Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Korzyści ze stosowania żelaznych kondorów w handlu opcjami brytyjskimi

Korzyści ze stosowania żelaznych kondorów w handlu opcjami brytyjskimi

Opcje brytyjskie są popularnym produktem pochodnym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Występują w formie kontraktów call i put na akcje różnych spółek, które można kupić lub sprzedać przed wygaśnięciem, aby osiągnąć pewien zysk. Im bardziej zmienna jest cena instrumentu bazowego, tym większe potencjalne zyski inwestor może osiągnąć w wyniku handlu tymi opcjami. Oznacza to jednak również, że niosą ze sobą większe ryzyko.

Sposobem na ograniczenie tego ryzyka jest inwestowanie w kondory żelazne, co jest strategią inwestycyjną obarczoną niższym ryzykiem w przypadku handlu opcjami brytyjskimi. Opcje te można wykorzystać do różnych celów, takich jak zabezpieczenie istniejącej pozycji, handel spekulacyjny, a nawet zarządzanie portfelem.

Czym są żelazne kondory w handlu opcjami?

Kondory żelazne powstają poprzez jednoczesne dokonanie zakupu dwóch wezwań out-of-the-money opcje z niższymi cenami wykonania i sprzedaż dwóch opcji sprzedaży out-of-the-money na ten sam instrument bazowy z wyższymi cenami wykonania, wszystkie z tą samą datą wygaśnięcia.

Żelazny Kondor pozycje zarabiać pieniądze, gdy cena spot instrumentu bazowego mieści się w „skrzydłach” tej konkretnej strategii. Maksymalny zysk osiąga się, gdy cena spot jest równa cenie wykonania opcji long call i put. W ten sposób można sprzedać akcje po cenie wyższej niż koszt ich zakupu, generując w ten sposób dochód.

handel opcjami

Kondory żelazne są używane przez traderów, którzy wkrótce spodziewają się niskiej zmienności. Osiągają to przy minimalnych nakładach kapitałowych, co czyni je idealnymi dla początkujących lub osób z mniejszymi rachunkami handlowymi. Kolejną zaletą tych opcji jest to, że nie wymagają one żadnej marży od traderów, w przeciwieństwie do innych strategii opcyjnych, w których przed wyrażeniem zgody należy posiadać wystarczające środki na rachunku handlowym.

Klucz do czerpania zysków ze strategii żelaznego kondora

Kluczem do czerpania zysków ze strategii żelaznego kondora jest prawidłowe przewidzenie, jak zmienna będzie cena instrumentu bazowego przed wygaśnięciem. Niska zmienność oznacza, że ​​nie będzie się ona znacznie wahać w ciągu swojego życia, co spowoduje, że oba kontrakty będą out-of-the-money, co oznaczałoby całkowitą stratę na całej inwestycji. Z drugiej strony, duża zmienność sprawi, że obie opcje osiągną równowartość samego instrumentu bazowego, co zapewni inwestorom maksymalny potencjał zysku.

Zagrożenia związane ze stosowaniem kondorów żelaznych

Stosowanie tej strategii wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie ono jest, zanim zaczniesz handlować.

Jedno ryzyko wynika z premii płaconej za zakup obu opcji kupna i wystawienia opcji w celu skonfigurowania transakcji. Można by pomyśleć, że skoro zdobywasz dwie pozycje w nadziei na uzyskanie dochodu poprzez zebranie dwukrotności początkowej składki otrzymanej przy otwieraniu pozycji, to zapłacenie podwójnej pozycji nic nie kosztuje, ale to nieprawda. Jeśli cena zbyt mocno poruszy się w stosunku do Twoich pozycji przed wygaśnięciem, możesz stracić całkiem znaczne sumy pieniędzy, skutecznie zamieniając zyskowną strategię handlową w stratę handlową. Ale zbyt duże ruchy to nie jedyne ryzyko – istnieje również niebezpieczeństwo, że ceny pozostaną na tym samym poziomie, przez co nie osiągniesz żadnego zysku.

Kiedy handlujesz kondorami żelaznymi, ważne jest, aby mieć na koncie stosunkowo wysoki początkowy poziom depozytu zabezpieczającego (około 10% lub więcej teoretycznej ekspozycji), ponieważ pomoże to zabezpieczyć się przed takimi stratami.

Osoby nowe w handlu opcjami brytyjskimi powinny zatem utrzymywać niskie premie, wybierając na początek bardziej stabilne aktywa lub powinny zdecydować się na krótsze czasy wygaśnięcia. Gdy wzrośnie ich zaufanie do handlu kondorami żelaznymi, mogą rozważyć wykorzystanie ich w przypadku bardziej niestabilnych aktywów, aby zwiększyć potencjalne zyski w przypadku wzrostu ceny akcji, należy jednak pamiętać, że istnieje również większe ryzyko strat, jeśli stanie się odwrotnie.

Podsumować

Inwestorzy rozważają handel opcjami mogą odnieść korzyści z inwestycji w kondory żelazne, zmniejszając ryzyko i łagodząc potencjalne straty. Muszą jedynie inwestować w aktywa niskiego ryzyka, ale mieć wystarczającą stabilność, aby utrzymać wysokie premie za opcje, dopóki nie staną się pewnymi inwestorami. Przed zainwestowaniem pieniędzy zalecamy skontaktowanie się z renomowanym brokerem internetowym z SAxo Bank i handel na koncie demo.