Outlook 2016: Wyłącz automatyczne przekierowanie Ostrzeżenie

Outlook 2016: Wyłącz automatyczne przekierowanie Ostrzeżenie 1

W programie Microsoft Outlook 2016 może pojawić się komunikat o treści podobnej do:

Program Outlook został przekierowany na serwer Autodiscover-s.outlook.com, aby uzyskać nowe ustawienia konta . Czy chcesz zezwolić temu serwerowi na konfigurowanie ustawień? Https: //autodiscover-s.outlook.com/autodiscover/autodiscover.xml

Kliknij Zezwól tylko wtedy, gdy w pełni ufasz źródłu lub jeśli administrator Exchange ci to nakazuje.

Jeśli często pojawia się ten komunikat i chcesz go wyłączyć, możesz go wyłączyć, wykonując poniższe czynności.

    Z pulpitu / Findera wybierz „Udać się”>„Narzędzia„. Otworzyć "Terminal" podanie. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij „Wchodzić„.
    domyślnie napisz com.microsoft.Outlook TrustO365AutodiscoverRedirect -bool true