Wii: Usuń wszystkie dane – techniki

Wii: Usuń wszystkie dane - techniki 1

Jeśli chcesz usunąć wszystkie dane z Nintendo Wii, możesz to zrobić z poziomu menu systemu. Wykonanie tych kroków sformatuje system i przywróci wszystko do domyślnych ustawień fabrycznych.

1. Usuń informacje o kanale Wii Shop

Zaleca się, aby najpierw usunąć informacje o kanale Wii Shop Channel, a następnie sformatować pamięć systemową, jeśli przenosisz własność lub sprzedajesz konsolę Wii. W przeciwnym razie nowy właściciel będzie miał dostęp do twojego osobistego konta Wii Shop i zakupów. Aby to zrobić, wykonaj najpierw następujące kroki.

    Wybierz "Wii Shop Channel”Z menu głównego. Wybierz "Początek„. Z menu Wii Shop Channel wybierz „Ustawienia„. Wybierz "Usuń konto kanału Wii Shop Channel„. Wybierz "Usunąć”, Aby potwierdzić usunięcie.

2. Formatuj system

    Z menu głównego wybierz Wii ikona w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz "Ustawienia Wii„. Kliknij strzałkę w prawo 2 razy, aby przejść do 3. strony ustawień Wii Wybierz „Sformatuj pamięć systemową Wii„. Potwierdź, wybierając „Format„.

Nintendo Wii poświęci chwilę, aby się skasować i powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych.