości stanów jesteś zwykle prawnie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia pracowniczego. Workers’ comp pokrywa rachunki medyczne pracowników i utracone zarobki, jeśli odniosą obrażenia w pracy, jednocześnie chroniąc Cię przed odpowiedzialnością prawną. Jesteś również zobowiązany do płacenia składek na Ubezpieczenia Społeczne dla swoich pracowników, które zapewniają dochód z tytułu niezdolności do pracy kwalifikującym się wnioskodawcom – około 66 milionów Amerykanów otrzymuje obecnie co miesiąc świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych.

Jednak proces ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego może być długotrwały i trudny dla poszkodowanych pracowników. W rzeczywistości 80% roszczeń jest początkowo odrzucanych – czy to z powodu braku historii zatrudnienia, nieodpowiednich dowodów medycznych, czy też zbyt wysokich dochodów. W takim przypadku wnioskodawca może być zmuszony odwołać się od odrzuconego roszczenia do sądu, gdzie będzie musiał zeznawać na temat swojej historii zatrudnienia, choroby lub urazu oraz tego, w jaki sposób objawy uniemożliwiają im pracę.

Wzmacnianie reputacji marki

Każda firma musi zyskać znakomitą reputację, aby przetrwać i rozwijać się. Niewystarczające przestrzeganie zasad BHP jest dowodem na to, że nie udało Ci się skutecznie wypełnić swoich obowiązków kierowniczych i może podważyć Twoją reputację. Nie tylko nie uda ci się przyciągnąć największych talentów, ale także trudniej będzie ci pozyskać partnerów biznesowych i klientów.

Kto może przeprowadzić ocenę ryzyka?

Teraz, gdy doceniasz korzyści płynące z utrzymania doskonałych standardów BHP, możesz zacząć podejmować kroki w celu poprawy miejsca pracy dla swoich pracowników. Tak więc, ustalając, kto przeprowadzi ocenę ryzyka, możesz zrobić to sam lub powierzyć odpowiedzialność jednemu lub większej liczbie pracowników. Alternatywnie możesz zatrudnić pracownika BHP.

Przede wszystkim ważne jest, aby skorzystać z pomocy kogoś, kto ma umiejętności, wiedzę i doświadczenie potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli chcesz zatrudnić kogoś w swojej firmie, dostępne jest szkolenie w zakresie oceny ryzyka, które jest niezbędne, aby upewnić się, że ta osoba jest kompetentna w wykonywaniu danego zadania – szkolenie w zakresie oceny ryzyka zapewni jej umiejętności potrzebne do odpowiedniej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w Twojej firmie organizacja.

Rekommenderad:  26 Statystyki, fakty i trendy Marketing Automation na 2023 rok

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka: przewodnik krok po kroku

Chociaż nie ma sztywnych zasad dotyczących przeprowadzania oceny ryzyka, istnieje szereg kroków, które można podjąć, aby dokładnie zidentyfikować, ocenić, udokumentować i złagodzić istniejące potencjalne zagrożenia dla Twojej firmy. Zacznij więc od zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń – będą się one różnić w zależności od wielkości Twojej firmy, branży, codziennej działalności i położenia geograficznego.

Przydatne może być chodzenie po miejscu pracy, zwracając uwagę na warunki. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia fizyczne — wszystko, co może spowodować poślizgnięcia, potknięcia i upadki. W rzeczywistości poślizgnięcia, potknięcia i upadki są najpoważniejszymi wypadkami w miejscu pracy, w wyniku których co roku ginie prawie 700 osób. Możesz także przeprowadzać wywiady z pracownikami na temat kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone. Czy w przeszłości były jakieś problemy lub bliskie połączenia? Ważne jest również, aby wyjaśnić konkretne grupy ludzi, które mogą zostać poszkodowane przez te zagrożenia, takie jak na przykład ogół społeczeństwa lub pracownicy magazynu.

Ocena ryzyka

Następnie poświęć trochę czasu na określenie sytuacji stwarzających największe zagrożenie dla twoich finansów. Na przykład, jeśli rząd miałby zaktualizować przepisy dotyczące procesów mechanicznych, powstałoby ryzyko dla Twojej działalności. Ryzyka mogą również wywierać efekt domina na Twoich pracowników, mienie i klientów, a także na wiarygodność Twojej marki. Po zidentyfikowaniu ryzyka i potencjalnych szkód finansowych konieczne jest ich zarejestrowanie. Stwórz więc dokument zawierający kluczowe kategorie, takie jak ryzyko i potencjalne szkody. Przydatne jest również ocenianie każdego indywidualnego ryzyka – czy jest ono minimalne, umiarkowane czy poważne?

Opracowanie strategii mitygacji

Wreszcie nadszedł czas, aby opracować solidną strategię łagodzenia skutków, aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ryzyko i zagrożenia w miejscu pracy. Na przykład być może musisz lepiej uświadomić pracownikom istniejące zagrożenia i poprawić protokoły bezpieczeństwa. Znaki, plakaty i etykiety są tutaj Twoimi przyjaciółmi. Umieszczając znaki, plakaty i etykiety w kluczowych miejscach wokół budynku, możesz skutecznie przypominać pracownikom o procedurach bezpieczeństwa i ostrzegać o zagrożeniach, a także zwracać uwagę na drogi ewakuacyjne i apteczki.

Rekommenderad:  Natknąłeś się na podejrzaną stronę internetową? Oto jak to zgłosić

Najlepiej umieścić swoje znaki w dobrze widocznych miejscach, aby uzyskać optymalne wyniki – nie ma sensu inwestować w to rozwiązanie, jeśli istnieje ryzyko, że pracownicy go nie zobaczą. Celuj więc w trasy o dużym natężeniu ruchu, w tym przejścia między biurkami i korytarzami, a także wokół sprzętu i/lub maszyn. W większości przypadków im prostsze są znaki, tym skuteczniejsze będą one w przekazywaniu potrzebnych informacji. W rzeczywistości obrazy mogą znacznie pomóc w szybkim, wyraźnym i zwięzłym przekazywaniu kluczowych wiadomości.

Stwórz plan awaryjny

Plan awaryjny jest również kluczowym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy. Awarie się zdarzają – bez względu na to, jak bardzo starasz się ich unikać – i ważne jest, aby być na nie przygotowanym. Na przykład przydatne jest edukowanie pracowników w zakresie wczesnych objawów ostrzegawczych udaru mózgu, zawału serca i zatrzymania akcji serca. Możesz także stworzyć wytyczne dotyczące tego, co zrobić, gdy pracownik dozna urazu, i jak zadzwonić do służb ratunkowych.

Nie zapomnij uwzględnić klęsk żywiołowych, takich jak pożary, trzęsienia ziemi i powodzie w swoim planie awaryjnym. Poinformuj pracowników, gdzie zlokalizować najbliższe drogi ewakuacyjne oraz jak spokojnie i bezpiecznie opuścić budynek.

Dokonuj corocznego przeglądu oceny ryzyka

Pamiętaj: ocena ryzyka nie jest jednorazową transakcją. Miejsce pracy nieustannie się zmienia, dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać i aktualizować ocenę ryzyka. Najlepiej byłoby przeprowadzić taki przegląd co najmniej raz w roku, aby sprawdzić, czy nadal działa tak dobrze, jak to możliwe, a także zidentyfikować iw konsekwencji ograniczyć wszelkie nowe zagrożenia.

Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników podczas pracy. Przeprowadzając kompleksową ocenę ryzyka w miejscu pracy, możesz podnieść morale i produktywność pracowników, zmniejszyć wskaźniki zachorowań i urazów, a ostatecznie poprawić wyniki finansowe.