Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Jaka jest różnica między SFC, CHKDSK i DISM w Windows 10?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jaka jest różnica między SFC, CHKDSK i DISM w Windows 10?

Jeśli często spotykasz się z awarią systemu, zawieszaniem się ekranu lub legendarnym BSOD – niebieskim ekranem śmierci – na swoim Windows komputerze, niektóre pliki rejestru w Windows są prawdopodobnie uszkodzone.

Problemy te można łatwo rozwiązać Windows 10 wbudowanych narzędzi diagnostycznych SFC, CHKDSK lub DISM.

Ale jakiego narzędzia powinieneś użyć najpierw w swoim systemie? Najpierw omówmy różnicę między SFC, CHKDSK i DISM.

Każde narzędzie działa inaczej i ważne jest, aby wiedzieć, jak działają. Jeśli zdecydujesz się skorzystać ze wszystkich trzech narzędzi, uzyskanie skutecznych wyników może zająć do 24 godzin. Aby dowiedzieć się, które narzędzie jest dla Ciebie najlepsze, powinieneś najpierw zrozumieć podstawowe definicje SFC, CHKDSK i DISM.

 1. SFC (Kontroler plików systemowych)
  SFC sprawdza, czy nie brakuje ważnych plików Windows systemu operacyjnego i przywraca je z pamięci podręcznej.
 2. CHKDSK (Sprawdź dysk)
  CHKDSK skanuje dysk w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów i próbuje naprawić błędy w systemie plików.
 3. DISM (obsługa i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi)
  DISM bezpośrednio zajmuje się wadliwymi Windows obrazy i naprawia je, pobierając rzeczywiste pliki zastępcze z Windows„serwery internetowe”.

Kiedy należy używać CHKDSK?

CHKDSK Lub Sprawdź dysk to pierwszy krok do rozpoczęcia diagnozowania Windows system. Skanuje w poszukiwaniu błędów w systemie plików komputera i próbuje je naprawić lokalnie. CHKDSK sprawdza integralność partycji dysku, wyszukując błędy logiczne systemu plików lub uszkodzone wpisy w głównej tabeli plików (MFT) woluminu.

Kiedy system nagle się wyłącza, podczas przerwy w dostawie prądu lub innego zdarzenia, często pojawiają się nieprawidłowe wpisy w systemie plików systemu operacyjnego. Może to być spowodowane niepoprawnie ustawionym znacznikiem czasu lub nieprawidłowym wpisem rozmiaru pliku. Takie wpisy mogą powodować powstawanie uszkodzonych sektorów na dysku, powodując spowolnienie lub częste awarie systemu. CHKDSK wyszukuje takie błędy i próbuje je naprawić.

Jednak w niektórych przypadkach CHKDSK jedynie informuje użytkownika o problemie i nie robi nic, aby go naprawić. Dzieje się tak, gdy CHKDSK uzna błąd za poważny lub krytyczny. Zaniedbanie i wielokrotne nadpisywanie istniejących uszkodzonych sektorów są powodem, dla którego Twój dysk twardy znajduje się w tak złym stanie, że CHKDSK nie może go naprawić.

2 proste sposoby uruchomienia CHKDSK na komputerze Windows komputer

1. Uruchom CHKDSK poprzez Eksplorator plików

Możesz uruchomić CHKDSK na swoim komputerze z Windows Eksplorator plików w ten sposób.

 1. Otwórz Eksplorator plików na swoim Windows maszyna. Możesz użyć skrótu klawiaturowego Windows + E za to samo.
 2. Kliknij Ten komputer I Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysku, na którym chcesz uruchomić CHKDSK.
 3. Kliknij Nieruchomości > Narzędzia > Sprawdzanie błędów > Sprawdzać

Może pojawić się pytanie, gdzie Windows mówi, że nie musisz skanować tego dysku. To dlatego, że Windows uważa, że ​​z dyskiem wszystko jest w porządku i skanowanie CHKDSK nie jest wymagane. Jeśli jednak nadal chcesz uruchomić CHKDSK, kliknij opcję Skanuj dysk.

CHKDSK może zająć od jednej minuty do ponad dwóch godzin lub dłużej, w zależności od rodzaju magazynu i rozmiaru dysku. Generalnie jest szybszy na dyskach SSD i wolniejszy na dyskach twardych zgodnie z META. Po zakończeniu skanowania CHKDSK zgłosi wszelkie błędy, jeśli zostaną przeskanowane pod radarem. W przeciwnym razie po prostu ci to pokaże Nie znaleziono żadnych błędów.

2. Uruchom CHKDSK z wiersza poleceń

Możesz także uruchomić CHKDSK na swoim komputerze Windows komputerze za pomocą wiersza poleceń. Alternatywnie możesz zastosować ten sam proces opisany poniżej w Windows Powershell też.

1. Szukaj CMD na Twoim Windows komputerze, możesz użyć skrótu klawiaturowego Windows + S lub po prostu naciśnij Windows klawisz, aby otworzyć pasek wyszukiwania.

2. Teraz Kliknij prawym przyciskiem myszy NA Wiersz poleceniai wybierz Uruchom jako administrator opcja.

3. W terminalu cmd wpisz chkdsk (spacja) litera dysku. Na przykład, jeśli chcesz uruchomić CHKDSK na swoim komputerze C: jechaća następnie wpisz

chkdsk c:

Teraz uderz Wchodzić na klawiaturze.

Spowoduje to uruchomienie CHKDSK na Twoim komputerze w formacie: Tryb tylko do odczytu. Jeśli chcesz, aby narzędzie CHKDSK samodzielnie rozwiązało problemy, użyj tych poleceń CHKDSK.

Aby automatycznie naprawić problemy skanowane przez CHKDSK, wpisz.

chkdsk /fc:

Aby przeskanować błędy i uszkodzone sektory, wpisz

chkdsk /rc:

Tutaj c: oznacza nazwę dysku, która jest alfabetem przypisanym do twojego dysku.

Uruchomienie polecenia CHKDSK za pomocą wiersza poleceń zajmuje tyle samo czasu, co uruchomienie go za pośrednictwem Windows Przeglądarka plików.

CHKDSK pokazuje „wolumin jest używany przez inny proces”

Dzieje się tak, ponieważ podczas uruchamiania CHKDSK musi to być jedyne narzędzie uzyskujące dostęp do dysku w tej instancji. W takich przypadkach Wiersz Poleceń poprosi Cię o przełożenie skanowania po ponownym uruchomieniu. Możesz także spróbować ręcznie zamknąć wszystkie inne programy na komputerze, aby naprawić ten błąd.

Kiedy warto stosować SFC?

SFC Lub Kontroler plików systemowych skanuje w poszukiwaniu wszystkich plików systemowych Windows, w tym pliki chronione, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Jeśli SFC znajdzie uszkodzone pliki systemowe w Windows, zastąpi uszkodzone pliki kopią z pamięci podręcznej. Te pliki pamięci podręcznej są umieszczane w skompresowanym folderze w Windows się, a SFC selektywnie zastąpi uszkodzone pliki kopią uzyskaną z pamięci podręcznej.

System operacyjny zapisuje kopię w pamięci podręcznej w folderze skarbca, gdy modyfikowane są chronione pliki Windows jako kopia zapasowa. SFC wykorzystuje te pliki z pamięci podręcznej, skutecznie zastępując uszkodzone pliki ich oryginalnym stanem. Jest to skuteczny sposób naprawy plików systemowych.

SFC może również naprawić błędy w danych rejestru. Wykorzystuje tę samą koncepcję zastępowania zmodyfikowanych plików kopiami z pamięci podręcznej. Microsoft jako pierwszy wprowadził SFC Windows 98, aby zapobiec problemom napotykanym przez użytkowników, gdy krytyczne pliki systemowe zostały zmodyfikowane w stopniu powodującym niestabilność systemu operacyjnego. Jeśli Twój komputer często się zawiesza lub często pojawia się niebieski ekran śmierci, uruchomienie SFC może rozwiązać Twój problem.

Jak uruchomić SFC Scannow w Windows

1. otwarty Wiersz polecenia Jak administrator wyszukując CMD w Windows pasek wyszukiwania, Kliknij prawym przyciskiem myszy na nim i wybierz Uruchom jako administrator opcja.

2. Możesz pozwolić SFC na samodzielne wykonanie poprawki lub uruchomić ją w formacie tylko do odczytu,

3. Aby uzyskać pełne skanowanie i automatyczna naprawa uszkodzonych plików przez SFC, wpisz to polecenie

sfc /skanuj

Jeśli chcesz uruchomić SFC w Tryb tylko do odczytua następnie użyj tego polecenia

polecenie sfc /verifyonly

W trybie tylko do odczytu SFC powiadomi użytkownika jedynie o błędach w systemie plików i nie podejmie próby ich naprawienia. Użytkownik może później samodzielnie rozwiązać te problemy lub uruchomić plik sfc /skanuj polecenie ponownie, aby umożliwić SFC naprawienie tych problemów.

Po pomyślnym skanowaniu SFC otrzymasz jeden z trzech wyników.

1. Windows Ochrona zasobów nie znalazła żadnych naruszeń integralności

Oznacza to, że w Twoim systemie nie ma żadnych uszkodzonych ani brakujących plików. System plików jest normalny.

2. Windows Funkcja Resource Protection znalazła uszkodzone pliki i pomyślnie je naprawiła

Wynik ten oznacza, że ​​SFC zidentyfikowało błędy w Twoim systemie i je naprawiło. Dlatego w tym przypadku nie są wymagane żadne dalsze działania ze strony użytkownika.

3. Windows Funkcja Resource Protection znalazła uszkodzone pliki, ale niektórych z nich nie była w stanie naprawić

Jeśli otrzymasz ten wynik, oznacza to, że SFC mogło zdiagnozować problemy w Twoim systemie, ale ich nie naprawiło. Możesz spróbować powtórzyć skanowanie SFC, co może rozwiązać problem. Jeśli jednak problem będzie się powtarzał, konieczne będzie uruchomienie skanowania DISM na komputerze Windows komputer.

Kiedy należy używać DISM?

DISM oznacza Obsługa i zarządzanie obrazami wdrożeniowymi. Jest to najbardziej zaawansowany skan Windowsi zalecamy używanie go tylko wtedy, gdy CHKDSK i SFC nie działają. DISM to narzędzie wiersza poleceń obsługujące Windows obrazy i kluczowe części Windows odzyskiwanie i konfiguracja.

DISM można uznać za dysk wirtualny z załadowanym systemem operacyjnym. Skanuje podstawowe pliki systemu operacyjnego w poszukiwaniu nieprawidłowo działających plików. DISM może wymagać aktywnego połączenia internetowego do pełnej funkcjonalności (CHKDSK i DFC nie wymagają połączenia internetowego).

Narzędzie DISM to najlepsze rozwiązanie w przypadku awarii systemu, ponieważ atakuje bezpośrednio system operacyjny, w tym uprawnienia administratora. W większości przypadków DISM naprawi wszystkie krytyczne problemy i umożliwi normalne działanie SFC i CHKDSK. Zalecane jest uruchomienie skanowania CHKDSK i SFC po pomyślnym skanowaniu DISM.

Jak uruchomić DISM w Windows?

1. Otwórz podwyższone Wiersz polecenia W tryb administratora w Twoim komputerze.

2. Wprowadź te polecenia DISM, aby sprawdzić stan dysku. Ten krok daje nam pojęcie, czy podstawowe elementy dysku są uszkodzone, czy nie.

Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

3. Po tym kroku, jeśli DISM nie wykryje żadnych uszkodzeń, możemy przystąpić do sprawdzania stanu dysku w celu zaawansowanego skanowania DISM, wpisując polecenie podane poniżej

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

4. Jeśli ten krok powróci z błędem, uruchom ponownie to samo polecenie. Tym razem DISM spróbuje rozwiązać problemy, łącząc się z Windows serwerów i pobranie wymaganych plików w celu rozwiązania problemów w systemie operacyjnym. Ten proces może zająć około 15-20 minut.

5. Po zakończeniu musimy trwale zastosować te poprawki w systemie operacyjnym. W tym celu wpisz Komenda podane poniżej i naciśnij Wchodzić na klawiaturze.

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Po pomyślnym wykonaniu wszystkich powyższych kroków należy ponownie uruchomić komputer Windows komputer.

Po uruchomieniu wszystkich programów – SFC, CHKDSK i DISM, nadal napotykam problemy. Co robić?

Jeśli system nadal ulega awarii lub wyświetla błędy niebieskiego ekranu w przypadkowych odstępach czasu, nawet po uruchomieniu CHKDSK, SFC i DISM, najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie Windows ponownie na komputerze, świeżo. Chociaż nigdy nie chcielibyśmy, abyś przez to wszystko przechodził, czasami najlepszym sposobem na naprawienie problemów, których nie da się naprawić, jest pobranie Windows i ponowną instalację.

Często zadawane pytania na temat różnic między SFC, CHKDSK, DISM

Oto kilka często zadawanych pytań dot Windows Narzędzia diagnostyczne i dyski pamięci.

CHKDSK przejmuje kontrolę 1-2 minut do biegu. Skanowanie SFC zużywa ponad 5-10 minut do zakończenia. Skanowanie DISM zwykle trwa dłużej, ponieważ wymaga pobrania plików z zasobów zewnętrznych. Czasy te zależą również od szybkości dysku komputera (szybkości dysku twardego). Przebieg może się różnić w zależności od rodzaju przechowywania. Na przykład skanowanie dysków twardych zajmie znacznie więcej czasu niż dysków SSD.

Windows uruchamia program CHKDSK automatycznie podczas rozruchu w regularnych odstępach czasu, ale dobrym zwyczajem jest uruchamianie CHKDSK ręcznie na komputerze raz w miesiącu. W ten sposób będziesz mógł dokładnie monitorować swój dysk, co wydłuży jego żywotność i zapewni stabilność systemu.

Jeśli masz dysk twardy, powinieneś przeprowadzić defragmentację dysku na swoim komputerze, aby poprawić wydajność dysku. Oto przewodnik, jak dbać o zdrowie dysku twardego. Jeśli masz dysk SSD, powinieneś rozważyć wyłączenie indeksowania dysku i hibernacji. Dzięki temu mniejsze fragmenty danych nie zostaną rozłożone na wiele komórek, co odciąży kontroler na dysku SSD.

SFC to narzędzie do naprawy typowych błędów Windows plików i struktur systemowych. SFC przeskanuje integralność wszystkich chronionych plików systemu operacyjnego, łącznie z tymi, których nie ma na dysku twardym. Należy go użyć przed uruchomieniem DISM.

SFC przeskanuje integralność wszystkich chronionych plików systemu operacyjnego, łącznie z tymi, których nie ma na dysku twardym.

Korzystanie z SFC /Scannow jest bezpieczne, ale powinieneś wiedzieć, że jeśli podczas skanowania zostaną wykryte jakieś problemy, zostaną one wyświetlone w postaci ostrzeżeń i błędów. Błędy należy poprawić przed ponownym uruchomieniem narzędzia. Jeśli używasz Windows 10, SFC /Scannow nie będzie w stanie naprawić niektórych typów problemów, jeśli nie masz zainstalowanych najnowszych aktualizacji.

CHKDSK to narzędzie skanujące w poszukiwaniu błędów i uszkodzonych sektorów na dysku. Nie naprawia plików systemowych, ale może wykryć uszkodzone sektory na dysku twardym, które mogą spowodować utratę danych. Aby naprawić pliki systemowe należy uruchomić komendę SFC.

Tak, możesz jednocześnie uruchomić DISM i SFC. Jednak jednoczesne uruchomienie tych dwóch narzędzi może spowodować wystąpienie błędów systemowych, ponieważ będą one próbowały naprawić problemy, które niekoniecznie występują. Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania, nie zaleca się jednoczesnego uruchamiania tych dwóch narzędzi, ponieważ może to spowodować pojawienie się nowych błędów poza tym, co zostało pierwotnie naprawione.

Alternatywnie możesz uruchomić DISM i SFC pojedynczo, aby uniknąć błędów.

SFC /scannow to narzędzie służące do Windows który może skanować i naprawiać problemy z systemem plików. Nie zastępuje regularnej konserwacji, która obejmuje czyszczenie dysku w celu usunięcia niepotrzebnych plików i defragmentację dysku twardego.

SFC jest zwykle używane tylko wtedy, gdy podejrzewasz, że plik systemowy został zmodyfikowany. Uruchomienie SFC nie zaszkodzi, ale zazwyczaj nie jest konieczne.

Tak, możesz jednocześnie uruchomić CHKDSK i SFC. Program Chkdsk sprawdza podczas działania błędy systemu plików i naprawia je, jeśli zostaną znalezione. SFC skanuje pliki systemowe i zastępuje uszkodzone lub brakujące oryginalne wersje Microsoft.

Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania po uruchomieniu SFC Scannow, ponieważ skanowanie trwa kilka minut i nie powoduje żadnych ponownych uruchomień. Sfc skanuje i naprawia wszelkie uszkodzone lub brakujące pliki systemowe na komputerze, ale jeśli znajdzie coś, co wymaga naprawy, zrobi to tylko po ponownym uruchomieniu komputera.