Jak zabezpieczyć hasłem Notatki na iPhonie i iPadzie

Aplikacja Notatki na telefonie iPhone umożliwia ochronę hasłem notatek zawierających informacje osobiste lub poufne. Poniżej znajdują się kroki do ochrony hasłem Notatki na iPhonie lub iPadzie.

Ochrona hasłem Notatki na iPhonie

Przy pierwszej próbie ochrony notatek hasłem na telefonie iPhone zostanie wyświetlony monit o utworzenie hasła do ochrony notatek na urządzeniu.

Po utworzeniu hasła będziesz mógł w dowolnym momencie zablokować i odblokować notatki, dotykając ikony blokady znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.

Udostępnij Note Ikona w aplikacji iPhone Notes

Aplikacja Notes używa jednego hasła do ochrony wszystkich notatek na urządzeniu. Dlatego ważne jest, aby pamiętać hasło do blokowania i odblokowywania notatek na urządzeniu.

Oprócz ochrony hasłem aplikacja Notes umożliwia włączenie opcji Blokuj i odblokuj za pomocą Touch ID.

Zalecane jest włączenie opcji Touch ID w celu blokowania notatek, ponieważ umożliwia otwieranie chronionych notatek, nawet jeśli zapomnisz hasła.

1. Ochrona hasłem Notatki na iPhonie i iPadzie

Wykonaj poniższe czynności, aby zabezpieczyć hasłem Notatki na iPhonie lub iPadzie. Jak wspomniano powyżej, przy próbie ochrony a będziesz proszony o ustawienie hasła Note po raz pierwszy.

1. Otwórz Aplikacja Notes na iPhonie lub iPadzie.

2. Utwórz Nowy Note lub otwórz dowolny Istniejący Note które chcesz chronić hasłem.

3. Kiedyś Note jest otwarty, dotknij Ikona udostępniania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Udostępnij Note Ikona w aplikacji iPhone Notes

4. W wyświetlonym menu udostępniania przewiń w dół i dotknij Zablokuj Note opcja

Zablokuj Note Opcja na iPhonie

5. W następnym wyskakującym okienku wpisz a hasło których chcesz użyć do ochrony Notatek, zweryfikuj Hasło i dotknij Gotowe.

Ustaw hasło, aby blokować notatki na telefonie iPhone

Note: Możesz włączyć opcję Touch ID, przesuwając suwak obok Użyj Touch ID Ja jestem ON pozycja.

6. Zobaczysz wyskakującą wiadomość, dotknij OK

Wyskakujące okienko z notatkami na iPhonie

7. Następnie dotknij Ikona otwartej kłódki znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Zablokuj Note Ikona Wewnątrz Note na iPhonie

8. Po dotknięciu ikony Otwórz blokadę zobaczysz komunikat „Ta notatka jest zablokowana”.

To Note Jest zablokowana wiadomość na iPhonie

The Note jest teraz zablokowany i będziesz proszony o podanie hasła za każdym razem, gdy ty lub ktokolwiek inny spróbuje to otworzyć Note na iPhonie.

2. Wyświetl lub otwórz hasło chronione Note na iPhonie

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić lub otworzyć chronione hasłem Note na iPhonie.

1. Otwórz Aplikacja Notes na iPhonie.

2. Otwórz Notatki Folder w „iCloud” lub „Na moim iPhonie” w zależności od tego, gdzie chronione było hasło Note znajduje się.

Uwagi na temat iCloud i My iPhone

3. Na ekranie notatek dotknij Zamknięty Note które chcesz otworzyć.

Chronione notatki na ekranie widoku listy aplikacji Notes

4. Na następnym ekranie dotknij Zobacz Note opcja

To Note Jest zablokowany ekran na iPhonie

5. Następnie dotknij Wpisz hasło > wpisz Hasło aby odblokować Note i dotknij Okej aby zobaczyć zablokowane Note.

Wprowadź hasło, aby wyświetlić Note Na iPhonie

Po zakończeniu przeglądania lub edycji Note, możesz zablokować ponownie, dotykając ikony Zablokuj, znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.

3. Usuń hasło z chronionego Note na iPhonie

W pewnym momencie możesz zdecydować, że nie chcesz chronić konkretnego Note. Można to osiągnąć, usuwając hasło z chronionego Note na iPhonie.

1. Otwórz Aplikacja Notes > dotknij chronionego Note z którego chcesz usunąć hasło.

Chronione notatki na ekranie widoku listy aplikacji Notes

2. Na następnym ekranie dotknij Zobacz Note opcja

To Note Jest zablokowany ekran na iPhonie

3. Następnie dotknij Wpisz hasło > wpisz Note Hasło i dotknij Okej.

Wprowadź hasło, aby wyświetlić Note Na iPhonie

4. Po zablokowaniu Note jest otwarty, dotknij Udostępnij ikona znajdująca się w prawym górnym rogu ekranu.

Udostępnij Note Ikona na notatce iPhone'a

5. W wyświetlonym menu udostępniania przewiń w dół i dotknij Usuń blokadę opcja

Usuń opcję blokady w aplikacji iPhone Notes

Hasło zostanie usunięte z tego konkretnego Note na iPhonie. Od teraz będziesz mieć dostęp do tego Note bez podawania hasła.

Wszystkie inne Notatki, które były chronione hasłem, pozostaną chronione i będziesz musiał wprowadzić hasło, aby uzyskać do nich dostęp.

4. Zmień hasło Notes na iPhonie

W razie potrzeby możesz zmienić Note Hasło na iPhonie, wykonując poniższe czynności.

1. Otwórz Ustawienia na iPhonie przewiń w dół i dotknij Notatki.

Karta Notatki na ekranie ustawień iPhone'a

2. Następnie dotknij Hasło > Na moim iPhonie lub iCloud opcja w sekcji „Konto” (w zależności od tego, gdzie zablokowano Note znajduje się).

Ustaw hasło do notatek na iCloud i na moim iPhonie

3. Na następnym ekranie dotknij Zmień hasło opcja

Zmień opcję hasła w aplikacji iPhone Notes

4. W wyskakującym okienku wpisz Stare hasło, Nowe hasło, Zweryfikuj nowe hasło i dotknij Gotowe.

Zmień Note Ekran hasła na iPhonie

Note: Nowe hasło będzie obowiązywać dla wszystkich przyszłych notatek, a także tych notatek, które były chronione hasłem przy użyciu starego hasła.

5. Zresetuj hasło notatki na iPhonie

Jeśli zapomnisz hasła do Notatek, możesz po prostu zresetować Hasło do Notatek na iPhonie, wykonując poniższe czynności.

1. Idź do Ustawienia > Notatki > Hasło > dotknij Na moim iPhonie lub iCloud w sekcji „Konta” (w zależności od tego, gdzie zablokowane Note znajduje się).

Ustaw hasło do notatek na iCloud i na moim iPhonie

2. Na następnym ekranie dotknij Zresetuj hasło opcja

Zmień lub zresetuj opcję hasła w aplikacji iPhone Notes

3. Po wyświetleniu monitu wprowadź swój Hasło blokady ekranu (W przypadku notatek na iPhone'a) lub Apple Hasło identyfikatora (Notatki na iCloud) i dotknij Okej.

Enter Apple ID Hasło do zresetowania Note Hasło

Odtąd nowe notatki nie będą już chronione hasłem na twoim iPhonie.

Jednak notatki, które były już chronione hasłem, pozostaną zablokowane, nie będzie można ich otworzyć bez podania hasła.

Co musisz wiedzieć o notatkach chronionych hasłem na iPhonie

Oto kilka ważnych punktów, które musisz wiedzieć o Notatkach chronionych hasłem na iPhonie.

1. Pierwsza linia chronionego Note będą wyraźnie widoczne w widoku listy aplikacji Notes. Dlatego upewnij się, że w pierwszym wierszu hasła chronionego hasłem nie ma żadnych poufnych informacji Note.

Ekran widoku listy aplikacji iPhone Notes

2. Hasło chroniące Notatki nie chroni ich przed usunięciem. Chronione hasłem Notatki można łatwo usunąć z iPhone'a bez konieczności wprowadzania hasła.

3. Jedno hasło służy do ochrony wszystkich notatek na iPhonie. Nie można ustawić różnych haseł dla różnych notatek.

4. Odblokowanie jednego Note na iPhonie odblokowuje wszystkie notatki na twoim urządzeniu.

Na szczęście Notatki chronione hasłem są automatycznie blokowane po zablokowaniu urządzenia lub wymuszeniu zamknięcia aplikacji Notes.

5. W przypadku zapomnienia hasła do odblokowania Notatki podpowiedź do hasła nie będzie wyświetlana, dopóki nie podejmiesz trzech nieprawidłowych prób odblokowania chronionego Note.

6. Po zmianie hasła programu Notes nowe hasło będzie obowiązywać dla wszystkich notatek w urządzeniu.

7. Chociaż łatwo jest zresetować hasło aplikacji Notes, nie ma ono wpływu na notatki, które są już chronione hasłem. Nie będziesz mieć dostępu do wcześniej zablokowanych notatek bez podania hasła.