Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji

Ujawnił 3 Metody ustalania marży zysku. Musisz wiedzieć

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Ujawnił 3 Metody ustalania marży zysku. Musisz wiedzieć

Marża zysku jest jednym z najbardziej wpływowych czynników w każdym biznesie; informuje, ile pieniędzy zarabiasz na każdej sprzedaży i jak dobrze radzi sobie Twoja firma. Ponieważ oczywiste jest, że rentowność jest nadrzędnym celem każdego biznesu, a wszystko, co firma robi, powinno osiągać rentowność.

Tutaj przyjrzymy się znaczeniu, jak ustalić marżę zyskui jak możesz go użyć, aby zwiększyć rentowność.

Zacznijmy od tego, czym jest marża zysku?

Daj nam znać o marży zysku tutaj, zanim zajmiesz się tym, jak określić marżę zysku:

Marża zysku to miara związana z pomiarem rentowności firmy. Oblicza się go, biorąc dochód netto firmy i dzieląc go przez przychody firmy. Wynikowa liczba jest procentem reprezentującym marżę zysku firmy.

Marża zysku=(dochód netto/całkowity przychód)*100%

Marża zysku firmy może być dla inwestorów cennym wskaźnikiem do rozważenia przy ocenie kondycji finansowej firmy. Wyższa marża zysku wskazuje, że firma jest bardziej wydajna w generowaniu zysków i ma większe szanse na dobrą kondycję finansową.

I odwrotnie, niższa marża zysku wskazuje, że firma jest mniej efektywna w generowaniu zysków i może być narażona na trudności finansowe. Inwestorzy biorą pod uwagę marżę zysku przy ocenie kondycji finansowej firmy.

Rodzaje marży zysku:

Najlepiej jest wiedzieć o różnych rodzajach marży zysku, aby zrozumieć, jak ustawić marżę zysku. Istnieją trzy główne rodzaje marży zysku: marża brutto, operacyjna i netto. Każdy z nich reprezentuje inny etap ogólnej rentowności firmy.

1. Marża zysku netto:

Marża zysku netto jest najdokładniejszą miarą rentowności. Reprezentuje procent przychodów firmy po odjęciu wszystkich jej wydatków, w tym kosztów operacyjnych i nieoperacyjnych. Koszty nieoperacyjne obejmują płatności odsetek i podatki.

Na przykład, jeśli firma ma marżę zysku netto w wysokości 5%, trzyma 5% każdej kwoty, którą przynosi jako przychód po opłaceniu wszystkich wydatków.

2. Marża zysku brutto:

Marża zysku brutto jest najbardziej podstawową miarą rentowności. Reprezentuje procent przychodów, które firma zatrzymuje po odjęciu kosztu sprzedanych towarów.

Na przykład, jeśli firma ma marżę zysku brutto w wysokości 20%, zatrzymuje 20% każdej kwoty, którą przynosi jako przychód po opłaceniu kosztów sprzedanych towarów.

3. Marża zysku operacyjnego:

Marża zysku operacyjnego jest nieco bardziej szczegółową miarą rentowności. Przedstawia procent przychodów firmy po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych. Koszty operacyjne obejmują takie rzeczy, jak czynsz, pensje i media.

Na przykład firma z marżą zysku operacyjnego w wysokości 10% zatrzymuje 10% każdej kwoty, którą przynosi jako przychód po opłaceniu wszystkich kosztów operacyjnych.

Jaka jest dobra marża zysku dla małej firmy?

Kiedy zastanawiamy się, jak ustalić marżę zysku w biznesie i jaka jest dobra marża zysku dla małej firmy, musimy wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym rodzaj działalności, koszty ogólne, konkurencję i warunki rynkowe.

 • Rozsądna marża zysku dla małej firmy mieści się pomiędzy 7% i 10%. Daje to firmie wystarczająco dużo miejsca na pokrycie wydatków i zysków, a jednocześnie jest konkurencyjne w stosunku do innych firm z tej samej branży.
 • Marża zysku w wysokości 7% lub więcej jest dobre, podczas gdy marża zysku wynosząca 10% lub więcej jest uważana za doskonałą.
 • Ogólnie rzecz biorąc, 5Marża zysku -10% jest uważana za zdrową dla większości firm. Jednak niektóre firmy mogą działać z zyskiem z 2-3% margines. Ostatecznie to indywidualny właściciel firmy musi określić dobrą marżę zysku dla swojej konkretnej firmy.
Rekommenderad:  Jak popularne jest wyszukiwanie głosowe?

Przeczytaj także: 5 Sposoby na powrót do dodatnich przepływów pieniężnych!

Formuła obliczania marży zysku:

Istnieje kilka różnych sposobów obliczania marży zysku i ustalania marży zysku, ale najczęściej spotykaną formułą jest podział zysku brutto przez przychód. Zysk brutto to całkowity przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszt sprzedanych towarów, a przychód to całkowita kwota pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży.

(Sprzedaż netto-Koszt sprzedanych towarów)/Sprzedaż netto *100

Tak więc, jeśli Twoja firma miała 100 000 INR przychodu i 50 000 INR w kosztach sprzedanych towarów, Twój zysk brutto wyniósłby 50 000 INR. Podzielenie tego przez przychód daje marżę zysku w wysokości 50%.

Marża zysku jest dobrym wskaźnikiem tego, jak wydajna jest firma w generowaniu zysków, i jest doskonałym wskaźnikiem do wykorzystania przy porównywaniu firm z tej samej branży. Firmy o wyższych marżach zysku są zwykle bardziej rentowne i mają więcej miejsca na rozwój.

Jak określić marżę zysku:

Teraz najważniejsze pytanie brzmi: „jak określić marżę zysku?” Oto kilka kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o marży zysku dla swojej firmy.

 • Pierwszym z nich jest twój model biznesowy i jakie marże zysku są typowe dla tego biznesu.
 • Kolejną krytyczną kwestią jest twoja konkurencja. Na jakich marżach zysku działają Twoi konkurenci? Jeśli będą w stanie utrzymać niższą marżę, może ci być trudno konkurować. Jeśli jednak działają na wyższej marży, możesz być okazją do przyciągnięcia większej liczby klientów, oferując niższą cenę.
 • Na koniec musisz wziąć pod uwagę swoje koszty i rodzaj zysku, który musisz osiągnąć, aby utrzymać swoją firmę. Jeśli Twoje koszty są wysokie i nie możesz osiągnąć zysku przy typowej marży, może być konieczne rozważenie obniżenia kosztów lub podwyższenia cen.

Ostatecznie podjęcie decyzji, na jakiej marży zysku działać, równoważy te czynniki i zależy od konkretnych okoliczności firmy.

Rekommenderad:  Skąd mam wiedzieć, czy obraz w Photoshopie jest RGB czy CMYK?

Jak obliczyć procent marży zysku:

Sposoby ustalania marży zysku i obliczania procentu marży zysku:

 • Istnieje kilka różnych sposobów ustalania marży zysku i obliczania procentu marży zysku, ale najczęstszą metodą jest odjęcie ceny sprzedaży towaru lub usługi od kosztu sprzedanych towarów (COGS). To da ci zysk brutto.
 • Można podzielić zysk brutto przez cenę sprzedaży i pomnożyć przez 100, aby uzyskać procentową marżę. Na przykład, jeśli produkt jest sprzedawany za 100 rupii, a KWS wynosi 70 rupii, zysk brutto wyniesie 30 rupii. Procent marży wynosiłby wówczas 30% ((30/100)*100).
 • Innym sposobem obliczenia marży zysku jest podzielenie dochodu operacyjnego przez przychód. To da procent marży operacyjnej. Na przykład, jeśli firma ma dochód operacyjny w wysokości 10 mln rupii i przychód w wysokości 100 mln rupii, marża operacyjna wyniesie 10% ((10/100)*100).

w procentach:

 • Marżę zysku można wyrazić jako procent sprzedaży. Jest to znane jako procent marży netto i jest obliczane poprzez podzielenie dochodu netto przez przychód.

Na przykład, jeśli firma ma dochód netto w wysokości Rs.5 mln rupii i przychód w wysokości 100 mln rupii, marża netto wyniosłaby 5% ((5/100)*100).

 • Procent marży zysku to stosunek zysku do sprzedaży, zwykle wyrażony w procentach. Aby to obliczyć, podziel zysk netto przez całkowitą sprzedaż.

Na przykład, jeśli firma ma zysk netto w wysokości Rs. 1000, a całkowita sprzedaż Rs. 10 000, procent marży zysku wyniósłby 10%.

Podobnie, jeśli firma ma zysk netto w wysokości Rs. 5000, a całkowita sprzedaż Rs. 50 000, procent marży zysku wyniósłby 10%.

Należy zauważyć, że marża zysku różni się w zależności od branży. Na przykład firmy z branży detalicznej zazwyczaj mają niższy procent marży zysku niż firmy z branży technologicznej.

Przeczytaj także: Znaczenie cyklu przepływów pieniężnych w biznesie, które musisz znać

Sposoby poprawy marży zysku:

Po podjęciu decyzji, jak ustawić marżę zysku, konieczne jest poszukiwanie strategii zwiększających marżę zysku firmy. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym firmy mogą poprawić swoje marże zysku. Niektóre z nich obejmują:

 • Przegląd strategii cenowych i wprowadzanie korekt tam, gdzie to konieczne
 • Zwiększanie sprzedaży poprzez skuteczne strategie marketingowe i sprzedażowe
 • Wzbogacanie ogólnej produktywności i wydajności
 • W przypadku małych firm jednym ze sposobów poprawy marży zysku jest skupienie się na sprzedaży droższych produktów.
 • Innym sposobem na poprawę marży zysku dla małych firm jest obniżenie kosztów poprzez usprawnienie operacji i ograniczenie wydatków.
 • Jednym ze sposobów poprawy marży zysku jest podniesienie cen dla dużych przedsiębiorstw.
 • Innym sposobem na poprawę marży zysku dla dużych firm jest obniżenie kosztów poprzez ekonomię skali.

Wniosek:

Aby odnieść sukces, konieczne jest dokonanie przeglądu wszystkich obszarów działalności i zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Po zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i zrozumieniu, jak decydować o marży zysku, można podjąć działania w celu wdrożenia niezbędnych zmian.

Rekommenderad:  Nie możesz usunąć zdjęć na swoim iPhonie? Oto, co musisz zrobić

Przy odrobinie wysiłku firmy mogą zauważyć znaczną poprawę swoich marż zysku. Dzięki odpowiedniemu połączeniu planowania i ciężkiej pracy mała firma może osiągnąć wyższy poziom rentowności. Dołóż więc wszelkich starań, aby przenieść swój biznes na wyższy poziom!

Często zadawane pytania:

P. Jaki jest średni zysk dla małej firmy?

Średni zysk dla małej firmy w dużej mierze zależy od specyfiki danej firmy i jej kosztów operacyjnych. Jednak średni zysk dla małej firmy w Indiach wynosi około 7%. Liczba ta różni się w zależności od sektora, przy czym przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane są zwykle bardziej rentowne niż te z sektora usług.

P. Jakie są marże zysku w branży opieki zdrowotnej?

W Indiach branża opieki zdrowotnej przerasta, a rząd dużo inwestuje w ten sektor. Branża opieki zdrowotnej jest wysoce konkurencyjna i regulowana, a marże zysku różnią się znacznie w zależności od firmy i sektora.

Branża ma średnią marżę zysku na poziomie ok 6%, który różni się znacznie w zależności od sektora.

Na przykład firmy farmaceutyczne mają średnią marżę zysku na poziomie około 15%, podczas gdy szpitale mają średnią marżę zysku na poziomie około 2%.

Jednak nie wszystkie firmy z branży medycznej są rentowne, ponieważ wiele z nich przynosi straty z powodu wysokich kosztów świadczenia usług medycznych.

P. Jakie są marże zysku w branży hurtowej przypraw?

W handlu hurtowym przyprawami marże zysku mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju sprzedawanej przyprawy i warunków rynkowych, ponieważ przyprawy, na które jest duży popyt, mogą osiągać wyższe ceny, a tym samym wyższe marże zysku. Koszt przypraw, ogólne koszty prowadzenia firmy, cena sprzedaży przypraw itp. Odgrywają rolę w określaniu zysków.

Na przykład popularne przyprawy, takie jak pieprz i kurkuma, mogą mieć marżę zysku na poziomie 10-15%, podczas gdy bardziej egzotyczne przyprawy, takie jak szafran i kardamon, mogą mieć marżę zysku do 50%.

Table of Contents