Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Uwzględnij te krytyczne elementy w swojej strategii prowizji za sprzedaż, aby zapewnić sukces.

Uwzględnij te krytyczne elementy w swojej strategii prowizji za sprzedaż, aby zapewnić sukces.

Prowizja od sprzedaży to jedna z najbardziej dochodowych form dochodu Twojej firmy. Nacisk kładziony jest na uzyskanie wysokich współczynników konwersji w celu zwiększenia sprzedaży. Przy tak dużym skupieniu na zdobywaniu ofert łatwo byłoby przeoczyć inne czynniki, które mogą mieć wpływ na Twój sukces w generowaniu prowizji. Czynniki te będą miały wpływ na sposób, w jaki dana osoba zareaguje podczas zarabiania prowizji. Nie oznacza to, że Twoja strategia prowizji od sprzedaży jest mniej słuszna, ale musisz mieć świadomość tego, co może mieć wpływ na proces decyzyjny. Twój oprogramowanie do prowizji sprzedaży powinieneś dążyć do osiągnięcia swoich celów, jednocześnie biorąc pod uwagę, jak ludzie reagują na zachęty i nagrody.

strategia prowizji od sprzedaży

Strategia prowizji od sprzedaży zapewniająca sukces:

1. Skup się na szerszej perspektywie:

Celem prowizji od sprzedaży jest zwiększenie liczby sprzedaży. Bez uwzględnienia szerszego obrazu może się okazać, że Twoja strategia nie przyniesie pożądanego rezultatu. Rozważ wszystkie opcje podczas opracowywania niestandardowego programu prowizji od sprzedaży, dostosowanego do potrzeb Twojej firmy. Możesz nie mieć czasu na dokładne zbadanie każdej możliwości. Możesz jednak spróbować poprosić współpracowników o rekomendacje lub porozmawiać z zespołem księgowym o dostępnych opcjach, zanim zdecydujesz się na strategię, która będzie najlepsza dla Twojej firmy.

2. Stwórz pakiet motywacyjny:

Istnieją zachęty finansowe, które motywują ludzi, więc sprawdź, jaki rodzaj pakietu motywacyjnego jest zgodny z Twoimi celami i oczekiwaniami. Ważne jest, aby mieć mierzalne cele i harmonogram dla tego konkretnego zlecenia, a ramy czasowe powinny być wystarczające, aby osiągnąć cele i coś zmienić. Pamiętaj, aby poprzeć swoją strategię prowizji od sprzedaży twardymi faktami i liczbami, aby udowodnić, że jest ona bardziej korzystna dla Twojej firmy niż inne alternatywy.

3. Skoncentruj się na wyniku:

Istotne jest nie tylko wyznaczanie celów finansowych, ale także osobistych. Dobry program prowizji od sprzedaży będzie zapewniał precyzyjne wyniki wizualne, które jasno przedstawią sprawę i nie pozostawią miejsca na kłótnie ani zamieszanie. Nie powinno być wątpliwości co do tego, czy klienci zobaczą wyniki, czy nie. Jeśli nie masz jasnych odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić, zanim osiągniesz cele strategii prowizji od sprzedaży, łatwo jest ją zignorować.

4. Zrównoważ cele z celami:

Strategia prowizji od sprzedaży musi zapewniać równowagę pomiędzy celami firmy i indywidualnymi. Prowizje od sprzedaży mogą służyć do motywowania zarówno pracowników, jak i klientów, lub mogą przynosić bezpośrednie korzyści klientowi. Chociaż stworzenie jednolitego programu prowizji od sprzedaży, który satysfakcjonuje wszystkich Twoich pracowników i klientów, może wydawać się łatwe, każda osoba musi być skupiona na osiągnięciu swoich celów. Jeśli pracujesz nad osiągnięciem wielu celów, upewnij się, że każdy klient ma na myśli własne cele i jeden wspólny z innymi.

Na czym polega ustalanie limitów sprzedaży dla Twojego zespołu sprzedaży?

Ustalenie kwoty sprzedaży to zadanie każdego właściciela firmy i istotne jest określenie, co należy zrobić, aby osiągnąć te cele. Rozważ dwa sposoby ustalanie limitów sprzedażowych dla Twojego zespołu sprzedażowego dla biznesu. Pierwszy sposób to rozsądna metoda, która sprawdza się dobrze w przypadku tych, którzy nie chcą wykraczać poza swoje wyniki. Ustalanie rozsądnych kwot sprzedaży pozwala pracować mądrzej, a nie ciężej, a po osiągnięciu tych celów nadal możesz zarabiać przyzwoity dochód. Drugie podejście polega na przekraczaniu granic, co może być bardzo korzystne, gdy inni sprzedawcy nie osiągnęli wyznaczonych celów.

Aby być na bieżąco ze strategią zarządzania prowizjami, warto mieć pod ręką ElevateHQ. To oprogramowanie może wykonywać wiele dodatkowych zadań na poziomie przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie jest przeznaczone do zarządzania prowizjami od sprzedaży. Zdecydowana większość technologii jest ukierunkowana na działania sprzedażowe i marketingowe. W przeważającej części aplikacja ma na celu umożliwienie śledzenia sprzedaży i zapewnienie Twojej firmie niezbędnej infrastruktury. Oprócz codziennego dostarczania szefowi danych, narzędzie to pozwoli Ci rejestrować każdą transakcję i lead, który się pojawi.