Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Korzyści z rozwijania silnej kultury korporacyjnej

Korzyści z rozwijania silnej kultury korporacyjnej

Korzyści z rozwijania silnej kultury korporacyjnej są liczne: większa lojalność pracowników, niższy wskaźnik rekrutacji i wyższy poziom zadowolenia klientów. Krótko mówiąc, wykorzystanie wyjątkowej osobowości Twojej firmy umożliwi Ci rywalizację z dowolną konkurencyjną firmą.

W tym informacyjnym wpisie na blogu omówimy znaczenie „kultury korporacyjnej”, omówimy najlepsze praktyki budowania jej w Twojej firmie i wymienimy niektóre jej zalety.

Kultura korporacyjna

Czym jest kultura korporacyjna?

Kultura korporacyjna to „wartości, przekonania i zachowania charakterystyczne dla firmy i jej pracowników”. Innymi słowy, chodzi o sposób, w jaki Twoja firma działa — czyli zachowania, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Niektóre firmy mają szczególnie silną kulturę korporacyjną. Rozpoczyna się to w momencie, gdy kandydat ubiega się o stanowisko w firmie. Zapewnienie dobrego doświadczenia w procesie rekrutacji i wdrażania nowych pracowników ma kluczowe znaczenie. Idealnie byłoby, gdyby Twoja organizacja zainwestowała w dobro oprogramowanie dla HR ułatwiające wdrażanie pracowników.

Jakie są korzyści z silnej kultury korporacyjnej?

  1. Lojalność pracowników: silna kultura korporacyjna sprawia, że ​​Twoja firma jest bardziej atrakcyjna dla potencjalnych rekrutów. Czego więcej może pragnąć potencjalny pracownik niż wygodnego miejsca do pracy? Tworząc pozytywne środowisko dla swoich pracowników, tworzysz środowisko, w którym będą się rozwijać.
  2. Obniżone wskaźniki rekrutacji: Według Harvard Business Review „silna kultura korporacyjna przyciąga najbardziej utalentowanych pracowników i najmniej zniechęca”. Jeśli chcesz zatrzymać utalentowaną kadrę (a powinieneś), musisz stworzyć możliwie najbardziej atrakcyjne środowisko pracy.
  3. Wyższa satysfakcja klienta: silna kultura korporacyjna wzmacnia relacje z klientami i sprawia, że ​​czują się akceptowane i cenione. Jest to oczywista korzyść wynikająca z silnej kultury korporacyjnej, ale jest jedną z najważniejszych. Jeśli masz dobre relacje ze swoimi klientami, prawdopodobnie pozostaną oni lojalni przez lata i będą polecać Twoje produkty swoim znajomym.
  4. Większe utrzymanie pracowników: Silna kultura korporacyjna pomaga również zatrzymać najlepszych pracowników na dłużej. Im bardziej komfortowi i produktywni są pracownicy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że będą szukać innej pracy – a im dłużej pozostaną w Twojej firmie, tym będą bardziej efektywni.

Jak stworzyć pozytywną kulturę pracy?

Zmiana kultury korporacyjnej jest trudna. Wymaga to poświęcenia ze strony kierownictwa wyższego szczebla i każdego działu poniżej.

  1. Daj swoim pracownikom możliwość maksymalnego wykorzystania tego, co robią. Jest to klucz do stworzenia silnej kultury korporacyjnej, a proces ten wymaga czasu i zaangażowania z Twojej strony.
  2. Zachęcaj do różnorodności, akceptując ludzi o różnym pochodzeniu i stylu życia. Dzięki temu wszyscy w Twojej firmie poczują się włączeni i traktowani jako jednostka – to kluczowy element tworzenia pozytywnego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się komfortowo, mogąc stawić czoła schematom lub mówić o problemach w swojej pracy.
  3. Kolejną ważną umiejętnością jest uważne słuchanie, które może pomóc w budowaniu pozytywnej kultury pracy. Kluczowe umiejętności uważnego słuchania wymagać nawiązania kontaktu z innymi i nauczenia się reagowania w sposób przemyślany i uważny przed udzieleniem odpowiedzi. Zachęca do uważnej refleksji nad indywidualnymi opiniami każdej osoby przed zalogowaniem się i udzieleniem odpowiedzi. Pozwala to wszystkim członkom zespołu wyrazić swoje poglądy, jeśli czują się w tym swobodnie, i podnosi poziom rozmowy, zapewniając wzajemne zrozumienie, szacunek i zaufanie. Podejście uważnego słuchania będące częścią kultury korporacyjnej organizacji może ostatecznie stworzyć środowisko, w którym każdy poczuje się wysłuchany i doceniony.
  4. Zachęcaj do otwartości komunikacja pomiędzy pracownikami poprzez zapewnienie szybkiego, otwartego i dokładnego rozwiązywania wszystkich problemów — szczególnie w przypadku kontaktów pomiędzy menedżerami i podwładnymi w organizacji zespołowej, takiej jak mała firma lub przedsiębiorstwo rodzinne.

Silna kultura korporacyjna zmniejsza rotację pracowników i poprawia produktywność. Osiąga się to poprzez stworzenie wygodnego środowiska współpracy dla pracowników. Korzyści wynikających z silnej kultury korporacyjnej są liczne, a ryzyko – rotacja pracowników i niższa produktywność kluczowych pracowników – jest minimalne, jeśli postanowisz ją stworzyć.