Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Korzyści z interaktywnego wideo w szkoleniu nowych pracowników

Korzyści z interaktywnego wideo w szkoleniu nowych pracowników

Szkolenia i ustawiczne kształcenie to ważne aspekty, które mogą mieć wpływ na ogólny sukces firmy. Organizacje o silnej kulturze uczenia się charakteryzują się większą retencją pracowników i lepszą ciągłością działania. W rezultacie wiele firm poszukuje nowych technik nauczania w celu szkolenia i rozwijania talentów na parkiecie.

Interaktywne filmy wideo to niezwykle skuteczny i skuteczny sposób przekazywania pracownikom informacji informacyjnych, edukacyjnych i biznesowych. Eliminując bierność oglądania liniowych lub statycznych filmów, firmy mogą zapewnić swoim pracownikom stymulujące doświadczenia i zmotywować ich do doskonalenia swojej organizacji. W tym poście przyjrzymy się, jak firmy mogą wykorzystywać interaktywne filmy od dostawców takich jak SnapCell szkolić i doskonalić swoich pracowników.

Szkolenie nowych pracowników

Korzyści z wykorzystania interaktywnego wideo w szkoleniach korporacyjnych

Jedną z kluczowych zalet interaktywnych szkoleń wideo firmy SnapCell jest możliwość personalizacji doświadczenia w celu dopasowania go do preferencji i wyborów użytkownika końcowego. Zasadniczo pracownicy mogą kontynuować szkolenie we własnym tempie, co pomaga im lepiej zrozumieć poszczególne koncepcje. Ta elastyczność pozwala widzom efektywniej uczyć się i unikać luk w wiedzy, które mogą później być szkodliwe.

Ponieważ większość organizacji przyjęła w ciągu ostatnich kilku lat hybrydowy model pracy, kompatybilność urządzeń jest ogromnym czynnikiem, który organizacje muszą wziąć pod uwagę podczas tworzenia modułów szkoleniowych. Interaktywne filmy wideo są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń i oferują te same korzyści i funkcjonalność niezależnie od urządzenia, z którego korzystają Twoi pracownicy.

Jak podkreślono wcześniej, bierne oglądanie pozostawia wiele do życzenia, co może prowadzić do rozproszeń i zakłóceń w procesie uczenia się, zwłaszcza w przypadku doświadczonych pracowników. Dzięki podejściu opartemu na historii interaktywne filmy wideo mogą zaangażować uczniów i pomóc im zapamiętać więcej informacji, zachęcając ich w ten sposób do szybszej nauki.

Dzięki interaktywnym filmom SnapCell testy i quizy można łatwo włączyć do modułów szkoleniowych, dzięki czemu uczniowie będą czujni na temat swoich postępów. Konkurencyjne środowisko zachęca stażystów do intensywniejszej i mądrzejszej nauki, co bezpośrednio poprawia ogólną produktywność. Pracownicy mogą konkurować o nagrody i odznaki lub inne zachęty, które firma uzna za stosowne.

Microlearning dostarcza pracownikom nowe informacje w małych kawałkach, co jest procesem krytycznym dla zapewnienia ciągłego rozwoju pracownika i organizacji jako całości. Dzięki microlearningowi pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności i opanowywać kurs małymi krokami, co sprawia, że ​​szkolenie jest mniej stresujące, zwłaszcza jeśli mają mniejszą koncentrację uwagi.

Oprócz wspomnianych powyżej korzyści płynących z interaktywnych filmów, istnieje kilka innych korzyści, które firmy mogą osiągnąć, korzystając z tych narzędzi w procesie szkoleniowym. Na przykład interaktywne wideo zmniejsza zasoby i siłę roboczą wymaganą do szkolenia nowych pracowników. Może potencjalnie zmniejszyć rozproszenie uwagi, a tym samym poprawić produktywność. Uczestnicy szkolenia mogą oglądać filmy w dogodnym dla siebie czasie, zamiast wychodzić z pracy na szkolenie. Co więcej, mogą wrócić do modułów po informacje, których nie przyswoili za pierwszym razem i wzmocnić swoje podstawy wiedzy.