Link do określonej sekcji dokumentu Google

Link do określonej sekcji dokumentu Google 1

W dłuższych dokumentach podział tekstu na rozdziały lub sekcje jest prawie podany. W przypadku fizycznego dokumentu przeskakiwanie do przodu lub do tyłu jest łatwe – tak nie jest w przypadku dokumentów komputerowych. To nie znaczy, że jest to niemożliwe – w rzeczywistości w Dokumentach Google jest to dość łatwe.

Łączenie jednego miejsca w dokumencie z innym miejscem w nim można wykonać za pomocą kilku kliknięć.

    Ustaw swoją zakładkę

Pierwszym krokiem do linku do określonego segmentu w tekście jest ustawienie zakładki w istniejącym tekście. Możesz to zrobić, klikając punkt tekstu, do którego chcesz utworzyć link. Następnie kliknij przycisk Wstaw w górnym menu i przejdź do zakładki.

Link do określonej sekcji dokumentu Google 2Wstaw menu z opcją zakładki

Mały niebieski symbol zakładki pojawi się po lewej stronie tekstu. Dzięki temu możesz połączyć się z tą sekcją tekstu.

Link do określonej sekcji dokumentu Google 3Ustawiona zakładka

    Ustaw link

Aby utworzyć link do właśnie ustawionej zakładki, przejdź do fragmentu tekstu, który powinien do niej prowadzić. Zaznacz całą sekcję, która ma być częścią hiperłącza, czy to słowo, czy całe zdanie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz Link z menu.

Link do określonej sekcji dokumentu Google 4Podświetlony tekst i opcja menu Łącze

Pojawi się nowe pole, w którym możesz wybrać, z czym chcesz połączyć. Tutaj możesz wybrać nagłówki lub zakładki (lub zewnętrzne adresy URL). Kliknij Zakładki, aby wyświetlić listę ustawionych.

Link do określonej sekcji dokumentu Google 5Opcje linków, w tym zakładki

Po prostu wybierz właściwy, a następnie kliknij niebieski przycisk Zastosuj. Twój link jest ustawiony, a kliknięcie go spowoduje przejście do zakładki, którą ustawiłeś!