Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Jak ustawić realistyczny cel sprzedaży i nim zarządzać

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak ustawić realistyczny cel sprzedaży i nim zarządzać

Sprzedaż jest podstawą wszystkich biznesów, niezależnie od niszy, produktu lub usługi, którymi się zajmują. Wszystkie plany, techniki zarządzania i strategie biznesowe są opracowywane w celu przygotowania praktycznej prognozy sprzedaży i budżetu oraz osiągnięcia wyznaczonego celu Cel sprzedażowy.

The cel sprzedażowy to wymierny cel pod względem wielkości lub jednostek, które firma planuje sprzedać swojemu sprzedawcy lub zespołowi w ustalonych z góry ramach czasowych (miesiąc, kwartał lub rok). Cele te wyznaczają jasny cel i kierunek zespołowi zarządzającemu sprzedażą, a także są praktycznymi narzędziami do motywowania pracowników. Ponadto cel sprzedażowy ułatwia świadome podejmowanie decyzji o zasobach i śledzi postępy firmy oraz jej zdolność do ekspansji. Dalej podkreśla, że-

„Cel sprzedaży musi stanowić realistyczny przegląd panujących, jak również historycznych trendów rynkowych i konsumenckich”.

Ale jak przygotować cel sprzedażowy?

Są różne cele sprzedażyw tym sprzedaż jednostkową, pozyskiwanie klientów, udział w rynku i docelowe przychody.

Przygotowanie celów sprzedażowych wymaga dokładnego zbadania historii firmy, dotychczasowej sprzedaży, badania rynku dotyczącego konkurencji, prognozy sprzedaży, strategii i celów biznesowych, wydatków operacyjnych i wielu innych planów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu praktycznych i osiągalnych planów sprzedaży, mamy szczegółowe wyjaśnienie dla wszystkich właścicieli małych i średnich firm.

Rozpocznijmy naszą podróż do celu sprzedaży od przeglądu tego, co, dlaczego i jak odpowiada.

Co to jest cel sprzedaży?

Zachowania zakupowe klientów drastycznie zmieniły się w poprzednich latach, co natychmiast wpłynęło na sprzedaż firmy. Dlatego średnie i małe organizacje biznesowe opracowują potężne, a jednocześnie innowacyjne techniki zarządzania potokiem sprzedaży, aby dokładnie śledzić proces sprzedaży i postęp. Cel sprzedażowyw ten sposób ustanawia podstawę dla technik potoku zarządzania.

Cele sprzedaży są siłą napędową, która popycha firmę w kierunku nowych celów i sukcesu. „Jest to wymierne i wymierne narzędzie, które obejmuje łączną liczbę sprzedanych jednostek, przychody i wskaźniki klientów, zapewniając jasny kierunek i skupienie zespołowi sprzedaży”.

Dlatego historyczne dane dotyczące sprzedaży, cele i strategie biznesowe, badania rynku, budżet sprzedaży, prognozy sprzedaży, wkład zespołu ds. cel sprzedażowy.

Cel sprzedażowy pomaga również określić nowy budżet sprzedaży i prognozę na nadchodzące ramy czasowe, ponieważ zapewnia jasne wyobrażenie o przychodach, które firma musi wygenerować, aby odnieść sukces. Cele te dopasowują zespół sprzedaży do ogólnych celów i strategii firmy, tworząc w ten sposób niezbędne narzędzie dla wszystkich typów i rozmiarów firm.

Rekommenderad:  Jak zarobić dodatkowe $2000 miesięcznie pracując z domu

Ustalając osiągalne i realistyczne cele sprzedaży i regularnie śledząc raporty, firma może zapewnić płynny postęp w realizacji wyznaczonych celów i celów firmy.

Znaczenie celu sprzedaży

Jak już szczegółowo omówiliśmy w poprzednich sekcjach, a cel sprzedażowy jest skutecznym narzędziem dla wszystkich organizacji biznesowych, które pomaga zharmonizować pracę zespołu, aby osiągnąć wyznaczone cele i zadania. Jest to zatem przegląd znaczenia. Różne inne czynniki i działy mogą generować potencjalne korzyści z rozwoju cele sprzedaży.

  • Ogólnie cel sprzedaży firmy wyznacza małe cele powiązanym zespołom sprzedaży lub sprzedawcom, dopasowując w ten sposób ich wysiłki do osiągnięcia wyznaczonych celów. Co więcej, zapewnia zespołowi sprzedaży jasne wskazówki dotyczące pracy i ustalania priorytetów w swoich wysiłkach.
  • Cel sprzedażowy jest skutecznym narzędziem, które mierzy wydajność zespołów sprzedażowych i śledzi ich postępy w realizacji celów.
  • Cele sprzedaży zapewniają jasną perspektywę przychodów biznesowych i pomagają napędzać rozwój firmy. Raporty o osiągniętych przychodach czy postępach w realizacji celu sprzedażowego również ułatwiają płynność finansową firmy.
  • Wyznaczanie celów motywuje pracowników, umożliwiając im burzę mózgów na temat unikalnych, ale skutecznych strategii, aby osiągnąć swoje cele. Działa również jako doskonałe narzędzie zaangażowania pracowników.
  • Jak cel sprzedażowy pomaga śledzić rozwój firmy, umożliwia pracownikom i strategom biznesowym znajdowanie luk i obszarów wymagających poprawy, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i ukierunkowane wykorzystanie zasobów.
  • Ogólne cele i strategie firmy są zgodne z cele sprzedażystąd koordynacja wysiłków całego zespołu w kierunku osiągnięcia tego samego celu.
  • Stawiając sobie ambitne cele sprzedażyprzedsiębiorstwa pozostają konkurencyjne, pracując nad brakującymi obszarami i zwiększając swoje możliwości sprzedażowe.

Te wspomniane wskazówki dodatkowo to podkreślają cel sprzedażowy jest optymalnym narzędziem napędzającym rozwój i sukces firmy, jeśli jest planowany realistycznie. Osiągalny cel sprzedaży motywuje pracowników i członków do realizacji, ale jeśli cele nie są ustalone realistycznie, może to mieć odwrotny skutek dla całej organizacji.

Czasami firmy ustalają wyższe liczby dla swoich cel sprzedażowy plany z niewielkimi lub żadnymi powiązaniami z historycznymi danymi sprzedaży. Zespół sprzedaży będzie potrzebował więcej ukierunkowania i skupienia, co skutkuje niskim zaangażowaniem i motywacją. Te nierealistyczne liczby również źle współgrają ze strategiami firmy i utrudniają strategom planowanie zasobów.

Rodzaje celu sprzedaży

Cele sprzedaży mają na celu zapewnienie mierzalnych, jasnych celów zespołowi sprzedaży i pozwalają firmie śledzić wkład wydajności w osiąganie wyznaczonych celów biznesowych w czasie. Dlatego, cele sprzedaży można rozróżnić na podstawie ram czasowych, zapewniając firmie jasną wizję celów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz odpowiednio śledząc postępy w każdym okresie.

Rekommenderad:  Jak przetestować tunel VPN z witryny do witryny?

1. Dzienny cel sprzedaży-

Dzienne cele sprzedażowe obejmują zadanie do wykonania w ciągu jednego dnia. Zwykle są to zadania krótkoterminowe i pomagają śledzić codzienne wyniki.

2. Tygodniowy cel sprzedaży-

Zadania, które mają zostać wykonane w ciągu tygodnia, są określone w ramach tygodniowego celu sprzedaży i pomagają śledzić tygodniowe wyniki firmy.

3. Miesięczny cel sprzedaży-

Miesięczne cele sprzedażowe to wymierne cele, które mają zostać osiągnięte w ciągu miesiąca, co ułatwia strategom śledzenie miesięcznych wyników.

4. Kwartalny cel sprzedaży-

Kwartalne cele sprzedażowe są ustalane na trzy miesiące i służą do mierzenia postępów co kwartał.

5. Roczny cel sprzedaży-

Roczne cele sprzedaży to cele biznesowe na dany rok, które śledzą roczne postępy firm. Wszystkie cele krótko- i pośrednie są zatem dostosowane do osiągnięcia rocznych celów sprzedażowych, które określają ogólną wydajność i przychody firm.

Wszystkie te cele są ponadto oparte na ramach czasowych. Innym rodzajem celów sprzedażowych stosowanych w organizacjach jest:

Cele ilościowe-

Koncentruje się na całkowitej liczbie sprzedanych produktów.

Cele udziału w rynku-

Koncentruje się na zwiększeniu udziału firmy w rynku.

Docelowe przychody-

Koncentruje się na zwiększeniu ogólnych przychodów firmy.

Cele klientów-

Aby zwiększyć udział klientów w rynku.

Cele produktowe-

Zwiększ łączną liczbę linii produktów lub kategorii.

Cele geograficzne-

Koncentruje się na zwiększeniu sprzedaży w określonych regionach lub nowych rynkach geograficznych.

Cele kanału-

Skoncentruj się na zwiększeniu łącznej liczby kanałów dystrybutorów.

Cele marży-

Skłania do zwiększania marży firmy poprzez podnoszenie cen lub obniżanie kosztów operacyjnych.

Jak skutecznie śledzić cele sprzedażowe?

Do śledzenia celów sprzedażowych można wykorzystać kilka metod i narzędzi.

1. Oprogramowanie do śledzenia sprzedaży-

Oprogramowanie do śledzenia sprzedaży służy do śledzenia danych dotyczących sprzedaży firmy i pokazywania postępów w realizacji celu. Oprogramowanie śledzące zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania i potrzeby różnych firm, śledząc ich wskaźniki sprzedaży oraz dane klientów i rurociągów.

2. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)

CRM są zaprojektowane do zarządzania danymi klientów i interakcjami z produktami, przy użyciu efektywnej platformy do śledzenia cele sprzedaży. Mogą również śledzić dane rurociągu, dane klientów i wskaźniki sprzedaży. Niektóre z najczęściej używanych CRM to:

3. Arkusze kalkulacyjne-

Niektóre firmy wolą korzystać z dostosowanych arkuszy kalkulacyjnych (arkuszy programu Excel lub Google), aby śledzić swoje dane dotyczące sprzedaży i cele. Tabele i wykresy są tworzone dla różnych działów w celu śledzenia postępów.

Rekommenderad:  Jak znaleźć firmy na sprzedaż

4. Pulpity sprzedaży-

Pulpity sprzedażowe zapewniają wgląd w dane dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym. Te interaktywne wizualizacje identyfikują wzorce i trendy, rejestrując postępy w realizacji celów.

5. Raporty-

Ta metoda opiera się na raportach generowanych na temat wyników i wskaźników sprzedaży, dostarczając teorii porównawczej dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych celów sprzedaży organizacji.

6. Wskaźniki wydajności-

Ta metoda opiera się na metrykach do śledzenia danych sprzedaży, w tym całkowitej liczby dokonanych sprzedaży, całkowitego wygenerowanego przychodu oraz kursów otwierania i zamykania transakcji.

Wszystko to są różne metody i narzędzia, które firma może zastosować, aby śledzić swoje dane dotyczące sprzedaży. Jednak wybór idealnego narzędzia będzie zależał od potrzeb i wymagań firmy, rodzaju jej celów sprzedażowych i procesów.

Czytaj także: Jak skutecznie zaplanować budżet sprzedażowy

Wniosek

Cele sprzedażowe to możliwe do osiągnięcia cele, które organizacja biznesowa wyznacza do osiągnięcia w określonych ramach czasowych. Jest to wpływowe narzędzie sprzedażowe, które wyrównuje pracę różnych działów i sektorów firmy, kierując w ten sposób wszystkie ich wysiłki w kierunku realizacji wyznaczonych celów.

Jednak ustalanie celu sprzedaży jest kłopotliwe dla średnich i małych firm oraz start-upów, ponieważ potrzebują one wiarygodnych historycznych danych dotyczących sprzedaży, aby opracować prognozę i cele.

Załóżmy, że jesteś także właścicielem startupu lub firmy borykającej się z wielkością sprzedaży lub zmniejszonymi czynnikami przychodów. W tym wypadku, Fikiri – Jeden z najlepszych trenerów biznesu w Indiach z ponad 10-letnim doświadczeniem pomoże Ci w opracowaniu dokładnych i sprawdzonych strategii sukcesu dla Twojej firmy. Rahula Malodii „Vyapari na dyrektora generalnego” program, oferujący zmieniające życie doświadczenie, przyniósł korzyści ponad 25 000 firm i nagrodził je pozytywnymi recenzjami klientów.

Zarezerwuj sesję konsultacyjną z ekspertem, aby poznać techniki automatyzacji dla swojej niszy branżowej.

Table of Contents