Jak stworzyć webinarium na Livestorm

Livestorm to platforma do webinariów, która szybko zyskuje na popularności. Interfejs użytkownika jest bardzo elegancki i prosty do zrozumienia. Livestorm zapewnia bezpłatny plan testowania platformy z limitem kilku uczestników. Gdy jesteś przyzwyczajony do platformy i chcesz nadal z niej korzystać, możesz uaktualnić swój plan, aby tworzyć seminaria internetowe z większą liczbą uczestników. Musisz wiedzieć, że utworzenie webinaru na Livestorm jest bardzo łatwe. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć seminarium internetowe w Livestorm, przeczytaj ten artykuł.

Zobacz także: Jak zmienić język witryny Amazon Prime Video

Po pierwsze, podczas tworzenia webinaru na Livestorm, musisz podać kilka podstawowych informacji o swoim webinarium. Aby rozpocząć:

 • Otwórz stronę Livestorm w przeglądarce.
 • Zaloguj się do swojego konta Livestorm.
 • Pulpit nawigacyjny Livestorm otworzy się po zalogowaniu na konto.
 • Na pulpicie powinieneś zobaczyć opcję „+ nowe seminarium internetowe” w prawym górnym rogu ekranu witryny. Kliknij tę opcję.
 • Strona ustawień ogólnych zostanie teraz otwarta.
 • Kliknij pole tekstowe pod nagłówkiem „tytuł webinaru”, aby wpisać tytuł swojego webinaru.
 • Następnie pod tym tytułowym polem tekstowym znajduje się kolejne pole tekstowe do opisu Twojego webinaru. Wpisz tutaj opis swojego webinaru. Ten opis będzie widoczny dla wszystkich na stronie rejestracji.
 • Poniżej możesz dodać „szacowany czas trwania” seminarium internetowego. Podany „szacowany czas trwania” nie jest faktycznym czasem trwania seminarium internetowego. Ten czas trwania ma na celu poinformowanie uczestników. Powinieneś także wiedzieć, że istnieje rzeczywisty czas trwania webinaru. Limit wynosi 4 godziny.
 • Wybierz język z menu rozwijanego.
 • Pod nagłówkiem „sesje” podana będzie sugerowana data i godzina sesji webinaru. Możesz kliknąć tę opcję, aby edytować datę i godzinę zgodnie z harmonogramem webinaru. Możesz nawet dodać więcej zaplanowanych sesji do swoich seminariów internetowych.
 • Uczestnikami webinaru są: gospodarze webinariów, moderatorzy i prelegenci gości na platformie Livestorm. W Livestorm mogą wejść do pokoju webinariów na długo przed rozpoczęciem webinaru, a więc niektóre rzeczy sprzed webinaru, takie jak tworzenie ankiet itp. Mogą również usuwać nieodpowiednich czat i wyrzucać uczestników podczas webinaru. Aby dodać je do webinaru:

 • W lewym okienku zobaczysz opcję „współautorzy”. Najpierw kliknij tę opcję.
 • W środkowej sekcji zobaczysz nagłówek „Współtwórcy”. Poniżej znajduje się podtytuł „członkowie zespołu”. Poniżej tego podtytułu możesz wybrać członków zespołu, których chcesz dodać do swojego webinaru. Możesz także wybrać członków zespołu, których chcesz dodać jako gospodarzy, oraz członków zespołu, których chcesz dodać jako moderatorów.
 • Następnie poniżej pod nagłówkiem „zaproszeni goście” możesz dodać zaproszonych gości podczas seminarium internetowego.
 • Po zakończeniu dodawania powyższych szczegółów i uczestników seminarium internetowego możesz teraz opublikować to seminarium internetowe i poprosić uczestników o zarejestrowanie się na seminarium internetowym. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 • W prawym okienku, w dolnej części, zobaczysz opcję „opublikuj seminarium internetowe”. Kliknij na to, aby opublikować swoje seminarium internetowe. Następnie potwierdź publikację seminarium internetowego, jeśli zostanie wyświetlony monit.
 • Po zakończeniu webinaru możesz przejść do strony rejestracji i sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak chcesz. Jest to strona, na której uczestnicy webinaru zarejestrują się na webinarium.
 • Istnieją również łącza do udostępniania webinaru uczestnikom webinaru. Możesz użyć tych linków, aby wysłać link z zaproszeniem na seminarium internetowe.