Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Szkolenie z instalacji Joomla 3.4.5 przy użyciu LAMP na RHEL, CentOS i Fedorze

W tym artykule jesteśmy z wami, drodzy użytkownicy, z kompleksowym samouczkiem krok po kroku dotyczącym instalacji systemu zarządzania treścią (CRM: Content Management System) Joomla w systemie operacyjnym Linux. Istnieje wiele sposobów instalacji Joomli w Internecie, ale my zamierzamy nauczyć Cię metody, z której mogą skorzystać nowi użytkownicy. W tym samouczku zainstalujemy i skonfigurujemy narzędzie do tworzenia witryn Joomla na platformie Linux. Etapy instalacji można wykonać w systemach operacyjnych Fedora, CentOS i RHEL (Red Hat Enterprise Linux) Linux. Zainstalujemy system zarządzania treścią Joomla metodą LAMP z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux, serwera WWW Apache, bazy danych MySQL i języka programowania PHP. Zostań z nami.

Najpierw chcemy pokrótce dowiedzieć się, czym jest Joomla?

Joomla to system zarządzania treścią typu open source, który jest bardzo popularny wśród innych twórców stron internetowych. Ten system zarządzania treścią umożliwia użytkownikom tworzenie i projektowanie dynamicznych stron internetowych oraz zarządzanie aplikacjami internetowymi. Dzięki Joomla możesz zarządzać zawartością swojej witryny, taką jak filmy, obrazy i artykuły, a także publikować je w Internecie.

System zarządzania treścią Joomla jest umieszczony w Internecie za darmo i można go pobrać i używać z różnych stron. Joomla obsługuje wszelkiego rodzaju wtyczki i szablony, dzięki czemu możesz używać tego systemu do projektowania i uruchamiania swojej witryny zgodnie z potrzebami, bez posiadania specjalistycznej wiedzy na temat projektowania witryn i programowania stron internetowych.

Warunki wstępne instalacji Joomla:

  • Serwer WWW Apache
  • Język programowania PHP
  • Baza danych MySQL

Co to jest LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)?

LAMP to pakiet oprogramowania typu open source do tworzenia stron internetowych, w którym Linux jest używany jako system operacyjny, Apache jako serwer WWW, MySQL jako system zarządzania relacyjnymi bazami danych i PHP jako obiektowy język programowania. Być

W tym samouczku jako przykład nazwy hosta użyjemy test.mizbanfa.com i adresu IP 192.168.0.11. Bądź ostrożny, te informacje są przykładowe i powinieneś używać poprawnych informacji w zależności od twojego systemu.

W tym samouczku wszystkie kroki zostaną wykonane z dostępem roota. Dlatego upewnij się, że jesteś zalogowany z uprawnieniami roota.

nazwa hosta # adres IP pokaż #

Pierwszy krok: pobierz Joomla 3.4.3

W tym kroku użyjemy metody instalacji Joomla, która pomoże Ci zainstalować najnowszą wersję Joomla 3.4.3 przy użyciu LAMP na RHEL, CentOS i Fedorze.

wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/20086/162539/Joomla_3.4.3-Stable-Full_Package.tar.gz #

zainstaluj-joomla-3-w-linux-1

Możesz pobrać najnowszą wersję Joomla w formacie tar za pomocą polecenia „wget”.

Skopiuj i wyodrębnij pobrany pakiet instalacyjny do ścieżki głównej Apache (na przykład /var/www/html/), używając następującego polecenia.

cp Joomla_3.4.3-Stable-Full_Package.tar.gz /var/www/html/. cd /var/www/html tar -zxvf Joomla_3.4.3-Stable-Full_Package.tar.gz

zainstaluj-joomla-3-w-linux-2

Uwaga: jeśli wyodrębnisz pliki w podścieżce, takiej jak folder Joomla, Twoja witryna będzie również widoczna w ścieżce YourSite.com/joomla.

zainstaluj-joomla-3-w-linux-3

Krok drugi: Zmień własność lub własność katalogu

Teraz musisz usunąć główny plik i ustawić własność katalogu za pomocą użytkownika Apache i grupy użytkowników.

rm -rf Joomla_3.4.3-Stable-Full_Package.tar.gz chown -R Apache:apache /var/www/html/ ls -l łącznie 13808 drwxr-xr-x. 10 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 administrator drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 42 2 lipca 10:34 bin drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 23 2 lipca 10:34 pamięć podręczna drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 cli drwxr-xr-x. 16 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 komponenty -rw-r–r–. 1 Apache Apache 2915 2 lipca 10:34 htaccess.txt drwxr-xr-x. 5 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 obrazy drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 61 2 lipca 10:34 zawiera -rw-r–r–. 1 Apache Apache 1212 2 lipca 10:34 indeks.php drwxr-xr-x. 12 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 instalacja -rw-r–r–. 1 Apache Apache 1869 2 lipca 10:35 joomla.xml drwxr-xr-x. 4 Apache Apache 51 2 lipca 10:34 język -rw-r–r–. 1 Apache Apache 6307937 6 maja 21:45 najnowszy.tar.gz drwxr-xr-x. 5 Apache Apache 66 2 lipca 10:34 układy drwxr-xr-x. 11 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 biblioteki -rw-r–r–. 1 Apache Apache 18092 2 lipca 10:34 LICENCJA.txt drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 23 2 lipca 10:34 loguje drwxr-xr-x. 18 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 media drwxr-xr-x. 27 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 moduły drwxr-xr-x. 14 Apache Apache 4096 2 lipca 10:34 wtyczki -rw-r–r–. 1 Apache Apache 4213 2 lipca 10:34 README.txt -rw-r–r–. 1 Apache Apache 842 2 lipca 10:34 robots.txt.dist drwxr-xr-x. 5 Apache Apache 64 2 lipca 10:34 szablony drwxr-xr-x. 2 Apache Apache 23 2 lipca 10:34 tmp -rw-r–r–. 1 Apache Apache 1690 2 lipca 10:34 web.config.txt

Krok trzeci: konfiguracja serwera Apache

Na tym etapie konieczne jest otwarcie pliku konfiguracyjnego Apache w edytorze VI lub wybranym przez Ciebie edytorze.

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Zmień i uruchom następujące polecenia w zależności od używanego systemu.

Administrator serwera [email protected] Nazwa serwera test.mizbanfa.com:80

Uwaga: użytkownik i grupa użytkowników muszą być Apache.

Krok 4: Uruchom ponownie usługę httpd Apache

Na tym etapie należy ponownie uruchomić usługę internetową Apache.

systemctl restart httpd.service usługa httpd restart

Aby usługa httpd została uwzględniona przy starcie systemu, należy użyć poniższego polecenia

systemctl włącz httpd.service chkconfig –level 35 httpd włączony

Teraz sprawdź usługę httpd i żądania na porcie 80.

[ root@mizbanfa ~]# netstat -antp | grep httpd tcp 0 0 :::80 :::* SŁUCHAJ 1705/httpd

Krok 5: Skonfiguruj Iptables lub zaporę sieciową

W tym momencie musisz otworzyć port 80 w zaporze, w przeciwnym razie wyłącz Iptables.

—————- W CentOS/RHEL 7 i Fedorze 20 i nowszych —————-
firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent firewall-cmd –reload

—————- W CentOS/RHEL 6 i Fedorze 12-19 —————-
# iptables -A WEJŚCIE -p tcp –dport 80 -j AKCEPTUJ # zapisanie usługi iptables # ponowne uruchomienie usługi iptables

Krok 6: Utwórz bazę danych Joomla

Jeśli nie ustawiłeś hasła roota usługi MySQL, możesz zdefiniować żądane hasło za pomocą poniższych poleceń. Jeśli hasło zostało już zdefiniowane, pomiń ten krok.

mysqladmin -u hasło roota „redhat”

Zaloguj się do usługi MySQL z uprawnieniami roota.

mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie Joomla.

mysql> utwórz bazę danych Joomla;

Ustaw uprawnienia użytkownika bazy danych Joomla w MySQL.

mysql> przyznaj wszystko w Joomla.* do Joomla@ ‘localhost’ identyfikowany przez ‘redhat’; Zapytanie OK, wpływ na 0 wierszy (0,01 sek.) mysql> Flush przywileje; Zapytanie OK, wpływ na 0 wierszy (0,00 s)

Teraz musisz ponownie uruchomić usługę MySQL podczas uruchamiania systemu.

—————- W CentOS/RHEL 6 i Fedorze 12-19 —————-
systemctl uruchom ponownie mariadb.service systemctl włącz mariadb.service

—————- W CentOS/RHEL 6 i Fedorze 12-19 —————-
usługa mysqld uruchom ponownie chkconfig –poziom 35 mysqld wł

Krok 7: Instalacja i konfiguracja Joomla

W tym kroku chcemy rozpocząć proces instalacji i konfiguracji Joomla. Teraz otwórz przeglądarkę i wpisz adres http://192.168.0.11 i naciśnij klawisz Enter, aby wejść na stronę instalacyjną Joomla, jak pokazano na obrazku poniżej.

zainstaluj-joomla-3-w-linux-4