Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Programiści backendu powinni rozważyć poznanie tych dwunastu kluczowych frameworków

Programiści mają wiele opcji, jeśli chodzi o wybór platformy zaplecza. Ramy mają mocne i słabe strony oraz unikalne cechy, które ułatwiają wybór właściwej opcji.

W tym artykule zapoznasz się z niektórymi z najczęściej używanych frameworków programistycznych zaplecza. Niektóre z tych frameworków są starsze od innych, ale nadal są powszechnie używane przy tworzeniu dużych aplikacji.

Najlepsze frameworki backendowe

Należy zauważyć, że powyższe ramy zostały wybrane bez uwzględnienia konkretnego język programowania aby programiści mogli wybrać opcję zgodną z ich językiem programowania.

W tym artykule nie rekomendujemy żadnego z powyższych frameworków dla projektów, a jedynie je wprowadzamy. Należy je przeanalizować i wybrać odpowiednią opcję w oparciu o projekt.

Laravel

Laravel jest framework backendowy który jest solidny i zapisany Język programowania PHP. Wśród rzeczy, które czynią Laravel wyjątkowym, jest prosta składnia, możliwość dostosowania do dużych zespołów i obecność różnych nowoczesnych narzędzi. Laravel obsługuje trójwarstwową architekturę MVC, która pozwala w rozsądny sposób kontrolować duże projekty. Laravel posiada unikalny system bazy danych migracji, który umożliwia dostęp do solidnego ekosystemu.

Jak wspomnieliśmy, Laravel korzysta z systemu architektury MVC o nazwach Model, View i kontroler, polegającego na oddzieleniu różnych warstw programu, zwiększeniu szybkości i wydajności oraz umożliwieniu pisania lekkich i płynnych kodów w języku PHP. Wiersz poleceń Artisan w Laravel umożliwi Ci wykonywanie skomplikowanych zadań przy użyciu kilku prostych linijek kodu oraz narzędzia Laravel do testowania jednostkowego, które pozwoli Ci sprawdzić regulacje i zmiany oraz zidentyfikować wszelkie słabe punkty w kodowaniu.

Wśród praktycznych cech tego frameworka należy wymienić szybki i prosty silnik przetwarzania, wydajne narzędzie z interfejsem wiersza poleceń do zarządzania projektami, wydajny system szablonów (Blade) oraz wystarczającą dokumentację z praktycznymi przykładami.

CiastoPHP

CakePHP to kolejny solidny pierwszy framework dla PHP. Framework ten przeszedł wiele zmian na przestrzeni czasu i dodano do niego wiele funkcji, dzięki czemu CakePHP jest solidnym frameworkiem zgodnym z rozwojem świata technologii informatycznych. Podobnie jak Laravel, CakePHP obsługuje framework MVC, zapewnia programistom wiele narzędzi programistycznych i jest wspierany przez społeczność programistów.

Wśród praktycznych cech powyższego frameworku należy wymienić dużą szybkość tworzenia stron internetowych i programów webowych, wiele wewnętrznych części, wysokie bezpieczeństwo oraz brak konieczności wykonywania skomplikowanych konfiguracji na początku procesu tworzenia.

Django

Django to framework używany do budowania dużych projektów. Django to framework Pythona wysokiego poziomu, który zapewnia wszystko, co: programista backendowy wymagania. Ramy te są tak obszerne i efektywne, że szkoły podstawowe organizują specjalistyczne kursy szkoleniowe, których celem jest ich nauczanie. Mając to na uwadze, A programista backendowy powinien powiedzieć który używa Django, nie będzie potrzebował żadnych innych bibliotek do zbudowania aplikacji internetowej.

Dlatego może nie być właściwym wyborem, jeśli tworzysz małą aplikację, ponieważ wymaga ona wielu konfiguracji i oferuje różne funkcje, których witryna internetowa lub aplikacja internetowa może nie potrzebować. Strony internetowe tworzone przy użyciu Django to m.in. Mozilla, Pinterest, Instagram itp. Wśród praktycznych elementów tego frameworka należy wymienić wysoką personalizację, szybki rozwój, skalowalność, dokumentację i wsparcie dużej społeczności programistów.

Rubin na szynach

Ruby on Rails to framework po stronie serwera napisany w języku programowania Ruby. Ruby on Rails jest bardzo podobny do Django. Framework ten obsługuje jednocześnie dwa wzorce architektoniczne, MVC i DRY, dzięki czemu nadaje się do projektów budowlanych o różnej wielkości. Trzeba wyjaśnić, że Soundcloud i GitHub to dwie ulubione strony internetowe stworzone w oparciu o Ruby. Wśród praktycznych cech powyższego frameworka należy wymienić wiele wtyczek, przejrzystą i prostą składnię, solidną dokumentację oraz wysoką skalowalność.

Kolba

Flask to kolejny wydajny framework, którego można używać przy użyciu języka programowania Python. W przeciwieństwie do Django, Flask jest lekkim frameworkiem z ograniczonymi, ale wydajnymi funkcjami, co czyni go dobrym wyborem do tworzenia małych projektów internetowych. Nie oznacza to oczywiście, że użycie Flaska w dużych projektach jest niemożliwe, ponieważ można go używać w dużych projektach za pośrednictwem różnych wtyczek. B

Domyślnie Flask obsługuje silnik szablonów Jinja2, zarządzanie sesjami, testowanie jednostkowe i wydajne moduły. Flask to dobry wybór do małych projektów i nauki tworzenia stron internetowych. Wśród jego praktycznych cech należy zauważyć, że jest elastyczny, lżejszy niż Django, odpowiedni do małych projektów, posiada dobrą dokumentację i może szybko opracowywać prototypy.

Feniks

Feniks jest zaplecze framework napisany w języku programowania Elixir. Elixir jest funkcjonalnym językiem programowania, więc może nie jest tak popularny jak języki obiektowe, ale przy jego pomocy można tworzyć wydajne strony internetowe.

Jest to framework po stronie serwera, który oferuje lepszą skalowalność i wydajność niż podobne przykłady. Wśród praktycznych cech Phoenixa należy zauważyć, że jest to szybkie debugowanie, wewnętrzne moduły do ​​zarządzania systemami baz danych, ustrukturyzowana architektura, wystarczająca dokumentacja i aktywna społeczność użytkowników.

Ekspresowy J.S

Express to szybki i lekki framework dla Node. JS. Framework ten pomaga uzyskać dostęp do podstawowej warstwy aplikacji internetowych. Warstwa podstawowa odnosi się do zadań i funkcji, takich jak obsługa żądań HTTP, budowanie API itp. Dzięki gotowym pakietom, takim jak MEAN, programiści mogą w pełni wykorzystać Express. Nie jest szkodliwa wiedza, że ​​Uber i IBM wykorzystały powyższą platformę do opracowania niektórych produktów internetowych.

Wśród praktycznych cech tego frameworka należy wspomnieć, że interfejsy programowania aplikacji do routingu są lekkie i szybkie, łatwe do nauczenia się i wdrożenia oraz mają wiele wtyczek.

Symfony

Symphony to jeden z najbardziej wydajnych frameworków języka programowania PHP. Powyższy framework jest open source i opiera się na architekturze MVC. Jedną z najważniejszych funkcji, które Symfony udostępnia programistom, jest możliwość używania różnych komponentów w innych projektach, co pozwala zaoszczędzić na kodowaniu. Ponadto jest kompatybilny z większością baz danych.

Trzeba wyjaśnić, że w Symphony logika programu nie jest oddzielona od części front-endowej. Symphony zapewnia programistom dużą elastyczność i udostępnia pakiety umożliwiające dowolną modyfikację większości różnych części programu. Symphony i jej biblioteki są tak potężne, że niektóre popularne frameworki PHP, takie jak Laravel, korzystają z funkcji Symphony.

Wiosenne buty

Spring Boot to jeden z najpotężniejszych frameworków języka programowania Java, który pomaga programistom biegle posługującym się językiem programowania Java w najlepszy sposób tworzyć niezawodne i interaktywne strony internetowe. Budowa i praca z powyższym frameworkiem nie jest skomplikowana, a można go zastosować w projektach organizacyjnych o dużej skali.

Funkcje takie jak aspektowość, wiele modułów, wydajne testowanie jednostkowe i wstrzykiwanie zależności sprawiły, że Spring Boot stał się wydajną platformą dla języka Java i programowania korporacyjnego. Należy wspomnieć o praktycznych cechach powyższego frameworka, dużej skalowalności, doskonałej dokumentacji, dużym ekosystemie, aktywnej społeczności użytkowników itp.

Rozpórki

Strats to kolejna solidna platforma opracowana dla języka Java, która jest oprogramowaniem typu open source i jest dostępna dla programistów. Framework ten jest również oparty na architekturze MVC i służy do tworzenia korporacyjnych aplikacji internetowych.

Programiści mogą używać powyższego frameworka w interakcji z innymi technologiami Java poprzez dostępne wtyczki do Strats. Straty używają AJAX do tworzenia dynamicznych stron w oparciu o widżety DOJO. Rozpórki są ciężką strukturą w porównaniu do Springa i są mniej elastyczne niż Spring.

Hibernować

Hibernate to kolejna platforma Java używana głównie do komunikacji z bazami danych. Framework ten jest publikowany jako open source i jest używany w procesach takich jak relacyjne mapowanie obiektów ORM o nazwie Object Relation Mapping i jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji w bazie danych. Framework ten umożliwia łatwą interakcję z bazami danych, ponieważ Hibernate robi wszystko za kulisami.

Hibernacja zapewnia warstwę abstrakcji, dzięki której aplikacje mogą efektywnie współpracować z bazą danych. Inne znane frameworki programowania sieciowego zostały opracowane przy użyciu języka programowania Java, z których najważniejszym jest kreator Blade and Drop.

ASP.NET

ŻMIJA. Net to jedno z najskuteczniejszych narzędzi dostępnych dla programistów backendowych, przede wszystkim programistów zamierzających budować aplikacje internetowe w oparciu o ekosystem Windows. ASP.Net to platforma typu open source działająca po stronie serwera, używana do tworzenia stron internetowych i obsługiwana przez różne biblioteki. ASP.Net można używać do tworzenia aplikacji internetowych, stron internetowych i różnych aplikacji. W ASP.Net składa się z wielu komponentów; poniższe trzy są ważniejsze.

  • ASP.Net MVC: Zapewnia pełną kontrolę nad kodem HTML. Powyższa funkcja sprawia, że ​​aktualizacja i zastosowanie zmian w różnych sekcjach jest szybsze i bez błędów. Za pomocą tego narzędzia tworzenie różnych stron i programów odbywa się szybko i jest zawsze zgodne z najnowszymi zmianami w świecie technologii.
  • Formularze internetowe ASP.Net: Udostępnienie potężnych interaktywnych bibliotek umożliwia prostszą pracę z kodami HTML. Projektowanie dynamicznych stron internetowych w tym frameworku odbywa się szybko i profesjonalnie. Ponadto wprowadza do świata sieci funkcje programowania sterowanego zdarzeniami i stanu widoków, z których korzystają aplikacje Windows. Odbywa się to za pomocą zestawu elementów sterujących używanych w tym narzędziu.
  • Strony internetowe ASP.Net: ten komponent zbiera i integruje kody napisane przez dwa moduły zebrane w jednym pliku. Za pomocą tego komponentu możliwe jest łączenie JavaScript, CSS i HTML z kodami serwera. Dodatkowo odbywa się również połączenie z bazą danych.

Piramida

Pyramid to lekki framework używany w małych i dużych projektach. Powyższe ramy pozwalają programistom rozpocząć pracę nad małym projektem i stopniowo go zwiększać. Framework ten zawiera nawet różne narzędzia frameworku Bootstrap i pozostawia projektantowi swobodę wyboru i korzystania z narzędzi. Należy wyjaśnić, że dla Pythona opracowano inne potężne frameworki, takie jak Tornado i Web2Py, które są dostępne dla programistów.

Jak wybrać framework?

Wybierając framework, jeśli zwrócisz uwagę na następujące ważne punkty, dokonasz właściwego wyboru. Wśród kluczowych kwestii w tym zakresie należy zwrócić uwagę na:

  • Proces uczenia się: Każdy z powyższych frameworków ma inną strukturę i szkielet. Dlatego uczenie się ma swoją funkcję. Jeśli znasz język programowania, praca z frameworkami tego języka nie jest trudna. Jeśli nie znasz żadnego sformułowania i frameworków, lepiej zacząć od Pythona i Django.
  • Dokumentacja/Społeczność użytkowników: Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z jakimkolwiek frameworkiem, lepszym rozwiązaniem może być wybranie opcji z bardziej aktywną i wpływową społecznością użytkowników oraz dokumentacją. W takim przypadku nie napotkasz żadnego konkretnego problemu i będziesz miał dostęp do dobrych praktycznych przykładów.
  • Biblioteki: Niektóre frameworki są bardziej elastyczne w korzystaniu z bibliotek i udostępniają programistom więcej bibliotek. Dzięki temu programiści mogą szybciej wykonywać swoją pracę.
  • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo to jeden ze złożonych i istotnych tematów związanych z tworzeniem oprogramowania i stron internetowych. Wybierając framework, powinieneś dobrze poznać jego mocne i słabe strony bezpieczeństwa, aby wybrać framework oferujący najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Skalowalność: Jeśli tworzysz aplikację internetową i uważasz, że aplikacja ta może się rozwijać w przyszłości, powinieneś wybrać framework, który obsługuje skalowalność.

Pobierz motywy WordPress za darmoPobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobierz motywy WordPressPobierz zerowe motywy WordPressdarmowy płatny kurs Udemy do pobraniapobierz oprogramowanie XiaomiPobierz bezpłatne motywy WordPress Premiumdarmowy płatny kurs Udemy do pobrania