Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Jak uzyskać pożyczkę SBA

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak uzyskać pożyczkę SBA

Chcesz założyć lub rozwinąć swój biznes, ale potrzebujesz finansowania? Pożyczki SBA mogą być dla Ciebie świetną opcją. Pożyczka SBA jest wspierana przez rząd i może pomóc każdemu wykwalifikowanemu właścicielowi firmy w uzyskaniu potrzebnego finansowania. W tym artykule omówimy, co musisz wiedzieć o uzyskaniu pożyczki SBA. Zacznijmy…Czym są pożyczki SBA?

Pożyczki SBA są ważnym zasobem dla małych firm. Pożyczki Small Business Administration są udzielane, aby pomóc małym firmom rozpocząć, rozwijać się i rozwijać.

Jednak SBA nie pożycza pieniędzy bezpośrednio małym firmom. Zamiast tego SBA gwarantuje pożyczki, co zmniejsza ryzyko dla pożyczkodawców. Pożyczki SBA mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym kosztów rozpoczęcia działalności, kapitału obrotowego, zakupu sprzętu i inwestycji w nieruchomości.

Czy możesz uzyskać pożyczkę SBA na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Tak, możesz otrzymać pożyczki SBA na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na kapitał obrotowy i na inne cele biznesowe. SBA oferuje szereg różnych programów finansowania biznesu dostosowanych do potrzeb małych firm. Aby kwalifikować się do pożyczek SBA, musisz być właścicielem małej firmy z dobrą historią kredytową i wykonalnym biznesplanem.

W jaki sposób właściciele małych firm kwalifikują się do pożyczek biznesowych SBA?

Według SBA istnieje siedem czynników, które biorą pod uwagę przy rozważaniu właścicieli małych firm na pożyczki SBA. Zawierają:

 • Charakter wnioskodawcy. Jest to oparte na ich historii osobistej i biznesowej. Chociaż ważna jest dobra historia kredytowa, SBA weźmie również pod uwagę takie czynniki, jak uczciwość i doświadczenie biznesowe wnioskodawcy.
 • Zabezpieczenie. SBA rozważy wartość zabezpieczenia oferowanego jako zabezpieczenie pożyczki. Może to obejmować nieruchomości, sprzęt, zapasy lub inne aktywa biznesowe.
 • Zdolność wnioskodawcy. SBA rozważy zasoby finansowe wnioskodawcy, doświadczenie w zarządzaniu i zdolność do spłaty pożyczki.
 • Zdolność kierownictwa do prowadzenia firmy. SBA weźmie pod uwagę doświadczenie, umiejętności i zdolność zespołu zarządzającego do zapewnienia sukcesu biznesowego.
 • Historia finansowa firmy. SBA dokona przeglądu sprawozdań finansowych firmy, aby określić jej zdolność do spłaty pożyczki.
 • Warunki rynkowe. SBA rozważy obecne warunki ekonomiczne i ich wpływ na zdolność firmy do spłaty pożyczki.
 • Biznesplan. SBA rozważy wykonalność biznesplanu i jego zdolność do generowania wystarczających dochodów na spłatę pożyczki.
Rekommenderad:  Jak zrobić własne dzwonki

Wszystkie te czynniki są ważne dla każdego, kto chce zabezpieczyć pożyczkę SBA. W przypadku pożyczek pożyczkodawców z Kalifornii, SBA przyjrzy się również zdolności firmy do tworzenia miejsc pracy i wspierania lokalnej gospodarki.

Jednak spełnienie wszystkich tych wymagań nie gwarantuje, że właściciele firm zostaną zatwierdzeni do pożyczki. Ostatecznie decyzja o zatwierdzeniu pożyczki zależy od uznania instytucji udzielającej pożyczki SBA.

Jakie są wymagania dotyczące pożyczki SBA?

Rzućmy okiem na niektóre wymagania SBA dotyczące pożyczek dla małych firm:

Historia kredytowa

Musisz mieć silną historię kredytową. Nie wszyscy kwalifikują się do pożyczek SBA, ale osoby z dobrą historią kredytową będą miały większe szanse na uzyskanie zatwierdzenia.

Plan biznesowy

Solidny biznesplan jest niezbędny dla każdego właściciela małej firmy, który chce uzyskać pożyczkę SBA. Twój biznesplan powinien zawierać streszczenie wykonawcze, opis firmy, analizę rynku, prognozy finansowe i zespół zarządzający.

Sprawozdania finansowe

Aby otrzymać pożyczkę SBA, będziesz musiał przedstawić sprawozdania finansowe swojej firmy. Obejmuje to bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych.

Posiadanie silnej historii finansowej zwiększy Twoje szanse na uzyskanie zgody na pożyczkę. Będziesz także musiał przedstawić osobiste zestawienie finansowe dla większości pożyczek oferowanych przez SBA.

Gwarancja osobista

Będziesz musiał osobiście poręczyć pożyczkę, co oznacza, że ​​będziesz odpowiedzialny za spłatę pożyczki, nawet jeśli Twoja firma nie będzie w stanie tego zrobić. Złożenie zabezpieczenia, takiego jak dom lub inny składnik aktywów, może pomóc zmniejszyć ryzyko dla pożyczkodawcy i zwiększyć szanse na uzyskanie zgody na pożyczkę.

Doświadczenie

Musisz mieć zasoby finansowe i doświadczenie w zarządzaniu, aby firma odniosła sukces. SBA rozważy Twoje doświadczenie, umiejętności i zdolność do spłaty pożyczki przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu pożyczki.

Jak wybrać najlepszy program pożyczkowy SBA?

Patrząc na programy pożyczkowe SBA, ważne jest, aby zrozumieć różne dostępne programy. Każdy program pożyczkowy oferowany przez SBA jest inny. Pożyczki społecznościowe SBA są przeznaczone dla firm zlokalizowanych na obszarach o niedostatecznym dostępie do usług, podczas gdy pożyczki ekspresowe SBA są przeznaczone dla mniejszych firm, które potrzebują szybkiego finansowania.

Rekommenderad:  Błądzić to też sztuczna inteligencja: naukowcy zbudowali sieci neuronowe, które informują, kiedy popełnią błąd

Istnieją pożyczki klęskowe SBA dla firm, które zostały dotknięte klęską żywiołową, oraz SBA 7(a) pożyczki dla firm o dobrej historii kredytowej i sytuacji finansowej. Dla SBA 7(a) program pożyczkowy, średni dochód netto musi być niższy niż $5 milion, aby się zakwalifikować.

Znalezienie odpowiedniego pożyczkodawcy SBA

Szukając pożyczkodawcy zatwierdzonego przez SBA, ważne jest, aby wiedzieć, że nie wszystkie banki oferują te usługi. Listę uczestniczących pożyczkodawców można znaleźć na stronie internetowej SBA, a każdy z nich będzie miał własny zestaw kwalifikacji i proces składania wniosków.

Najlepiej rozpocząć wyszukiwanie od lokalnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ponieważ prawdopodobnie mają one największe doświadczenie z programem SBA.

Jak ubiegać się o pożyczkę SBA?

Jeśli chcesz uzyskać finansowanie dla małych firm za pośrednictwem programu SBA, oto podstawowe kroki, które należy wykonać, aby złożyć wniosek:

 • Sprawdź swoje uprawnienia: Przed rozpoczęciem procesu składania wniosku upewnij się, że rozumiesz wymagania i kwalifikacje do pożyczki SBA.
 • Znajdź odpowiedniego pożyczkodawcę: nie wszystkie banki oferują pożyczki zabezpieczone SBA, więc musisz znaleźć uczestniczącego pożyczkodawcę. Najlepiej zacząć od lokalnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Zbierz swoje dokumenty: proces składania wniosku o pożyczkę SBA wymaga dużej ilości dokumentów, więc zanim zaczniesz, musisz uporządkować swoje dokumenty finansowe.
 • Prześlij wniosek: Po zebraniu wszystkich wymaganych informacji możesz przesłać wniosek do pożyczkodawcy w celu zatwierdzenia.
 • Poczekaj na zatwierdzenie: Proces zatwierdzania pożyczki SBA może zająć co najmniej kilka miesięcy, więc bądź cierpliwy, czekając na odpowiedź od pożyczkodawcy.

Jak długo trwa uzyskanie pożyczki SBA?

SBA obiecuje 36-godzinny czas realizacji ich ekspresowej pożyczki dla małych firm, ale inne pożyczki mogą trwać do 90 dni lub dłużej. Jednak nawet przy ich ekspresowej pożyczce zatwierdzenie pożyczki może zająć pożyczkodawcy kolejne kilka tygodni.

Rekommenderad:  Beta 3 Nadchodzi Android 12L, ale czym jest Android 12L i jak się nim cieszyć?