Wskazówka: Jak ustawić lub zmienić swoją nazwę użytkownika w Telegramie

Dostosowanie używanych przez nas aplikacji jest ważne, aby je w pełni poznać. W przypadku Telegramu możemy skonfigurować wiele elementów, aby dostosować tę aplikację do tego, czego chcemy, a przede wszystkim do tego, czego potrzebujemy.

Nazwa użytkownika w Telegramie umożliwia dostęp do każdej osoby bezpośrednio i bez konieczności wyszukiwania jakichkolwiek informacji. Można to ustawić podczas wstępnej konfiguracji lub później. Dowiedz się, jak ustawić lub zmienić swoją nazwę użytkownika w Telegramie.

Zmiana zestawu nazw użytkowników telegramu

Dalsza poprawa telegramu

Nazwa użytkownika Telegram jest z pewnością najprostszym i najszybszym sposobem na znalezienie kogoś obecnego. Podczas definiowania tego elementu staje się możliwe jego odkrycie w wyszukiwaniu globalnym, a tym samym rozpoczęcie rozmowy, nawet bez powiązania kontaktu.

Kiedy Telegram jest skonfigurowany po raz pierwszy użytkownik może zdefiniować nazwę użytkownika, jednak nie jest to element obowiązkowy. Później w dowolnym momencie można go zdefiniować lub zmienić.

Zmiana zestawu nazw użytkowników telegramu Zmiana zestawu nazw użytkowników telegramu

Zdefiniuj nową nazwę użytkownika

Zacznij od otwarcia menu Telegram, klikając prawy górny róg 3 linie, które są obecne. Następnie na bieżącej liście wybierz opcję Ustawienia, a następnie w nowym obszarze kliknij opcję nazwa użytkownika, jeśli zdefiniowano.

Zostanie wyświetlony obszar do wpisania nazwy użytkownika. Jest to sprawdzane od razu po napisaniu i może nie być dostępne. Jeśli tak się stanie, wyświetlony zostanie komunikat w kolorze czerwonym wskazujący tę niedostępność.

Zmiana zestawu nazw użytkowników telegramu Zmiana zestawu nazw użytkowników telegramu

Zmień ten parametr w tej doskonałej aplikacji

Mogą napisać nazwę, którą chcą, dopóki nie znajdą takiej, która jest dostępna. Jest to pokazywane zielonym komunikatem wskazującym dostępność. Jeśli zostanie zaakceptowana, kliknięcie na klawiaturze ok, również zostanie przyjęte. Tak więc każdy może rozpocząć rozmowę z linkiem https://t.me/ (zmień zdefiniowane).

Od tego momentu każdy użytkownik będzie mógł znaleźć i rozpocząć rozmowę za pomocą prostego wyszukiwania. Należy zauważyć, że zmiana nazwy użytkownika nie ma wpływu na bieżące rozmowy.

Więcej wskazówek dotyczących korzystania z Telegramu