Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Fikiri.net gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane przez użytkowników (każdy „Użytkownik”) witryny https://fikiri.net („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Fikiri.net.

Nie zbieramy danych osobowych i możesz swobodnie przeglądać naszą stronę internetową bez dostępu lub rejestracji.

Możemy jednak gromadzić ogólne informacje, takie jak przeglądarka użytkownika, dane techniczne komputera itp. Aby poprawić naszą usługę.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Ci zaoferowanie lepszej usługi, ale jeśli chcesz, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie.

Wszystkie dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika e-mail i hasło, są zawsze chronione i nigdy nie są wyświetlane przez nieautoryzowanego użytkownika.

Pamiętaj, że nigdy nie wymieniamy ani nie wymieniamy twoich danych osobowych.

W przyszłości możemy korzystać ze stron internetowych stron trzecich w celu generowania przychodów, aby utrzymać nas w ruchu, ale upewniając się, że nie wpłynie to w żaden sposób na naszą usługę i dane osobowe użytkownika.

Skargi w sprawach są traktowane poważnie i natychmiast je badamy.

Informacje kontaktowe: [email protected]