Technologiczne, Gadżety, Telefony Komórkowe, Pobieranie Aplikacji!

Yorumlanmış programlama dilleri ile derlenmiş diller arasındaki fark nedir?

Yorumlanmış programlama dilleri ile derlenmiş diller arasındaki fark nedir?

php

Yorumlanmış bir programlama dili nedir?

Belki bu konuyu böyle gündeme getirmek daha doğru olur, yorumlanmış programlama dilleri ile derleyici dilleri arasındaki fark nedir?

Bir cümlede söylemek gerekir ki bu dillerin jej iki modelin de işi tercüme ve işlemedir! Ancak jej biri bunu kendi avantajları ve dezavantajları olan farklı bir şekilde yapar.

Genel olarak kaynak kod bir kerede derlenmeyen (işlenen, çevrilen ve çalıştırılan) ancak kodnun her satırı yorumlayıcı programlar tarafından satır satır kontrol edilen ve daha sonra çalıştırı lan yorumlanmış diler diyoruz.

Örneğin kırk satırda yazılan kaynak kodn yorumlayıcısını çevirmenin ve çalıştırmanın yöntemi. İlk satırı alması ve makine diline çevirdikten sonra, bu satır kaynaktan hatasız olarak çalıştırılmışsa, sonraki satıra geçer, sonra gider ve o satırdaki değişkenin değerini saklar. Tüm kaynak kodnu tam olarak çevirmek ve yürütmek için bu işlemi satır satır yapar.

Yorumlayıcı dillerin nasıl çalıştığını anlamak için en iyi örnek, oyuncularıyla iletişim kurmak için Farsça bir tercümana ihtiyaç duyan bir futbol takımının yabancı dil koçunu düşünmektir. Örneğin, Carlos Queiroz’un (milli takımın eski teknik direktörü) tercümanını düşünün. Queiroz bir veya daha fazla kısa cümle söylediğinde, çevirmenin bunları alması için duraklar ve sonra onları tercüme eder. Çevirileri bitince kendisinden yeni cümleler alıp tekrar çevirmeyi bekler. Yorumcular da aynısını yapıyor.

Yorumlanan dil ve derleyici dil, yaptıkları asıl iş çeviri ve işlemedir, her biri bunu farklı şekillerde yapar. Ancak her birinin çalışma şekli farklıdır ve kendi avantajları ve dezavantajları vardır.

Yorumlanan dillerde, kaynak kodlar bir kerede işlenmez, çevrilmez ve yürütülmez (veya derlenmez) ve kodn jej satırı programlar yorumlanarak satır satır kontrol edilir ve yorumlanır ve çalıştırılır.

Sunucu kodnun 30 satırda yazıldığını hayal edin. Yorumlanan dil önce ilk satırı alır ve onu makine diline çevirir ve eğer o satır hatasız yürütülürse bir sonraki satıra geçer ve değişken değerini saklar. Bu işlem, yazılan tüm kaynak kodların çevrilmesi ve yürütülmesi için satır satır yapılır.

Yorumlanmış programlama dilleri ile derlenmiş diller arasındaki fark nedir?

PHP yorumlanmış bir dildir

Belirtildiği gibi, PHP kodları yorumlar ve yürütür. Yorumlanan diller, derlenen dillerden daha yavaştır, ancak bunun yerine hata ayıklaması veya hata ayıklaması daha kolaydır. Öte yandan, yorumlanan dillerin nihai ürünü, tek bir çıktı sağlayan derleyici dillerinden farklı olarak, kaynak kodu yazılır.

Derleyici programlama dili nedir?

Tüm kaynak kodlarının bir kerede derlendiği ve bu işlemden sonra çıktılarının bağımsız bir yazılım olarak kullanıcıya sunulduğu derlenmiş dillere derlenmiş diller diyoruz. Aslında derleyici, kullanıcı tarafından test edildikten sonra yazılan kodları, hızlı bir şekilde çalıştırılan sistem için kompakt ve anlaşılır kodlara dönüştürür.

Derleyici yönteminde, örneğin kaynak kod kırk satırda yazılmışsa, tum kodları bir kerede alınır ve çevrilir ve son olarak kullanıcıya bir çıktı dosyası teslim edilir. Derleyici dillerinin çıktısını yürütmek için bu işlemi (derleme) yeniden yürütmeye gerek yoktur. Uğraşmış olmanız gereken .exe uzantılı dosyalar, derleyici dillerinin çıktısının bir örneğidir.

Derleyici dilleri, yorumlanan dillerden daha hızlıdır, ancak diğer yandan hata ayıklama ve hata bulma, yorumlanan dillere göre daha zordur.

Derlenmiş dillerin performansını basit bir örnek şeklinde incelemek istersek, yabanci bir dilde yazılan metnin programlama kod olduğunu varsayarak, tłumacz Google dikkate alınması gereken en iyi örnektir. Google Translate’de görmüş olduğunuz gibi, önce yazılan cümlenin tamamını alır ve ardından hepsini bir kerede çevirir ve kullanıcıya teslim eder ki bu da derleyici dillerinin çalışma şekline benzer şekildedir.

Derleyici dillerinde, kaynak kodlar bir kerede derlenir (işleme, çeviri ve yürütme) ve daha sonra bu derlemelerin çıktısı, kullanıcıların kullanımına sunulan bağımsız bir yazılımdır.

Testten sonra derleyici dili, kullanıcı tarafından yazılan kodları, hızlı bir şekilde çalıştırılan sistem için kompakt ve anlaşılır kodlara dönüştür. Derleyici yönteminde, kaynak kod 30 satırda yazılırsa, tüm kodları bir kerede alınır ve çevrilir ve son olarak çıktısı kullanıcıya verilir.

Diğer derleyici dillerinin çıktılarının çalıştırılabilmesi için tekrar derleme işleminin yapılmasına gerek yoktur. Derleyici dillerinin çıktılarından biri de muhtemelen çokça görmüş olduğunuz .exe uzantılı dosyalardır.

Yorumlanan ve derlenen dilleri karşılaştırmak istiyorsak derlenmiş dillerin hızının yorumlanan dillere göre daha yüksek olduğunu ancak yorumlanan dillerde hata ayıklama . Ve hata bulmanın derlenmiş dillere göre daha kolay olduğunu söylemeliyiz.

PHP dili, kodları çeviren ve yürüten yorumlanmış bir dildir. Hızı derlenmiş dillerden daha yavaş olmasına rağmen, ancak belirtildiği gibi, hata ayıklamak ve içindeki hataları bulmak daha kolaydır. PHP gibi yorumlanmış dillerin son ürünü, derlenmiş dillerden farklı olarak, yazılı kaynak kod olan bir çıktı sağlar.

Pobierz najlepsze motywy WordPress do pobrania za darmoPobieranie premium motywów WordPressPobierz motywy WordPress za darmoPobierz motywy WordPresspobierz płatny kurs Udemy za darmopobierz oprogramowanie lawyBezpłatne pobieranie motywów WordPressdarmowy kurs on-line