Powiadomienia WhatsApp nie działają na telefonie iPhone

Problem polegający na tym, że powiadomienia WhatsApp nie działają na telefonie iPhone został zgłoszony przez niektórych użytkowników. Powinieneś być w stanie rozwiązać problem przy użyciu różnych metod przedstawionych poniżej.

Powiadomienia WhatsApp nie działają na telefonie iPhone

Jeśli powiadomienia WhatsApp nie działają, nie będziesz otrzymywać powiadomień o otrzymywaniu nowych wiadomości WhatsApp na Twój iPhone.

Może to spowodować, że ważne wiadomości zostaną pominięte i nie zostaną udzielone na czas, co spowoduje niedogodności dla Ciebie i innych osób.

W większości przypadków problem powiadomień WhatsApp, które nie działają na iPhonie, wynika z niepoprawnych ustawień i można go łatwo naprawić.

1. Zezwalaj na powiadomienia WhatsApp

Upewnij się, że WhatsApp może wysyłać powiadomienia na Twój iPhone.

1. Iść do Ustawienia > Powiadomienia > Whatsapp.

Opcja ustawienia powiadomień WhatsApp na iPhonie

2. Na następnym ekranie włącz Zezwalaj na powiadomienia opcja.

Zezwalaj na powiadomienia WhatsApp na iPhonie

2. Włącz wiadomości i powiadomienia grupowe WhatsApp

Upewnij się, że wiadomości WhatsApp i powiadomienia grupowe są włączone na twoim iPhonie.

1. Iść do Ustawienia > Whatsapp > Powiadomienia.

Opcja ustawienia powiadomień WhatsApp na iPhonie

2. Na ekranie powiadomień przewiń w dół i dotknij Ustawienia powiadomień WhatsApp.

Karta ustawień powiadomień WhatsApp na iPhonie

3. Na następnym ekranie włącz Pokaż powiadomienia opcja w sekcji „Powiadomienia o wiadomościach”.

Włącz powiadomienia WhatsApp i powiadomienia grupowe

Jeśli chcesz zobaczyć Powiadomienia grupowe, włącz Pokaż powiadomienia w sekcji „Powiadomienia grupowe”.

3. Wyłącz Nie przeszkadzać

Nie otrzymasz powiadomień WhatsApp, jeśli urządzenie zostało ustawione w trybie Nie przeszkadzać.

1. Iść do Ustawienia > Nie przeszkadzać > przesuń przełącznik obok Nie przeszkadzać do POZA pozycja.

Wyłącz tryb Nie przeszkadzać w telefonie iPhone

Note: Możesz zezwolić niektórym kontaktom na obejście trybu Nie przeszkadzać.

4. Uruchom ponownie iPhone’a

Czasami problem jest spowodowany zablokowanymi programami i drobnymi usterkami w telefonie iPhone.

1. Iść do Ustawienia > Generał > przewiń w dół i dotknij Zamknąć.

2. Na następnym ekranie użyj Suwak do Wyłącz zasilanie iPhone.

Przejdź do opcji wyłączania na iPhonie

3. Po wyłączeniu iPhone’a odczekaj około 30 sekund i uruchom ponownie iPhone.

5. Włącz dane w tle

Wyłączenie danych w tle dla WhatsApp oszczędza dane mobilne i żywotność baterii, ale może również prowadzić do nieprawidłowego działania powiadomień na urządzeniu.

1. otwarty Ustawienia na iPhonie> przewiń w dół i dotknij Whatsapp.

2. Na następnym ekranie przesuń przełącznik obok odświeżanie aplikacji w tle do pozycji ON.

Odświeżanie aplikacji w tle dla WhatsApp na iPhone'a

Dzięki temu WhatsApp może okresowo sprawdzać, czy są nowe wiadomości i dostarczać powiadomienia na czas do swojego iPhone’a.

6. Wyloguj się z WhatsApp Web

Korzystanie z WhatsApp na wielu urządzeniach może również powodować, że Powiadomienia nie będą działały poprawnie na iPhonie.

1. otwarty Whatsapp na iPhonie i dotknij Ustawienia.

Karta ustawień WhatsApp na iPhonie

2. Na ekranie ustawień dotknij WhatsApp Web / Desktop.

WhatsApp Web / Desktop

3. Na następnym ekranie dotknij Wyloguj się ze wszystkich urządzeń.

Wyloguj się z WhatsApp na wszystkich urządzeniach

Następnie uruchom ponownie WhatsApp na iPhonie.

7. Sprawdź pozycję dzwonka

Jeśli nie słyszysz powiadomień WhatsApp, problem może być spowodowany ustawieniem dzwonka w telefonie iPhone w pozycji trybu cichego.

Dzwonek iPhone i tryb cichy

Spójrz na fizyczny przycisk dzwonka na iPhonie i upewnij się, że jest ustawiony w pozycji Tryb dzwonka.

8. Zresetuj powiadomienia WhatsApp

Problem może wynikać z niestandardowych ustawień powiadomień dla niektórych kontaktów lub grup kontaktów w telefonie iPhone.

1. otwarty Whatsapp > dotknij Ustawienia > Powiadomienia.

Karta Powiadomienia na ekranie ustawień WhatsApp

2. Na następnym ekranie przewiń w dół i dotknij Zresetuj ustawienia powiadomień.

Zresetuj ustawienia powiadomień WhatsApp na iPhonie

3. W wyskakującym okienku potwierdzenia dotknij Resetowanie potwierdzać.

9. Zaktualizuj WhatsApp

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji WhatsApp na swoim iPhonie.

1. otwarty Sklep z aplikacjami na telefonie iPhone> Wyszukaj Whatsapp.

2. Na następnym ekranie dotknij Aktualizacja opcja znajdująca się obok WhatsApp Messenger (jeśli jest dostępna).

Note: Opcja aktualizacji będzie dostępna tylko wtedy, gdy dostępna będzie aktualizacja.

10. Zresetuj wszystkie ustawienia

Jeśli powyższe metody nie pomogły, problem może być spowodowany uszkodzonymi ustawieniami sieci w telefonie iPhone.

Note w dół swoją nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej Zresetuj wszystkie ustawienia urządzenia.

1. Iść do Ustawienia > Generał > Resetowanie

Zresetuj opcję iPhone'a

2. Na następnym ekranie dotknij Zresetuj wszystkie ustawieniaopcja.

Opcja Resetuj wszystkie ustawienia na iPhonie

3. Stuknij w wyskakującym okienku Potwierdzenie Resetowanie potwierdzać.

Po zakończeniu procesu resetowania będziesz musiał ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi i komórkową.

Jeśli powyższe metody nie pomogły, jedyną pozostałą opcją jest usunięcie i ponowne zainstalowanie WhatsApp na iPhonie.