Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Proaktywne taktyki bezpieczeństwa cybernetycznego dla współczesnych małych firm

Proaktywne taktyki bezpieczeństwa cybernetycznego dla współczesnych małych firm

W dzisiejszej epoce cyfrowej firmy stają w obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami. Ataki te mogą powodować znaczne straty finansowe, szkody dla reputacji marki, a nawet konsekwencje prawne. W rezultacie coraz ważniejsze staje się dla firm podejmowanie proaktywnych działań w celu uniknięcia cyberataków.

Cyberataki na małe firmy

Cyberbezpieczeństwo nie jest już problemem wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Małe firmy stają się coraz częstszym celem hakerów ze względu na cenne dane, które przechowują i często ograniczone zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa.

Według raport Verizona43% cyberataków jest wymierzonych w małe firmy. Koszty cyberataku na małą firmę mogą być druzgocące, począwszy od utraty przychodów po szkody dla reputacji.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Dlatego małe firmy muszą podejmować proaktywne działania, aby chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi.

4 Proaktywne taktyki bezpieczeństwa cybernetycznego

Nie pozwól, aby zagrożenia cybernetyczne powstrzymały Twoją firmę. W świetle wzrostu liczby ataków na małe firmy możesz podjąć kilka proaktywnych kroków:

1. Regularne oceny bezpieczeństwa

Jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki małe firmy mogą poprawić swój poziom cyberbezpieczeństwa, jest przeprowadzanie regularnych ocen bezpieczeństwa. Ocena bezpieczeństwa kompleksowo ocenia zabezpieczenia i luki w zabezpieczeniach firmy. Polega na analizie infrastruktury IT organizacji, identyfikacji potencjalnych ryzyk i opracowaniu strategii ich ograniczania.

Włączenie czerwonego zespołu do tych ocen może znacznie zwiększyć ich skuteczność. Podczas zaangażowania zespołu czerwonego eksperci ds. cyberbezpieczeństwa naśladują taktykę i techniki atakujących w świecie rzeczywistym, starając się przebić zabezpieczenia firmy. To proaktywne podejście odkrywa ukryte słabe punkty i testuje strategie reagowania organizacji oraz świadomość pracowników na temat zagrożeń bezpieczeństwa.

Taka ocena bezpieczeństwa może pomóc małym firmom zidentyfikować słabe punkty, takie jak złe hasła, stare oprogramowanie i niezałatane systemy. Ocena może również pomóc w ustaleniu, gdzie przechowywane są dane wrażliwe, w jaki sposób są one chronione i czy występują jakiekolwiek problemy związane ze zgodnością.

Cenne spostrzeżenia zdobyte z starcia drużyny czerwonych umożliwij małym firmom proaktywne wzmacnianie swoich zabezpieczeń, zapewniając, że będą dobrze przygotowane do przeciwstawienia się wyrafinowanym zagrożeniom cybernetycznym. Wykorzystując takie dokładne i kontradyktoryjne oceny bezpieczeństwa, małe firmy mogą zidentyfikować i wyeliminować obecne luki w zabezpieczeniach oraz zbudować odporną i adaptacyjną postawę bezpieczeństwa na przyszłość.

2. Strategiczny wybór oprogramowania

Za każdym razem, gdy dołączasz oprogramowanie lub aplikację do swojej firmy, tworzy to kolejny potencjalny punkt wejścia dla hakerów lub złośliwych podmiotów do Twojej firmy. Ważne jest, aby mieć pewność, że każdy dostawca, z którym współpracujesz, traktuje bezpieczeństwo tak samo poważnie jak Ty.

Według Cetarisa„Ważną czynnością, jaką możesz podjąć, jest przeczytanie i zrozumienie polityki prywatności dostawcy oraz sprawdzenie, czy rozumiesz, w jaki sposób przetwarzane i przechowywane są Twoje dane osobowe i organizacyjne”.

Innymi słowy, nie bierz rzeczy za dobrą monetę. Zagłęb się w szczegóły i upewnij się, że nie narażasz swojej firmy na niepotrzebne ryzyko.

3. Silne hasła i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Jednym z najczęstszych sposobów uzyskiwania dostępu do wrażliwych danych przez cyberprzestępców są słabe hasła. Małe firmy muszą upewnić się, że ich pracownicy używają silnych, unikalnych haseł do wszystkich swoich kont. Silne hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków, zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Ważne jest również, aby unikać podawania danych osobowych, takich jak data urodzenia lub imiona zwierząt domowych.

Kolejnym poziomem ochrony, jaki mogą wdrożyć małe firmy, jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wymaga od użytkowników podania dwóch lub więcej form identyfikacji, aby uzyskać dostęp do konta. Może to obejmować hasło i odcisk palca, hasło i kod SMS-a lub hasło i token zabezpieczający. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe znacznie utrudnia cyberprzestępcom dostęp do konta, nawet jeśli znają hasło.

4. Edukacja pracowników w zakresie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych zagrożeń cyberbezpieczeństwa małych firm są zaniedbania pracowników. Pracownicy mogą nieświadomie kliknąć wiadomość phishingową lub pobrać złośliwy załącznik, zapewniając cyberprzestępcom dostęp do systemów firmy. Dlatego małe firmy muszą zapewnić wszystkim pracownikom szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinien obejmować takie tematy, jak rozpoznawanie wiadomości e-mail phishingowych, używanie silnych haseł, unikanie publicznych sieci Wi-Fi i rozpoznawanie oszustw wykorzystujących inżynierię społeczną. Szkolenie powinno także podkreślać znaczenie aktualizowania oprogramowania i niezwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzanych działań do działu IT.

Inne proaktywne środki cyberbezpieczeństwa

Oprócz środków omówionych powyżej istnieje kilka innych proaktywnych środków bezpieczeństwa cybernetycznego, które małe firmy mogą zastosować, aby chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi. Obejmują one:

  • Regularne tworzenie kopii zapasowych danych: W przypadku cyberataku posiadanie aktualnej kopii zapasowej danych może mieć kluczowe znaczenie. Małe firmy powinny regularnie tworzyć kopie zapasowe swoich danych i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
  • Implementacja zapory sieciowej: Zapora sieciowa to technologia zabezpieczeń sieci, która monitoruje i moduluje ruch sieciowy w trakcie jego przychodzącego i wychodzącego. Małe firmy powinny wdrożyć zaporę ogniową, aby chronić swoją sieć przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Korzystanie z szyfrowania: Szyfrowanie to proces przekształcania danych na zakodowany język, który można odszyfrować jedynie za pomocą prawidłowego klucza. Małe firmy mogą korzystać z szyfrowania, aby chronić wrażliwe dane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania.
  • Ograniczanie dostępu do wrażliwych danych: Małe przedsiębiorstwa powinny ograniczać dostęp do danych wrażliwych jedynie do tych pracowników, którzy potrzebują ich do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Zapobiegnie to nieautoryzowanemu dostępowi do danych i wrażliwych informacji, które mogłyby narazić firmę na szwank.

Dodanie wszystkiego

Cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych rzeczy, na których właściciele firm mogą się skupić w roku 2023 i później. Jeśli jesteś w tyle, teraz masz szansę przyspieszyć i wdrożyć proaktywny plan. Wskazówki zawarte w tym artykule są doskonałym punktem wyjścia.