Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

„Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez tryb wieloosobowy RAGE” – jak to naprawić?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez tryb wieloosobowy RAGE” – jak to naprawić?

Jeśli podczas gry w GTA V z modem wieloosobowym RAGE napotkasz komunikat „BŁĄD: Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez RAGE Multiplayer”, możesz być pewien, że nie jesteś jedynym, który boryka się z tym problemem, ponieważ jest on szeroko zgłaszany na całym świecie. Tryb wieloosobowy RAGE to popularny mod do GTA V, który dodaje funkcjonalność gry wieloosobowej do grania ze znajomymi. Jednak będąc modem, może powodować sporadyczne błędy w grze.

W tym artykule zbadamy błąd „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez RAGE Multiplayer” i przedstawimy potencjalne rozwiązania, które pozwolą go rozwiązać, zapewniając płynniejszą rozgrywkę.

Dlaczego pojawia się błąd: „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez tryb wieloosobowy RAGE”?

Błąd „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez RAGE Multiplayer” może się objawiać z różnych powodów. Istotnym czynnikiem jest korzystanie z przestarzałego klienta RAGE, jak wyraźnie wspomniano w komunikacie o błędzie. Co więcej, obecność uszkodzonych lub nieobecnych plików w katalogu GTA V może służyć jako katalizator tego problemu.

Innym czynnikiem może być brak aktywnej ścieżki dla GTA V, co może powodować błąd w kliencie RAGE. Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania, które pozwalają rozwiązać te problemy i zapewnić nieprzerwaną rozgrywkę.

Napraw „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez tryb wieloosobowy RAGE” – przewodnik krok po kroku!

Aby rozwiązać problem „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez tryb wieloosobowy RAGE” w GTA V, wykonaj następujące kroki:

1. Zaktualizuj klienta RAGE:

Upewnij się, że Twój klient RAGE ma najnowszą wersję. Zaniedbanie aktualizacji może skutkować problemami ze zgodnością, ponieważ RAGE zazwyczaj współpracuje z najnowszymi wersjami oprogramowania GTA V. Aktualizuj je.

2. Uruchom GTA V jako administrator:

Spróbuj uruchomić GTA V z uprawnieniami administratora, aby potencjalnie rozwiązać problemy ze zgodnością. Aby to zrobić, znajdź GTA V w Windows search, kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz „Uruchom jako administrator”.

3. Zweryfikuj katalog GTA V:

Upewnij się, że istnieje aktywna ścieżka do GTA V. Możesz to sprawdzić, sprawdzając katalog gry, na przykład „D:\Games\steamapps\common\Grand Theft Auto V”. Brakująca ścieżka może znacząco przyczynić się do problemów ze zgodnością.

4. Uruchom ponownie klienta RAGE:

Jako szybkie rozwiązanie zamknij i ponownie otwórz klienta RAGE. Uzyskaj dostęp do Menedżera zadań poprzez Windows pasek wyszukiwania, wybierz klienta RAGE i zakończ zadanie. Poczekaj kilka minut, a następnie uruchom ponownie klienta RAGE, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

5. Sprawdź pliki gry GTA V:

Jeśli napotkasz klienta RAGE nieobsługującego gry, przeprowadź weryfikację plików gry GTA V:

  • W przypadku Epic Games: przejdź do swojej biblioteki, znajdź GTA V, kliknij trzy kropki i wybierz „Weryfikuj”.
  • W przypadku Steam: Kliknij prawym przyciskiem myszy GTA V w bibliotece Steam, wybierz „Właściwości”, przejdź do zakładki „Pliki lokalne” i wybierz „Sprawdź integralność pamięci podręcznej gier”.

6. Zrestartuj swój komputer:

Czasami proste ponowne uruchomienie komputera może rozwiązać problemy ze zgodnością. Po ponownym uruchomieniu otwórz ponownie klienta RAGE i sprawdź, czy problem nadal występuje.

7. Zainstaluj ponownie klienta RAGE:

Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie okaże się skuteczne, rozważ odinstalowanie i ponowną instalację Klienta RAGE na swoim komputerze. Wykonaj następujące kroki:

  • Przejdź do Panelu sterowania > Programy > Odinstaluj program > RAGE i rozpocznij proces dezinstalacji.
  • Po odinstalowaniu odczekaj chwilę i ponownie uruchom komputer.
  • Zainstaluj ponownie klienta RAGE z pliku oficjalne źródło na Twoim urządzeniu.
  • Po zakończeniu instalacji otwórz klienta i potwierdź, czy możesz teraz grać w GTA V z modem RAGE.

8. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej RAGE:

Jeśli żadna z powyższych poprawek nie rozwiąże problemu, zaleca się skontaktowanie się z zespołem pomocy technicznej RAGE w celu uzyskania pomocy. Możesz także rozważyć zwrócenie się o pomoc do członkowie społeczności aby zapytać, czy napotkali podobny problem i pomyślnie go rozwiązali.
Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, powinieneś być przygotowany na rozwiązanie błędu „Twoja wersja gry nie jest obsługiwana przez RAGE Multiplayer” i poprawić swoje wrażenia z gry w GTA V dzięki modowi wieloosobowemu RAGE.