Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Kim jest menedżer ds. zasobów ludzkich (HR)?

Osoby pracujące w instytucjach prywatnych i publicznych są mniej lub bardziej zaznajomione z menedżerami HR.

Menedżerowie HR są bardziej skupieni na kwestiach związanych z miejscem pracy, zatrudnianiem, płacami i odejściem. Ogólnie rzecz biorąc, menedżerowie HR planują, kierują i koordynują funkcje administracyjne organizacji.

Zawód ten może być cenny ekonomicznie i osobiście. Może to skłonić Cię do zastanowienia się, jak zostać menadżerem zasobów ludzkich, jakie wykształcenie i kwalifikacje są potrzebne, aby dostać tę pracę, czy wymagane jest doświadczenie zawodowe.

To pytania, które mogą przyjść do głowy większości ludzi. Na pytania, na które zamierzamy odpowiedzieć w tym artykule.

Kim jest menedżer zasobów ludzkich (HR)?

W oparciu o jaką strategię można stać się skutecznym menadżerem zasobów ludzkich?

Aby mieć udany start, potrzebny jest regularny i systematyczny plan, na podstawie którego możesz zostać m.in Menedżer Zasobów Ludzkich. Ludzie wybierają różne sposoby wejścia na to pole, ale lepiej trzymać się określonego schematu, aby nie tracić czasu. Poniżej dowiesz się, jak zostać wykwalifikowanym menedżerem zasobów ludzkich w oparciu o napisany program.

1. Uzyskanie tytułu licencjata lub magistra w zakresie zasobów ludzkich

Być Menedżer Zasobów Ludzkich, potrzebujesz tytułu licencjata w dziedzinie zasobów ludzkich lub dziedzin pokrewnych, takich jak finanse, zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyka lub edukacja na poziomie podstawowym. Jednak na wyższe stanowiska wymagany jest tytuł magistra w zakresie zasobów ludzkich lub zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Ukończenie praktyka

Chociaż staż nie jest wymogiem, aby zostać menadżer HRosoby aspirujące do takiego stanowiska powinny rozważyć odbycie praktyk zawodowych. Stażyści mogą nie tylko zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez odbycie szkolenia (które jest niezbędne dla menedżerów HR), ale ten kurs może pomóc w zdobyciu specjalistycznych certyfikatów. Na przykład w niektórych krajach studenci, którzy odbyli co najmniej 500 godzin stażu, mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM). SHRM jest największym w niektórych krajach stowarzyszeniem zawodowym w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego

konieczne jest posiadanie doświadczenia zawodowego na pokrewnym stanowisku menadżer HR, np. specjalista HR. Specjaliści ds. zasobów ludzkich są odpowiedzialni za rekrutację, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, mianowanie, interakcję z pracownikami i zarządzanie programami szkoleniowymi. Specjaliści ds. zasobów ludzkich mogą być specjalistami i posiadać specjalistyczną wiedzę we wszystkich aspektach pracy HR.

Mogą to być specjaliści ds. rekrutacji skupiający się bardziej na rekrutacji personelu lub przyciąganiu talentów i znajdowaniu nowych utalentowanych pracowników. Z zawodów podobnych do menedżerów zasobów ludzkich możemy wymienić kierowników usług administracyjnych, specjalistów ds. analizy stanowisk pracy, wynagrodzeń, wynagrodzeń i świadczeń, specjalistów ds. zasobów ludzkich, menedżerów wyższego szczebla, menedżerów ds. rozwoju i szkoleń oraz specjalistów ds. rozwoju i szkoleń.

4. Zapotrzebowanie na stanowisko kierownicze

Zostać menadżer HR, potrzebujesz odpowiedniego doświadczenia zawodowego, które często można zdobyć jako specjalista HR. Aby Twoje stanowisko mogło awansować z eksperta na menadżera, nie jest konieczne przechodzenie z jednej organizacji do drugiej, ponieważ awans może nastąpić naturalnie w okresach awansów w tej samej organizacji, dlatego lepiej aplikować już na samym początku wejścia organizacja. Zgłoś się do pracy na stanowisku kierowniczym. Posiadanie tytułu magistra w dziedzinie relacji międzyludzkich i posiadanie specjalistycznych certyfikatów może pomóc kandydatowi w zdobyciu stanowiska kierowniczego.

5. Akcja uzyskania certyfikatu

Uzyskanie tego certyfikatu jest opcjonalne dla menedżerów HR, ale może poprawić ich perspektywy. Certyfikat profesjonalnego poziomu wiedzy i umiejętności zasobów ludzkich (PHRI) o nazwie Professional in Human Resources – International to jeden z ważnych certyfikatów w tej dziedzinie, który skupia się na tematyce związanej z interakcją z pracownikami oraz technicznymi i operacyjnymi aspektami tego obszaru. Certyfikat ten uzupełnia międzynarodowe kwalifikacje zawodowe HR i pomaga zwiększyć wiarygodność specjalistów HR.

6. Definicja stanowiska menedżera zasobów ludzkich

Menedżerowie zasobów ludzkich planują, kierują i koordynują funkcje administracyjne organizacji. W szczególności nadzorują zatrudnianie, konsultują się z menedżerami w zakresie planowania strategicznego i współpracują między zarządem a pracownikami. Ponadto, menadżer HR może pracować na innych stanowiskach, np. kierownika ds. stosunków pracy lub kierownika ds. relacji pracowniczych, który nadzoruje politykę zatrudniania, kierownika ds. płac, który nadzoruje płace pracownikom oraz kierownika ds. rekrutacji i kierownika ds. rekrutacji poszukującego nowych talentów.

Menedżerowie zasobów ludzkich na ogół pracują głównie w dużych organizacjach publicznych i prywatnych. W większości przypadków mają do czynienia z sytuacją różnych oddziałów organizacji w związku z kwestią rekrutacji pracowników. Od menedżerów HR może być wymagane regularne uczestnictwo w konferencjach zawodowych i wydarzeniach rekrutacyjnych organizowanych przez organizacje i instytucje publiczne lub prywatne.

Ponadto doświadczenie zawodowe i umiejętności są niezbędne, aby zostać specjalistą ds Menedżer zasobów ludzkich. Większość menedżerów HR posiada tytuł licencjata w dziedzinie zasobów ludzkich lub pokrewnej dziedziny, takiej jak finanse, administracja biznesowa, edukacja lub technologie informacyjne, stosunki pracy lub administracja biznesowa.

Wyższe stanowiska wymagają tytułu magistra w dziedzinie zasobów ludzkich, stosunków pracy lub administracji biznesowej.

Umiejętności potrzebne na tym stanowisku obejmują umiejętność podejmowania decyzji, interakcje indywidualne i zespołowe, mówienie i słuchanie.

Ze statystyk portali ogłoszeniowych wynika, że ​​zarobki menadżerów kadr są wysokie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych menedżerowie HR zarabiają szacunkowo 113 300 dolarów rocznie. Wiele powodów może motywować osobę do osiągnięcia takiego stanowiska.

Zarobki menedżerów HR są powyżej średniej w porównaniu do podobnych stanowisk wymagających tytułu licencjata. Ponadto możliwości zatrudnienia menedżerów HR wzrosną o siedem procent w latach 2018–2028, w porównaniu ze średnią wynoszącą 5 procent w przypadku innych zawodów.

Poza względami ekonomicznymi stanowisko to może być również satysfakcjonujące osobiście, ponieważ menedżerowie HR mają za zadanie rozwiązywać problemy pracowników i zapewniać relaksujące środowisko pracy. Chociaż staje się ma menedżer HR plusy, może nie być to właściwa pozycja dla każdego.

Uzyskanie tytułu licencjata lub magistra w zakresie zasobów ludzkich lub pokrewnej dziedziny może stanowić przeszkodę dla osób niezainteresowanych edukacją formalną. Ponadto stanowisko to wiąże się z różnymi zmianami i nominacjami i może nie być odpowiednie dla osób preferujących ustrukturyzowaną ścieżkę kariery.

Różne ścieżki kariery w zasobach ludzkich

W raporcie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi zwraca uwagę, że uzyskanie międzynarodowych certyfikatów jest opcjonalnym wyborem, który toruje drogę osobom ubiegającym się o stanowiska kierownicze.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje sześć prawidłowych ścieżek do osiągnięcia stanowiska związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi w następujący sposób:

** Uzyskanie stopnia niższego niż licencjat na kierunku związanym z zasobami ludzkimi:

 • Przejście kursu stowarzyszonego lub uzyskanie certyfikatu z zakresu zasobów ludzkich
 • Trzy lata aktywnej obecności w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu certyfikującego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (SHRM-CP)
 • Uzyskanie stopnia niższego niż licencjat na kierunku niezwiązanym z zasobami ludzkimi:
 • Ukończenie kursu stowarzyszonego, uzyskanie certyfikatu kwalifikacji w wielu obszarach kadr lub otrzymanie ważnego certyfikatu z ośrodków takich jak techniczne i zawodowe
 • Cztery lata obecności w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu SHRM-CP

** Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku związanym z zasobami ludzkimi:

 • Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku związanym z zasobami ludzkimi
 • Rok obecności w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu SHRM-CP
 • Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku niezwiązanym z zasobami ludzkimi:
 • Uzyskanie tytułu licencjata w dziedzinie niezwiązanej z zasobami ludzkimi
 • Dwa lata obecności w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu SHRM-CP

** Uzyskanie tytułu magistra na kierunku związanym z zasobami ludzkimi:

 • Ukończenie studiów magisterskich na kierunku związanym z zasobami ludzkimi
 • Obecność w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu SHRM-CP
 • Uzyskanie tytułu magistra na kierunku niezwiązanym z zasobami ludzkimi:
 • Ukończenie studiów magisterskich na kierunku niezwiązanym z zasobami ludzkimi
 • Rok obecności w obszarze zasobów ludzkich
 • Zdanie egzaminu SHRM-CP

Niektóre instytucje, takie jak strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (SHRM), uwzględniają zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologię organizacyjną i przemysłową, zarządzanie i zarządzanie przedsiębiorstwem związane z zasobami ludzkimi.

Często Zadawane Pytania

Jak długo trzeba stać się menadżer HR?

 • Według Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi osiągnięcie takiego statusu zajmuje około pięciu lat menadżer HR, w tym wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Najkrótsza ścieżka przed ubieganiem się o certyfikaty specjalistyczne wymaga posiadania tytułu licencjata w dziedzinie kadr i roku stażu pracy w dziale kadr. Chociaż uzyskanie certyfikatów technicznych jest opcjonalne, może być korzystne i zapewniać ujednoliconą ścieżkę do zostania menedżerem HR.

Czy możesz zostać menedżerem HR z tytułem licencjata?

 • Większość menedżerów HR ma tytuł licencjata w dziedzinie zasobów ludzkich lub pokrewnej dziedziny, takiej jak finanse, administracja biznesowa, edukacja lub technologia informacyjna. Tytuł magistra jest często wymagany w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi lub administrowania biznesem. Posiadając tytuł licencjata można objąć stanowisko menedżera zasobów ludzkich, jednak na stanowiskach wyższego szczebla wymagany jest tytuł magistra.

W jakich obszarach pracują menedżerowie zasobów ludzkich?

Menedżerowie zasobów ludzkich zwykle pracują w następujących obszarach:

 • Zarządzanie firmami i organizacjami: 14 proc
 • Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne: 14 proc
 • Rząd: 9 procent
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 9 proc

Zwykle menedżerowie HR mają pracę biurową. Mimo to osoby zatrudnione w organizacjach rządowych lub międzynarodowych mogą być zmuszone do podróżowania do różnych oddziałów organizacji, aby wykonywać czynności związane z ich dziedziną. Ponadto od menedżerów HR może być wymagane regularne uczestnictwo w konferencjach zawodowych lub wydarzeniach rekrutacyjnych.

Jakie umiejętności są potrzebne do zarządzania zasobami ludzkimi?

 • Umiejętności niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi to:
 • Podejmowanie decyzji: ocena sytuacji i podjęcie właściwych i odpowiednich działań.
 • Jego relacje interpersonalne: tworzenie interakcji między współpracownikami i zespołami.
 • Przywództwo: Kierowanie pracownikami i zespołami operacyjnymi.
 • Jego związek organizacyjny: koordynowanie członków zespołu i istniejących zadań.

Jakie są perspektywy pracy dla menedżerów zasobów ludzkich?

Stan zatrudnienia menedżerów HR jest lepszy od przeciętnego. Statystyki pokazują, że stanowisko to wzrośnie o 7 procent w latach 2018–2028, czyli więcej niż średnia oczekiwana dla innych zawodów wynosząca 5 procent.

Ze względu na rozwój firm i ciągłe zmiany w prawie pracy, które zwiększają zapotrzebowanie na doświadczonych menedżerów HR, perspektywy dla menedżerów HR można ocenić jako dobre.

Pobieranie premium motywów WordPressPobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobierz zerowe motywy WordPressBezpłatne pobieranie motywów WordPressudemy do pobrania za darmopobierz oprogramowanie karbonnPobieranie premium motywów WordPresskurs udemy do pobrania za darmo